Ile trwa upadłość konsumencka?

Nasi Klienci bardzo często pytają ile trwa upadłość konsumencka? Odpowiedź uzależniona jest od tego w jakim trybie jest prowadzone postępowanie upadłościowe. Sąd może orzec o prowadzeniu postępowania w trybie ogólnym, bądź odrębnym dedykowanym dla konsumentów. Jeśli postępowanie będzie prowadzone w trybie odrębnym, a syndyk będzie sprawnie działał to przy małej liczbie wierzycieli i braku majątku postępowanie powinno zakończyć się w terminie krótszym niż rok i następnie sąd ustali plan spłat wierzycieli.

Wariant dłuższy – tryb ogólny

Prowadzenie postępowania w trybie ogólnym oznacza dłuższe postępowanie upadłościowe. W związku z tym koszty ogłoszenia upadłości będą również większe. Czas trwania postępowania uzależniony jest m.in. od liczby wierzycieli, stopnia skomplikowania postępowania bądź składu masy upadłościowej. W upadłości konsumenckiej  większość postępowań jest bezmasowych. Skupimy się zatem na wariancie szybszym. Jest nim tryb uproszczony, dedykowany właśnie dla upadłości konsumenckich.

Wariant krótszy – tryb uproszczony

Tryb odrębny bądź też uproszczony dedykowany jest do postępowań mało skomplikowanych. Są to przykładowo postępowania, w których upadły nie ma żadnego majątku. Mogą to być również sytuacje, w których upadły posiada kilku wierzycieli i nieruchomość bądź auto. Takie przynajmniej są założenia ustawodawcy, który wprowadził tryb uproszczony nowelizacją, która weszła w życie 24 marca 2020r. Z naszej praktyki wynika niestety, że niektóre sądy niechętnie korzystają z trybu uproszczonego, co znacznie skróciłoby postępowanie upadłościowe. Czas trwania postępowania ma bowiem dla upadłego bardzo duże znaczenie. Wpływa choćby na to ile wynagrodzenia zajmie upadłemu syndyk. W czasie trwania postępowania część wynagrodzenia upadłego stanowi bowiem masę upadłości. Zatem upadły “dzieli” się swoim wynagrodzeniem z syndykiem. W trybie uproszczonym w sytuacji, gdy upadły nie posiada żadnego majątku syndyk mógłby zakończyć postępowanie w kilka miesięcy. Tryb ogólny postępowania upadłościowego nie daje takiej możliwości. 

Zakończenie postępowania

Upadłość konsumencka powinna przebiegać szybko. Po nowelizacji, która weszła w życie w marcu 2020r. postanowienie o ustaleniu planu spłat wierzycieli jest równoznaczne z zakończeniem postępowania. Oznacza to, że od tego momentu wynagrodzenie upadłego nie wchodzi do masy upadłości. Sąd natomiast ustali plan spłat wierzycieli, który może być dla upadłego bardziej korzystny niż postępowanie upadłościowe. Mowa tu oczywiście o części wynagrodzenia, która będzie przekazywana na spłaty wierzycieli. Z tego też powodu z punktu widzenia upadłego istotne jest, aby postępowanie upadłościowe zakończyć najszybciej. 

Ile trwa upadłość konsumencka? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedynie w drodze szacunku można w przybliżeniu określić ramy czasowe postępowania na około 12 miesięcy. Możliwe jest szybsze zakończenie postępowania. Wymagane do tego jednak jest to, aby sąd orzekł o przeprowadzeniu postępowania upadłościowego wedle trybu uproszczonego. Wtedy wiele będzie zależeć od warsztatu pracy syndyka. W mojej ocenie postępowanie upadłościowe w którym upadły nie ma żadnego majątku i ma kilku wierzycieli powinno zakończyć się w ciągu około 7 – 8 miesięcy. Mowa tu oczywiście o postępowaniu w trybie uproszczonym.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 792 873 876

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Wyłączenie auta z masy upadłości

Czy można wyłączyć auto z masy upadłości? Co do zasady nie jest to możliwe. Są jednak pewne wyjątki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie będą to częste przypadki. Związane muszą być bowiem z niepełnosprawnością upadłego. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wyłączenie auta z masy upadłości jest możliwe. Jaki majątek nie wchodzi do…

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej.

Najczęściej spotykaną konstrukcją spółki komandytowej jest osoba fizyczna będąca komandytariuszem oraz spółka z o.o. w roli komplementariusza. W niniejszym artykule wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej. Zaznaczamy na wstępie, że są dwa rozbieżne poglądy w tej materii. Odpowiedzialność komplementariusza za długi spółki komandytowej. Do spółki komandytowej stosuje…

Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Upadłość konsumencka w liczbach

Upadłość konsumencka w liczbach Upadłość konsumencka zyskuje cały czas na popularności. Wzrost popularności nie idzie jednak w parze z szybkością rozpatrywania spraw. Przeniesienie postępowań upadłościowych do systemu teleinformatycznego (Krajowy Rejestr Zadłużonych) powinno poprawić tę kwestię. Upadłość konsumencka w liczbach. Liczba ogłoszonych upadłości w 2021 roku Do końca sierpnia 2021 r. sądy upadłościowe ogłosiły 12 198 upadłości…

Nakaz zapłaty z Profi Credit

Sytuacja osób zawierających umowy pożyczek z Profi Credit jest nam bardzo dobrze znana. Niestety dłużnicy często będąc pod ścianą i zawierając umowę pożyczki z Profi Credit nie czytają umów. Czasami nie są w pełni świadomi tego, co podpisują. Wysokość kosztów pożyczki jest w tym przypadku w wysokości wypłaconego pożyczkobiorcy kapitału. W związku z tym okres…

Czy upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem?

W naszej codziennej praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacją, gdzie dłużnik chce unormować swoją sytuację, ale nie chce ogłaszać upadłości. Jak już wielokrotnie pisaliśmy na naszym blogu – upadłość jest zawsze ostatecznością. Obecnie dostępne są różne rozwiązania, które można optymalnie dobrać do sytuacji dłużnika. Warto wiedzieć zatem w jaki sposób dłużnik będący osobą fizyczną…

Biuro w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/118,
80-855 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia