...

Doradztwo biznesowe

Zapewniamy kompleksowe doradztwo biznesowe. Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców przed utratą płynności finansowej oraz zabezpieczenie działalności firmy pod kątem prawnym. Nie sztuką jest ogłosić upadłość, ale jej uniknąć. Ewentualnie uniknąć jej skutków. Nasz interdyscyplinarny zespół zapewnia bardzo szeroki wachlarz usług dla nowo powstających przedsiębiorstw oraz firm w restrukturyzacji. W zakresie prawa spółek kancelaria zajmuje się: Dla nowo powstających przedsiębiorstw bądź chcących przeprowadzić restrukturyzację kancelaria zapewnia doradztwo biznesowe w zakresie: Zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]