...

Informacje dla sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Właściciel kancelarii Krzysztof Lipiński posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr licencji 1517). Od ponad siedmiu lat zajmuje się obsługą osób i podmiotów niewypłacalnych. Kancelaria restrukturyzacyjna ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorców, negocjacji z wierzycielami oraz w przeprowadzaniu postępowań upadłościowych. Z powodzeniem przeprowadzamy postępowania restrukturyzacyjne zarówno dużych spółek kapitałowych, działalności jednoosobowych, jak i gospodarstw rolnych. Kancelaria nadzorowała postępowania restrukturyzacyjne spółek kapitałowych zatrudniających ponad 200 osób i mających sumę bilansową ponad 70 mln zł. Cechuje nas wysoka skuteczność w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych. Z tego względu  właściciel kancelarii uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Właściciel kancelarii jest również biegłym z zakresu wyceny przedsiębiorstw. W związku z tym kancelaria wykonuje wyceny spółek oraz działalności jednoosobowych. Plany restrukturyzacyjne rozbudowane są o analizę ekonomiczną, w tym analizę finansową. Propozycje układowe są dyskontowane, aby przedstawić realną ich wartość, co jest szczególnie istotne w zakresie rzetelności sporządzania testów prywatnego wierzyciela. W zakresie postępowań upadłościowych pełniąc funkcję syndyka w uproszczonych postępowaniach konsumenckich kończymy obowiązki syndyka w ustawowym 6-miesięcznym terminie. Najprostsze postępowania bezmasowe i z małą liczbą wierzycieli kończymy w 3 – 4 miesiące. Swobodnie poruszamy się po systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych. Konsekwentnie doskonalimy swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez praktyków Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (prowadzonych przez kadrę sędziowską oraz prawników specjalizujących się w tematyce niewypłacalności). Kancelaria pełni funkcję: Posiadamy moce przerobowe umożliwiające nam rzetelne i szybkie przeprowadzanie postępowań. W skład zespołu kancelarii wchodzą adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, doradcy biznesowi i finansowi. W związku z tym kancelaria zapewnia kompleksową obsługę postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń – 58 352 1343
  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

  Biuro w Gdańsku

  ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
  80-227 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Gdynia

  Pliki do pobrania

  [custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]