...

Zakres usług kancelarii

Upadłość konsumencka

Znowelizowane przepisy Prawa Upadłościowego ułatwiają w znacznym stopniu ogłoszenie upadłości. Przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką warto jednak zlecić specjalistom, ponieważ sąd dopiero po zakończeniu postępowania będzie decydował o oddłużeniu upadłego.

Obszary działalności:

Krzysztof Lipiński
O restrukturyzację można starać się praktycznie na każdym etapie. Postępowania układowe bądź sanacyjne przewidziane są dla przedsiębiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością lub są już niewypłacalni.
Odpowiednio wcześnie zainicjowane postępowanie może uratować przed ogłoszeniem upadłości. Parasol ochronny postępowania restrukturyzacyjnego może doprowadzić do zawieszenia i w końcowym efekcie umorzenia postępowania egzekucyjnego, redukcji zadłużenia, odroczenia spłat w czasie bądź rozwiązania toksycznych i nierentownych umów dla prowadzonego biznesu.
Koszt zależny jest od stopnia skomplikowania postępowania, liczby wierzycieli i sumy wierzytelności, które będą restrukturyzowane. Wraz z wnioskiem trzeba wnieść opłatę sądową w kwocie 1 000 PLN. Dodatkowo trzeba opłacić zaliczkę na koszty postępowania. Obecnie jest to 5 148, 07 PLN. Z praktyki sądów widać jednak, że dłużnik musi liczyć się z tym, że sąd wezwie go do wniesienia dodatkowej zaliczki. Z jednej strony ma to zapewnić wynagrodzenie nadzorcy bądź zarządcy, a z drugiej sąd weryfikuje zarazem kondycję finansową dłużnika.

Na to pytanie nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Wszystko zależy od sytuacji klienta. Restrukturyzacja poza sądowa jest z pewnością szybsza i tańsza, ale nie zapewnia takiej ochrony jak postępowanie restrukturyzacyjne. 

Należy rozróżnić upadłość konsumencką od upadłości gospodarczej. W przypadku konsumenta jedynym kryterium jest stan niewypłacalności. Przedsiębiorca musi dodatkowo wykazać wielość swoich wierzycieli oraz majątek wystarczający do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego oraz swoich zobowiązań – chociaż w części.
Czas trwania postępowania zależny jest od stopnia skomplikowania danej sprawy. W przypadku upadłości tzw. gabinetowych czyli bez masowych możliwe, że postępowanie zamknie się w ciągu kilku miesięcy od ogłoszenia upadłości. Przy upadłości przedsiębiorców postępowania trwają latami.
Uzyskanie oddłużenia zależy od kilku kwestii, które muszą być ustalone przez sąd. Na spotkaniu ocenimy jakie są szanse na uzyskanie oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Pomoc praktyka Prawa Upadłościowego z pewnością zwiększa szansę na uzyskanie oddłużenia.
Bardzo wiele. Polubowne zakończenie sporu często jest najlepszym rozwiązaniem. Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Przy odpowiedniej argumentacji często możliwa jest redukcja zadłużenia o 50% bez konieczności prowadzenia długotrwałego sporu sądowego. Jesteśmy dużymi zwolennikami negocjacji, gdyż z doświadczenia wiemy ile można dzięki nim zyskać.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego. W zgłoszeniu prosimy dokładnie opisać swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku oraz jego szacunkowej wartości,
  • czy wierzyciele uzyskali już tytuły wykonawcze?
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, które gwarantuje uzyskanie optymalnego efektu. W związku z tym wyceny dokonujemy po bezpłatne analizie sprawy.
Gwarantujemy obsługę prawną na całym etapie postępowania od przygotowania wniosku poprzez samo postępowanie, jak i po jego zakończeniu (przykładowo realizacja układu bądź planu spłat wierzycieli).

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Skontaktuj się z nami.

Gwarantujemy rzetelną analizę sprawy Zadzwoń 792 873 876

Kontakt

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]