...

Kalkulator rat układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Krok 1

Kalkulator rat układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym pozwoli Państwu w przybliżeniu przedstawić, jak może wyglądać spłata zobowiązań Państwa przedsiębiorstwa po zawarciu układu przez wierzycieli i zatwierdzeniu go przez sąd. Jest to symulacja, która wymaga uszczegółowienia po zapoznaniu się ze strukturą wierzycieli, majątku i zdolnościami płatniczymi przedsiębiorstwa. Kształt propozycji układowych jest bowiem ściśle związany z wartością majątku dłużnika.

Wskazać należy, że zawarcie układu nie jest pewne, albowiem to od wierzycieli zależy, czy zostanie on zawarty. Im lepsze propozycje układowe dla wierzycieli tym większa szansa na zawarcie układu. Istotne jest również to, aby układ był wykonalny, czyli aby przedsiębiorstwo miało zdolność płatniczą do płacenia rat układowych. Przedstawianie propozycji układowych bez możliwości ich realizacji mija się z celem, albowiem wierzyciele weryfikują sytuacją ekonomiczno – finansową przedsiębiorstwa dłużnika. Restrukturyzacja firmy nie zawsze jest odpowiednim rozwiązaniem i czasami (w sytuacji braku perspektyw na poprawę płynności finansowej) lepiej rozważyć upadłość.

Standardowe propozycje układowe zakładają umorzenie naliczonych odsetek oraz brak ich dalszego naliczania. Umorzeniu podlegają również zazwyczaj koszty windykacji, sądowe i egzekucji. W niektórych przypadkach umorzeniu podlega również część kapitału. Kształt propozycji układowych wymaga analizy majątkowo - finansowej przedsiębiorstwa dłużnika oraz jego zdolności płatniczych. Istotne jest również to, jacy wierzyciele są objęci układem. Wskazać należy, że niektóre banki nie zgadzają się nawet na umorzenie odsetek. W rachubę wchodzi czasami jedynie ich obniżenie.

Zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie można w jakikolwiek sposób umorzyć. Podobnie w przypadku większości zobowiązań zabezpieczonych hipoteką bądź zastawem. Są również banki, które nie zgadzają się na jakiekolwiek umorzenia – choćby odsetek. Szczególne warunki restrukturyzacji (co wynika z podejścia Urzędów Skarbowych) dotyczą też zazwyczaj zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Wypełnij formularz  Biuro w Gdańsku

  ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
  80-227 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Gdynia

  Pliki do pobrania

  [custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]