Restrukturyzacja firmy

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo wpadło w spiralę zadłużenia, a widmo niewypłacalności staje się co raz bardziej realne – wiedz, że nadal jest szansa na uratowanie Twojego biznesu, na który z pewnością poświeciłeś wiele swojego czasu i energii. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym jest restrukturyzacja firmy, czego dotyczy oraz w jakim celu się ją stosuje. Wskazujemy i opisujemy również różne rodzaje restrukturyzacji.

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja sądowa to odpowiedź na problemy finansowe przedsiębiorstwa. Chodzi tu głównie o zaburzenia płynności finansowej. Przykładowo na skutek braku płatności od kontrahentów, spadku rentowności bądź kryzysów powodowanych COVID-19 czy wojną w Ukrainie. Restrukturyzacja firmy w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego ma zatem ratować przedsiębiorstwo przed trwałą niewypłacalnością i ogłoszeniem upadłości. Restrukturyzacja umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania, odzyskanie płynności finansowej i kontynuowanie działalności operacyjnej. Cel restrukturyzacji sądowej materializuje się poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Na naszym blogu pisaliśmy na czym polega układ z wierzycielami. Restrukturyzacja firmy pozwala ochronić majątek i ustalić plan spłaty dla wierzycieli, wstrzymując jednocześnie działania komornicze i egzekucyjne. Z perspektywy wierzyciela jest to zazwyczaj wyższy stopień zaspokojenia jego wierzytelności. Mamy zatem sytuację, w której wszyscy wychodzą in plus – pomimo częstej redukcji zobowiązań dłużnika.

W każdej firmie może nadejść czas, gdy pojawią się kryzysy. Zwłaszcza w obecnych czasach wiele przedsiębiorstw narażonych jest na ryzyko niewypłacalności, a co za tym idzie, zamknięcie działalności lub bankructwo. Wielu przedsiębiorców nie ma tego komfortu, aby po prostu zamknąć swoją działalności. Posiada bowiem zobowiązania pieniężne.

Przeprowadzamy z powodzeniem restrukturyzacje dużych spółek kapitałowych z wielomilionowymi długami. Poradzimy sobie zatem również z Twoją sprawą.

Niewypłacalność bądź zagrożenie niewypłacalnością furtką do restrukturyzacji firmy.

Postępowanie restrukturyzacyjne można zainicjować, jeśli firma jest niewypłacalna bądź tą niewypłacalnością zagrożona. Czym jest zatem niewypłacalność? Niewypłacalność co do zasady występuje, jeśli dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań dłużej niż trzy miesiące. Stan zagrożenia niewypłacalnością wystąpi przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo nie ma wystarczających wpływów do regulowania swoich zobowiązań. Zagrożenie niewypłacalnością wystąpi również w sytuacji, gdy firma przegrała sprawę o zapłatę i nie ma z czego uregulować zasądzonego zobowiązania.

Zanim jednak nastąpią nieodwracalne zmiany w zadłużeniu firmy, warto zawalczyć o ochronę przed ogłoszeniem upadłości. Polskie prawo przewiduje taką możliwość. Mowa tu o wspomnianym wcześniej Prawie restrukturyzacyjnym. Restrukturyzacja sądowa to jednak nie tylko zmiany w zadłużeniu firmy. W trakcie postępowania dochodzi bowiem często do gruntownej przebudowy przedsiębiorstwa.  Sprawdzane są bowiem obligatoryjnie słabe punkty i na ich podstawie wdrażane są stosowne środki restrukturyzacyjne.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Postępowanie restrukturyzacyjne środkiem do zrestrukturyzowania firmy.

W prawie restukturyzacyjnym dostępnych jest kilka możliwych rodzajów postępowań. Dobór właściwego możliwy jest po analizie sytuacji danego przedsiębiorstwa.

 • postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – jest to najszybsza i najtańsza forma postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie trwa zaledwie trzy miesiące (czasami do czterech). Dłużnik sam zbiera głosy od wierzycieli. W praktyce głosy spływają do nadzorcy układu, który może dodatkowo zwołać Zgromadzenie wierzycieli. Suma wierzytelności spornych nie może być większa niż 15% wierzytelności uprawnionych do głosowania.
 • przyspieszone postępowanie układowe – w tym przypadku również obowiązuje próg sporności 15%. Jest to nieco dłuższe postępowanie niż PZU. Zwoływane jest obowiązkowo Zgromadzenie wierzycieli, któremu przewodniczy sędzia-komisarz. Ten wariant postępowania restrukturyzacyjnego jest zazwyczaj droższy niż PZU.
 • postępowanie układowe – postępowanie, w którym nie obowiązuje próg sporności 15%. Nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności, co do którego wierzyciele mogą wnosić sprzeciw. Obecnie będzie to najmniej popularny rodzaj postępowania.
 • postępowanie sanacyjne – to rozwiązanie dla firm, które są w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, dlatego też jest najbardziej skomplikowanym i kosztownym rozwiązaniem. Jednakże zapewnia ochronę firmy przed egzekucją komorniczą, a ponadto umożliwia rozwiązywanie niekorzystnych umów, zwalnianie pracowników czy zawieszenie egzekucji.

Co daje restrukturyzacja firmy?

 • Restrukturyzacja chroni przed upadłością.
 • Umożliwia firmie poprawę wydajności i pozwala wznowić działania po kryzysie.
 • Umożliwia zmniejszenia zadłużenia
 • Wstrzymuje toczące się egzekucje komornicze i zapobiega otwieraniu kolejnych.
 • Umożliwia umorzenie części wierzytelności i podział ich na dogodne dla dłużnika raty.
 • Restrukturyzacja chroni również interesy wierzycieli. Dłużnik nie może bowiem swobodnie dysponować swoim majątkiem. Ma nad sobą w tej materii nadzór.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji firmy?

 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
 • rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne,
 • osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, na przykład spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia,
 • jednostka organizacyjna, której ustawa nadaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, na przykład wspólnota mieszkaniowa, spółka kapitałowa w organizacji,
 • spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne,
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (w przypadku spółek: komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplementariusz – osoba mająca obowiązek prowadzić sprawy spółki)
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

Współpraca z wykwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

Aby proces restrukturyzacji firmy przebiegł pomyślnie i z jak najlepszą korzyścią dla przedsiębiorcy, z naszej perspektywy warto korzystać z usług doświadczonych specjalistów.

Restrukturyzacja jest to skomplikowany proces prawno-ekonomiczny, gdzie liczy się doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje. Bardzo ważna w tej materii jest dbałość o szczegóły i gruntowna znajomość prawa restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny jest odpowiedzialny za nadzorowanie i kontrolowanie działań podjętych w firmie. Doradza na bieżąco w trakcie postępowania, przeprowadza negocjacje z wierzycielami. Doradca restrukturyzacyjny pełni bardzo ważną rolę wykonawcy postanowień układów restrukturyzacyjnych. Mowa tu o nadzorcy wykonania układu, czyli funkcji, którą obejmuje po zatwierdzeniu układu przez sąd.

Nasza Kancelaria Restrukturyzacyjna to zespół profesjonalistów i praktyków Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Posiadamy duże doświadczenie zarówno w roli doradcy restrukturyzacyjnego jak i od strony sądowej (syndyk). Przeprowadzaliśmy z powodzeniem restrukturyzacje mniejszych firm jak i dużych spółek. Zajmiemy się Twoją sprawą w sposób indywidualny i rzeczowy, pomagając Twojej firmie znowu wyjść na prostą.  

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo wpadło w spiralę zadłużenia, a widmo niewypłacalności staje się co raz bardziej realne – wiedz, że nadal jest szansa na uratowanie Twojego biznesu, na który z pewnością poświeciłeś wiele swojego czasu i energii. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym jest restrukturyzacja firmy, czego dotyczy oraz w jakim celu się ją stosuje. Wskazujemy i opisujemy również różne rodzaje restrukturyzacji.

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja sądowa to odpowiedź na problemy finansowe przedsiębiorstwa. Chodzi tu głównie o zaburzenia płynności finansowej. Przykładowo na skutek braku płatności od kontrahentów, spadku rentowności bądź kryzysów powodowanych COVID-19 czy wojną w Ukrainie. Restrukturyzacja firmy w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego ma zatem ratować przedsiębiorstwo przed trwałą niewypłacalnością i ogłoszeniem upadłości. Restrukturyzacja umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania, odzyskanie płynności finansowej i kontynuowanie działalności operacyjnej. Cel restrukturyzacji sądowej materializuje się poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Na naszym blogu pisaliśmy na czym polega układ z wierzycielami. Restrukturyzacja firmy pozwala ochronić majątek i ustalić plan spłaty dla wierzycieli, wstrzymując jednocześnie działania komornicze i egzekucyjne. Z perspektywy wierzyciela jest to zazwyczaj wyższy stopień zaspokojenia jego wierzytelności. Mamy zatem sytuację, w której wszyscy wychodzą in plus – pomimo częstej redukcji zobowiązań dłużnika.

W każdej firmie może nadejść czas, gdy pojawią się kryzysy. Zwłaszcza w obecnych czasach wiele przedsiębiorstw narażonych jest na ryzyko niewypłacalności, a co za tym idzie, zamknięcie działalności lub bankructwo. Wielu przedsiębiorców nie ma tego komfortu, aby po prostu zamknąć swoją działalności. Posiada bowiem zobowiązania pieniężne.

Przeprowadzamy z powodzeniem restrukturyzacje dużych spółek kapitałowych z wielomilionowymi długami. Poradzimy sobie zatem również z Twoją sprawą.

Niewypłacalność bądź zagrożenie niewypłacalnością furtką do restrukturyzacji firmy.

Postępowanie restrukturyzacyjne można zainicjować, jeśli firma jest niewypłacalna bądź tą niewypłacalnością zagrożona. Czym jest zatem niewypłacalność? Niewypłacalność co do zasady występuje, jeśli dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań dłużej niż trzy miesiące. Stan zagrożenia niewypłacalnością wystąpi przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo nie ma wystarczających wpływów do regulowania swoich zobowiązań. Zagrożenie niewypłacalnością wystąpi również w sytuacji, gdy firma przegrała sprawę o zapłatę i nie ma z czego uregulować zasądzonego zobowiązania.

Zanim jednak nastąpią nieodwracalne zmiany w zadłużeniu firmy, warto zawalczyć o ochronę przed ogłoszeniem upadłości. Polskie prawo przewiduje taką możliwość. Mowa tu o wspomnianym wcześniej Prawie restrukturyzacyjnym. Restrukturyzacja sądowa to jednak nie tylko zmiany w zadłużeniu firmy. W trakcie postępowania dochodzi bowiem często do gruntownej przebudowy przedsiębiorstwa.  Sprawdzane są bowiem obligatoryjnie słabe punkty i na ich podstawie wdrażane są stosowne środki restrukturyzacyjne.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Postępowanie restrukturyzacyjne środkiem do zrestrukturyzowania firmy.

W prawie restukturyzacyjnym dostępnych jest kilka możliwych rodzajów postępowań. Dobór właściwego możliwy jest po analizie sytuacji danego przedsiębiorstwa.

 • postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – jest to najszybsza i najtańsza forma postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie trwa zaledwie trzy miesiące (czasami do czterech). Dłużnik sam zbiera głosy od wierzycieli. W praktyce głosy spływają do nadzorcy układu, który może dodatkowo zwołać Zgromadzenie wierzycieli. Suma wierzytelności spornych nie może być większa niż 15% wierzytelności uprawnionych do głosowania.
 • przyspieszone postępowanie układowe – w tym przypadku również obowiązuje próg sporności 15%. Jest to nieco dłuższe postępowanie niż PZU. Zwoływane jest obowiązkowo Zgromadzenie wierzycieli, któremu przewodniczy sędzia-komisarz. Ten wariant postępowania restrukturyzacyjnego jest zazwyczaj droższy niż PZU.
 • postępowanie układowe – postępowanie, w którym nie obowiązuje próg sporności 15%. Nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności, co do którego wierzyciele mogą wnosić sprzeciw. Obecnie będzie to najmniej popularny rodzaj postępowania.
 • postępowanie sanacyjne – to rozwiązanie dla firm, które są w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, dlatego też jest najbardziej skomplikowanym i kosztownym rozwiązaniem. Jednakże zapewnia ochronę firmy przed egzekucją komorniczą, a ponadto umożliwia rozwiązywanie niekorzystnych umów, zwalnianie pracowników czy zawieszenie egzekucji.

Co daje restrukturyzacja firmy?

 • Restrukturyzacja chroni przed upadłością.
 • Umożliwia firmie poprawę wydajności i pozwala wznowić działania po kryzysie.
 • Umożliwia zmniejszenia zadłużenia
 • Wstrzymuje toczące się egzekucje komornicze i zapobiega otwieraniu kolejnych.
 • Umożliwia umorzenie części wierzytelności i podział ich na dogodne dla dłużnika raty.
 • Restrukturyzacja chroni również interesy wierzycieli. Dłużnik nie może bowiem swobodnie dysponować swoim majątkiem. Ma nad sobą w tej materii nadzór.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji firmy?

 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
 • rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne,
 • osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, na przykład spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia,
 • jednostka organizacyjna, której ustawa nadaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, na przykład wspólnota mieszkaniowa, spółka kapitałowa w organizacji,
 • spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne,
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (w przypadku spółek: komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplementariusz – osoba mająca obowiązek prowadzić sprawy spółki)
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

Współpraca z wykwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

Aby proces restrukturyzacji firmy przebiegł pomyślnie i z jak najlepszą korzyścią dla przedsiębiorcy, z naszej perspektywy warto korzystać z usług doświadczonych specjalistów.

Restrukturyzacja jest to skomplikowany proces prawno-ekonomiczny, gdzie liczy się doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje. Bardzo ważna w tej materii jest dbałość o szczegóły i gruntowna znajomość prawa restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny jest odpowiedzialny za nadzorowanie i kontrolowanie działań podjętych w firmie. Doradza na bieżąco w trakcie postępowania, przeprowadza negocjacje z wierzycielami. Doradca restrukturyzacyjny pełni bardzo ważną rolę wykonawcy postanowień układów restrukturyzacyjnych. Mowa tu o nadzorcy wykonania układu, czyli funkcji, którą obejmuje po zatwierdzeniu układu przez sąd.

Nasza Kancelaria Restrukturyzacyjna to zespół profesjonalistów i praktyków Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Posiadamy duże doświadczenie zarówno w roli doradcy restrukturyzacyjnego jak i od strony sądowej (syndyk). Przeprowadzaliśmy z powodzeniem restrukturyzacje mniejszych firm jak i dużych spółek. Zajmiemy się Twoją sprawą w sposób indywidualny i rzeczowy, pomagając Twojej firmie znowu wyjść na prostą.  

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wiemy jak zadbać o ochronę praw
dłużnika i sprawnie przeprowadzić go przez postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne.

  O autorze

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.

  Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

  kontakt@lipinskikancelaria.pl,
  tel. 792 873 876

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową. Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.

  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne. 

  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:

  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika – tzw. powództwa pauliańskie.

  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.

  Kancelaria specjalizuje się w:

  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym. 

  Ostatnie wpisy

  Polecane artykuły

  kolejny zawarty układ w uproszczonej restrukturyzacji

  Kolejny zawarty układ z wierzycielami w uproszczonej restrukturyzacji w postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię.  Postępowanie prowadziła spółka mająca status średniego przedsiębiorcy. Jak …

  Upadłość konsumencka a podatek dochodowy.

  Upadłość konsumencka a podatek dochodowy. W niniejszym artykule odpowiemy między innymi na pytanie czy oddłużenie upadłego i umorzenie jego zobowiązań w upadłości …

  Kojarzenie partnerów biznesowych

  Rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia bądź rozwój istniejącego biznesu bez kapitału jest niemożliwy. Przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa czy restrukturyzacji gospodarstwa rolnego również przebiega sprawniej jeśli …

  Polecane artykuły

  Kim jest i co robi syndyk?
  Wezwanie do zapłaty z EOS lub Kruk?
  Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką
  Biuro w Gdańsku

  Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

  Kontakt

  tel. 58 352 13 43

  kom: 792 873 876
  email: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Technologię dostarcza: Nikiu.com

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy

  Kancelaria Lipiński i Wspólnicy © Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie Nikiu.com