Restrukturyzacja firmy

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo wpadło w spiralę zadłużenia, a widmo niewypłacalności staje się co raz bardziej realne – wiedz, że nadal jest szansa na uratowanie Twojego biznesu, na który z pewnością poświeciłeś wiele swojego czasu i energii. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym jest restrukturyzacja firmy, czego dotyczy oraz w jakim celu się ją stosuje. Wskazujemy i opisujemy również różne rodzaje restrukturyzacji.

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja sądowa to odpowiedź na problemy finansowe przedsiębiorstwa. Chodzi tu głównie o zaburzenia płynności finansowej. Przykładowo na skutek braku płatności od kontrahentów, spadku rentowności bądź kryzysów powodowanych COVID-19 czy wojną w Ukrainie. Restrukturyzacja firmy w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego ma zatem ratować przedsiębiorstwo przed trwałą niewypłacalnością i ogłoszeniem upadłości. Restrukturyzacja umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania, odzyskanie płynności finansowej i kontynuowanie działalności operacyjnej. Cel restrukturyzacji sądowej materializuje się poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Na naszym blogu pisaliśmy na czym polega układ z wierzycielami. Restrukturyzacja firmy pozwala ochronić majątek i ustalić plan spłaty dla wierzycieli, wstrzymując jednocześnie działania komornicze i egzekucyjne. Z perspektywy wierzyciela jest to zazwyczaj wyższy stopień zaspokojenia jego wierzytelności. Mamy zatem sytuację, w której wszyscy wychodzą in plus – pomimo częstej redukcji zobowiązań dłużnika.

W każdej firmie może nadejść czas, gdy pojawią się kryzysy. Zwłaszcza w obecnych czasach wiele przedsiębiorstw narażonych jest na ryzyko niewypłacalności, a co za tym idzie, zamknięcie działalności lub bankructwo. Wielu przedsiębiorców nie ma tego komfortu, aby po prostu zamknąć swoją działalności. Posiada bowiem zobowiązania pieniężne.

Przeprowadzamy z powodzeniem restrukturyzacje dużych spółek kapitałowych z wielomilionowymi długami. Poradzimy sobie zatem również z Twoją sprawą.

Niewypłacalność bądź zagrożenie niewypłacalnością furtką do restrukturyzacji firmy.

Postępowanie restrukturyzacyjne można zainicjować, jeśli firma jest niewypłacalna bądź tą niewypłacalnością zagrożona. Czym jest zatem niewypłacalność? Niewypłacalność co do zasady występuje, jeśli dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań dłużej niż trzy miesiące. Stan zagrożenia niewypłacalnością wystąpi przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo nie ma wystarczających wpływów do regulowania swoich zobowiązań. Zagrożenie niewypłacalnością wystąpi również w sytuacji, gdy firma przegrała sprawę o zapłatę i nie ma z czego uregulować zasądzonego zobowiązania.

Zanim jednak nastąpią nieodwracalne zmiany w zadłużeniu firmy, warto zawalczyć o ochronę przed ogłoszeniem upadłości. Polskie prawo przewiduje taką możliwość. Mowa tu o wspomnianym wcześniej Prawie restrukturyzacyjnym. Restrukturyzacja sądowa to jednak nie tylko zmiany w zadłużeniu firmy. W trakcie postępowania dochodzi bowiem często do gruntownej przebudowy przedsiębiorstwa.  Sprawdzane są bowiem obligatoryjnie słabe punkty i na ich podstawie wdrażane są stosowne środki restrukturyzacyjne.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Postępowanie restrukturyzacyjne środkiem do zrestrukturyzowania firmy.

W prawie restukturyzacyjnym dostępnych jest kilka możliwych rodzajów postępowań. Dobór właściwego możliwy jest po analizie sytuacji danego przedsiębiorstwa.

Co daje restrukturyzacja firmy?

Kto może skorzystać z restrukturyzacji firmy?

Współpraca z wykwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

Aby proces restrukturyzacji firmy przebiegł pomyślnie i z jak najlepszą korzyścią dla przedsiębiorcy, z naszej perspektywy warto korzystać z usług doświadczonych specjalistów.

Restrukturyzacja jest to skomplikowany proces prawno-ekonomiczny, gdzie liczy się doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje. Bardzo ważna w tej materii jest dbałość o szczegóły i gruntowna znajomość prawa restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny jest odpowiedzialny za nadzorowanie i kontrolowanie działań podjętych w firmie. Doradza na bieżąco w trakcie postępowania, przeprowadza negocjacje z wierzycielami. Doradca restrukturyzacyjny pełni bardzo ważną rolę wykonawcy postanowień układów restrukturyzacyjnych. Mowa tu o nadzorcy wykonania układu, czyli funkcji, którą obejmuje po zatwierdzeniu układu przez sąd.

Nasza Kancelaria Restrukturyzacyjna to zespół profesjonalistów i praktyków Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Posiadamy duże doświadczenie zarówno w roli doradcy restrukturyzacyjnego jak i od strony sądowej (syndyk). Przeprowadzaliśmy z powodzeniem restrukturyzacje mniejszych firm jak i dużych spółek. Zajmiemy się Twoją sprawą w sposób indywidualny i rzeczowy, pomagając Twojej firmie znowu wyjść na prostą.  
  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

  kontakt@lipinskikancelaria.pl
  tel. 792 873 876

  Biuro w Gdańsku

  Wały Piastowskie 1/118,
  80-855 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Gdynia