...

Restrukturyzacja firmy Gdańsk, Gdynia

Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych informacji dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw. Restrukturyzacja firmy to główny filar naszej działalności. Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy to interdyscyplinarny zespół doświadczony w ochronie praw dłużników i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przeprowadzamy z powodzeniem restrukturyzację dużych spółek kapitałowych oraz mniejszych firm. Restrukturyzacja Gdańsk Gdynia dla przedsiębiorców z Trójmiasta to szansa na uratowanie firmy przed trwałą niewypłacalnością i upadłością.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami – 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Restrukturyzacja Gdańsk Gdynia. Czym tak naprawdę jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy chroni przed upadłością i zarazem umożliwia oddłużenie firmy poprzez redukcję zobowiązań. Przedsiębiorstwo otrzymuje zatem szansę na odzyskanie płynności finansowej i dalsze prowadzenie działalności operacyjnej w niezakłócony sposób. Ustawodawca zawarł w prawie restrukturyzacyjnym kilka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. 

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Dostępne są cztery procedury restrukturyzacji przedsiębiorstwa:

Od 1 grudnia 2021 r. najbardziej popularnym rodzajem postępowania jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jego popularność wynika z bardzo dużej ochrony, jaką dłużnik zyskuje. Dodatkowo jest to postępowanie wręcz ekspresowe, bowiem sama procedura głosowania musi być przeprowadzona w zaledwie cztery miesiące. Może zatem okazać się, iż firma wyjdzie ze stanu niewypłacalności w zaledwie kilka miesięcy. 

Postępowanie restrukturyzacyjne – na czym polega?

W dużym uproszczeniu restrukturyzacja chroni dłużnika przed egzekucją komorniczą i daje możliwość wprowadzenia zmian organizacyjnych w jego przedsiębiorstwie. Pozwala również na oddłużenie firmy, czyli redukcję zadłużenia. Wysokość redukcji uwarunkowana jest sytuacją majątkowo – finansową przedsiębiorstwa. Więcej informacji o tym jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne znajdą Państwo na naszym blogu. Zapraszamy również do kontaktu z naszą kancelarią.

Kto może wnioskować o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Wnioskować może przedsiębiorca niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez ponad trzy miesiące. Firma zagrożona niewypłacalnością znajduje się w sytuacji, gdy wkrótce nastąpi utrata płynności finansowej.

Czy restrukturyzacja ma sens?

Nasza praktyka pokazuje, iż w przypadku problemów ze zdolnością płatniczą nie warto zwlekać z zainicjowaniem rozmów dotyczących zmiany dotychczasowych warunków spłaty. Im później firma rozpocznie proces restrukturyzacji tym większe ryzyko spadku wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Firma chcąc prowadzić działalność operacyjną musi bowiem mierzyć się z pojawiającymi się zajęciami egzekucyjnymi. Najczęściej są to egzekucje inicjowane przez Urząd Skarbowy bądź Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli przedsiębiorstwo posiada majątek to mogą pojawić się na nim zabezpieczenia w postaci hipotek i zastawu.

Jak już wcześniej wskazaliśmy celem restrukturyzacji jest odzyskanie zdolności płatniczej i ochrona przed sytuacją, jaką jest upadłość firmy. W większości przypadków dochodzi bowiem do oddłużenia firmy w wyniku redukcji zobowiązań. W naszej praktyce niejednokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, gdy zgłaszała się do nas firma już niewypłacalna wobec której prowadzone były egzekucje komornicze. Po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwo odzyskiwało możliwość dalszego prowadzenia działalności. Skuteczny plan naprawczy doprowadzał zaś do zawarcia układu przez wierzycieli i następnie zatwierdzenia go przez sąd. W końcowym efekcie przedsiębiorstwo ze stanu niewypłacalności w zaledwie sześć miesięcy odzyskiwało płynność finansową i pozbywało się egzekucji komorniczych.

W odpowiedzi na pytanie czy restrukturyzacja ma sens – odpowiedź jest jedna – TAK.

Jeśli nie restrukturyzacja, to co…?

Alternatywnym rozwiązaniem jest widmo egzekucji komorniczych, narastających odsetek i kosztów sądowych oraz komorniczych. Zdecydowana większość przedsiębiorstw nie będzie jednak w stanie prowadzić w takich warunkach działalności gospodarczej. Spowoduje to konieczność zawnioskowania o ogłoszenie upadłości. Każdy z tych wariantów jest ewidentnie gorszym niż uzyskanie oddłużenia w restrukturyzacji i zachowanie przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja Gdańsk Gdynia – kancelaria prawa restrukturyzacyjnego.

Nasz zespół to:

Oddłużamy firmy, przeprowadzamy postępowania restrukturyzacyjne i negocjujemy z wierzycielami. Obsługujemy firmy z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem takich miast jak: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Elbląg, Słupsk, Koszalin, Tczew, Starogard Gdański, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn, Grudziądz, Inowrocław, Włocławek, Płock, Radom, Łódź i Poznań. Zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy indywidualne podejście do Państwa sprawy.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]