Upadłość konsumencka

Według badań wykonywanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG) liczba upadłości konsumenckich w 2021 roku wzrosła o niemal 40 procent w stosunku do danych z roku 2020. Nie ma się co dziwić, bowiem rok 2020 przyniósł wiele zmian, istotnie wpływając na sytuację gospodarczą całego świata. W 2021 r. na sytuację społeczno-gospodarczą naszego kraju nadal oddziaływała pandemia COVID-19, co powodowało problemy finansowe wielu Polaków. Dodatkowo zmiany prawne wprowadzone w 2020 r. odnośnie do upadłości konsumenckiej ułatwiają w znacznym stopniu konsumentom w trudnej sytuacji – ogłoszenie bankructwa. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie umorzenia zobowiązań jest łatwiejsze. Upadłość konsumencka jest bowiem postępowaniem upadłościowym, a to należy do skomplikowanych. Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości powinno być zatem skonsultowane najlepiej z syndykiem, który przecież jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Ogłoś upadłość konsumencką i uwolnij się od długów!

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Obecnie każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej kończy się jej ogłoszeniem. Sąd nie ma wyboru i musi ogłosić upadłość. Wcześniej wiele wniosków było oddalanych przez sądy upadłościowe. Powodem były zawinienia po stronie dłużnika, który doprowadził do swojej niewypłacalności bądź zwiększył istotnie jej stan. Po zmianie przepisów, która weszła w życie w marcu 2020 roku upadłość konsumencka zostanie zawsze ogłoszona przez sąd upadłościowy. Dłużnik dowie się dopiero na koniec postępowania upadłościowego czy zostanie oddłużony. Jeśli tak, to sąd zarazem rozstrzygnie, w jaki sposób i w jakim zakresie długi zostaną umorzone. Czas spłaty wierzycieli i wysokość umorzenia zobowiązań zależy bowiem od tego czy dłużnik w sposób rażąco niedbały przyczynił się do powstania swojej niewypłacalności. Negatywna ocena postawy dłużnika przez sąd wpływa na to, iż plan spłaty wierzycieli będzie dłuższy. Sąd może też odmówić oddłużenia, ale będą to raczej przypadki incydentalne.

Dobrze umotywowany wniosek, przedstawiający wszelkie niezbędne dowody pogarszającej się sytuacji wpływa korzystnie na wynik osiągnięty w sądzie. Dlatego warto, jak to przy każdym postępowaniu sądowym, korzystać z pomocy doświadczonych profesjonalistów, zajmujących się prawem upadłościowym.

Potrzebujesz porady, konsultacji? A może interesuje Cię sporządzenie całego wniosku i reprezentacja w postępowaniu sądowym? Zgłoś się do nas – specjalizujemy się w Prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Problemy finansowe, spirala zadłużenia, telefony od windykatorów i brak poczucia bezpieczeństwa. Tak wygląda rzeczywistość osób zadłużonych i niewypłacalnych. Wiele osób nie wie, z czym wiąże się upadłość konsumencka, tymczasem jest to korzystne rozwiązanie w sytuacjach ostatecznych, gdzie wszystkie inne rozwiązania się nie udały.

W związku z tym, gdy:

to są to odpowiednie przesłanki do ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co daje upadłość konsumencka?

W skrócie, upadłość polega na oddłużeniu osoby fizycznej oraz zaspokojeniu jej wierzycieli w jak największym stopniu. Konsumentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Obecnie z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej mogą skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wystarczy zakończenie działalności i już następnego dnia były przedsiębiorca może składań wniosek, jako konsument.

To co ważne i istotne dla wielu osób, ogłoszenie upadłości skutkuje:

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej krok po kroku.

Po złożeniu przez dłużnika wniosku do sądu sąd rozpatruje go na posiedzeniu niejawnym. Dlatego istotnym jest, aby drobiazgowo i ze szczególną starannością przygotować wniosek. Skompletować wszelkie dokumenty na odpowiednie uargumentowanie swojej sytuacji. Analiza wniosku trwa zazwyczaj od kilku dni do kilku miesięcy. Duże znaczenie ma tu przede wszystkim sąd, do którego składany jest wniosek.

Sąd wydaje postanowienie uznając, że dłużnik stał się osobą niewypłacalną i nie jest w stanie spłacać swoich długów. Postanowienie sądu trafia do upadłego, syndyka i urzędów (Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS) oraz zostaje obwieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Syndyk zawiadamia zarazem znanych mu komorników prowadzących postępowania egzekucyjne. Tym samym, wszelkie toczące się egzekucje komornicze zostają zawieszone. Od tej pory cały majątek dłużnika jest w rękach syndyka. Syndyk ma za zadanie zarządzać majątkiem upadłego, stanowiącym masę upadłości i przystępuje do jego likwidacji. Upadły ma obowiązek wydania syndykowi całego swojego majątku. Po sporządzeniu przez syndyka listy wierzytelności i zlikwidowaniu majątku, przystępuje on do sporządzenia planu spłaty wierzycieli. I tu w zależności od decyzji sądu i oceny sytuacji dłużnika – może ustalić plan spłaty, krótszy niż 3 lata, bądź dłuższy (nawet do 7 lat).

Układ konsumencki, czyli układ z wierzycielami.

Alternatywą dla postępowania upadłościowego, jest wprowadzona poprzez nowelizację w marcu 2020 roku, możliwość zawarcia układu z wierzycielami. To rozwiązanie daje wiele korzyści, m.in.: możliwość ochrony majątku dłużnika. Prowadzi również do umorzenia postępowań egzekucyjnych objętych układem oraz umożliwia spłatę zadłużenia w ratach. Co najważniejsze daje również możliwość umorzenia części zobowiązań. Dzięki układowi, wierzyciele zostaną spłaceni, a dłużnik może uniknąć skutków jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości. Należy pamiętać jednak, że sąd może zezwolić na układ w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że dłużnik rzeczywiście jest w stanie ten układ wykonać. Czyli dłużnicy nie mogą wykazywać niskich dochodów bądź na poziomie najniższej krajowej. Jeśli jednak są przesłanki ku układowi konsumenckiemu, do wniosku dołącza się propozycje układowe, które

Powinny zawierać co najmniej wyższy stopień zaspokojenia niż w upadłości.

Upadłość konsumencka i skutki jej ogłoszenia.

Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości w życiu dłużnika?

Upadłość konsumencka z kancelarią syndyka Lipiński i Wspólnicy. 

Nasza Kancelaria Restrukturyzacyjna udziela porad dla konsumentów, zastanawiających się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Zajmujemy się sporządzaniem wszelkich niezbędnych dokumentów oraz przygotowaniem skrupulatnego uargumentowania wniosku do sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Reprezentujemy dłużnika również w trakcie całego postępowania. Jesteśmy doświadczonym zespołem działającym na rynku Trójmiejskim od wielu lat. Reprezentujemy dłużników w postępowaniach upadłościowych na terenie całej Polski. W szczególności skupiamy się na takich miastach jak: Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Słupsk, Koszalin, Tczew, Starogard Gdański, Lębork, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn, Grudziądz, Płock, Radom, Łódź i Poznań. Na naszej stronie mogą Państwo znaleźć dedykowane artykuły dla poszczególnych miast: upadłość konsumencka Gdynia, upadłość konsumencka Starogard Gdański, upadłość konsumencka Grudziądz, upadłość konsumencka Elbląg, upadłość konsumencka Lębork, upadłość konsumencka Koszalin, upadłość konsumencka Słupsk.
  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

  kontakt@lipinskikancelaria.pl
  tel. 792 873 876

  Biuro w Gdańsku

  ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
  80-227 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Gdynia