Upadłość konsumencka

Według badań wykonywanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG) liczba upadłości konsumenckich w 2021 roku wzrosła o niemal 40 procent w stosunku do danych z roku 2020. Nie ma się co dziwić, bowiem rok 2020 przyniósł wiele zmian, istotnie wpływając na sytuację gospodarczą całego świata. W 2021 r. na sytuację społeczno-gospodarczą naszego kraju nadal oddziaływała pandemia COVID-19, co powodowało problemy finansowe wielu Polaków. Dodatkowo zmiany prawne wprowadzone w 2020 r. odnośnie do upadłości konsumenckiej ułatwiają w znacznym stopniu konsumentom w trudnej sytuacji – ogłoszenie bankructwa. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie umorzenia zobowiązań jest łatwiejsze. Upadłość konsumencka jest bowiem postępowaniem upadłościowym, a to należy do skomplikowanych.

Ogłoś upadłość konsumencką i uwolnij się od długów!

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Obecnie każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej kończy się jej ogłoszeniem. Sąd nie ma wyboru i musi ogłosić upadłość. Wcześniej wiele wniosków było oddalanych. Powodem były zawinienia po stronie dłużnika, który doprowadził do swojej niewypłacalności. Po zamianie przepisów, która weszła w życie w marcu 2020 roku upadłość konsumencka zostanie zawsze ogłoszona przez sąd. Dłużnik dowie się dopiero na koniec postępowania upadłościowego czy zostanie oddłużony. Jeśli tak, to sąd zarazem rozstrzygnie, w jaki sposób i w jakim zakresie długi zostaną umorzone. Czas spłaty wierzycieli i wysokość umorzenia zobowiązań zależy bowiem od tego czy dłużnik w sposób rażąco niedbały przyczynił się do powstania swojej niewypłacalności. Negatywna ocena postawy dłużnika przez sąd wpływa na to, iż plan spłaty wierzycieli będzie dłuższy. Sąd może też odmówić oddłużenia, ale będą to raczej przypadki incydentalne.

 

Dobrze umotywowany wniosek, przedstawiający wszelkie niezbędne dowody pogarszającej się sytuacji wpływa korzystnie na wynik osiągnięty w sądzie. Dlatego warto, jak to przy każdym postępowaniu sądowym, korzystać z pomocy doświadczonych profesjonalistów, zajmujących się prawem upadłościowym.

Potrzebujesz porady, konsultacji? A może interesuje Cię sporządzenie całego wniosku i reprezentacja w postępowaniu sądowym? Zgłoś się do nas – specjalizujemy się w Prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Problemy finansowe, spirala zadłużenia, telefony od windykatorów i brak poczucia bezpieczeństwa. Tak wygląda rzeczywistość osób zadłużonych i niewypłacalnych. Wiele osób nie wie, z czym wiąże się upadłość konsumencka, tymczasem jest to korzystne rozwiązanie w sytuacjach ostatecznych, gdzie wszystkie inne rozwiązania się nie udały.

W związku z tym, gdy:

 • Twoje dochody są niższe niż możliwości spłaty zobowiązań,
 • Twój dług jest znacznie większy od wartości Twojego majątku,
 • nie masz perspektyw na spłatę swoich zobowiązań,

to są to odpowiednie przesłanki do ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co daje upadłość konsumencka?

W skrócie, upadłość polega na oddłużeniu osoby fizycznej oraz zaspokojeniu jej wierzycieli w jak największym stopniu. Konsumentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Obecnie z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej mogą skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wystarczy zakończenie działalności i już następnego dnia były przedsiębiorca może składań wniosek, jako konsument.

To co ważne i istotne dla wielu osób, ogłoszenie upadłości skutkuje:

 • wstrzymaniem i umorzeniem wszelkich toczących się postępowań egzekucyjnych,
 • umorzeniem całości lub części długów (w zależności od sytuacji dłużnika),
 • sporządzeniem planu spłat wierzycieli – dotyczy to większości przypadków.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej krok po kroku.

Po złożeniu przez dłużnika wniosku do sądu sąd rozpatruje go na posiedzeniu niejawnym. Dlatego istotnym jest, aby drobiazgowo i ze szczególną starannością przygotować wniosek. Skompletować wszelkie dokumenty na odpowiednie uargumentowanie swojej sytuacji. Analiza wniosku trwa zazwyczaj od kilku dni do kilku miesięcy. Duże znaczenie ma tu przede wszystkim sąd, do którego składany jest wniosek.

Sąd wydaje postanowienie uznając, że dłużnik stał się osobą niewypłacalną i nie jest w stanie spłacać swoich długów. Postanowienie sądu trafia do upadłego, syndyka i urzędów (Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS) oraz zostaje obwieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Syndyk zawiadamia zarazem znanych mu komorników prowadzących postępowania egzekucyjne. Tym samym, wszelkie toczące się egzekucje komornicze zostają zawieszone. Od tej pory cały majątek dłużnika jest w rękach syndyka. Syndyk ma za zadanie zarządzać majątkiem upadłego, stanowiącym masę upadłości i przystępuje do jego likwidacji. Upadły ma obowiązek wydania syndykowi całego swojego majątku. Po sporządzeniu przez syndyka listy wierzytelności i zlikwidowaniu majątku, przystępuje on do sporządzenia planu spłaty wierzycieli. I tu w zależności od decyzji sądu i oceny sytuacji dłużnika – może ustalić plan spłaty, krótszy niż 3 lata, bądź dłuższy (nawet do 7 lat).

Układ konsumencki, czyli układ z wierzycielami.

Alternatywą dla postępowania upadłościowego, jest wprowadzona poprzez nowelizację w marcu 2020 roku, możliwość zawarcia układu z wierzycielami. To rozwiązanie daje wiele korzyści, m.in.: możliwość ochrony majątku dłużnika. Prowadzi również do umorzenia postępowań egzekucyjnych objętych układem oraz umożliwia spłatę zadłużenia w ratach. Co najważniejsze daje również możliwość umorzenia części zobowiązań. Dzięki układowi, wierzyciele zostaną spłaceni, a dłużnik może uniknąć skutków jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości. Należy pamiętać jednak, że sąd może zezwolić na układ w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że dłużnik rzeczywiście jest w stanie ten układ wykonać. Czyli dłużnicy nie mogą wykazywać niskich dochodów bądź na poziomie najniższej krajowej. Jeśli jednak są przesłanki ku układowi konsumenckiemu, do wniosku dołącza się propozycje układowe, które

Powinny zawierać co najmniej wyższy stopień zaspokojenia niż w upadłości.

Upadłość konsumencka i skutki jej ogłoszenia.

Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości w życiu dłużnika?

 • Upadłość konsumencka daje możliwość na redukcję lub całkowite umorzenie długów;
 • Skutkuje utratą prawa do zarządzania majątkiem upadłego;
 • Zabezpiecza podstawowe potrzeby życiowe;
 • Dane upadłego wpisane są jawnego rejestru Krajowy Rejestr Zadłużonych,
 • Upadły nie może zawierać niektórych umów zwiększających zadłużenie w trakcie spłacania swoich zobowiązań (np.: o kredyty gotówkowe).
 • Po odzyskaniu zdolności kredytowej niektóre banki mogą odmówić udzielenia kredytu upadłemu.

Upadłość konsumencka z kancelarią syndyka Lipiński i Wspólnicy. 

Nasza Kancelaria Restrukturyzacyjna udziela porad dla konsumentów, zastanawiających się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Zajmujemy się sporządzaniem wszelkich niezbędnych dokumentów oraz przygotowaniem skrupulatnego uargumentowania wniosku do sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Reprezentujemy dłużnika również w trakcie całego postępowania. Jesteśmy doświadczonym zespołem działającym na rynku Trójmiejskim od wielu lat. Reprezentujemy dłużników w postępowaniach upadłościowych na terenie całej Polski. W szczególności skupiamy się na takich miastach jak: Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Słupsk, Koszalin, Tczew, Starogard Gdański, Lębork, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn, Grudziądz, Płock, Radom, Łódź i Poznań. Na naszej stronie mogą Państwo znaleźć dedykowane artykuły dla poszczególnych miast: upadłość konsumencka Gdynia, upadłość konsumencka Starogard Gdański, upadłość konsumencka Grudziądz, upadłość konsumencka Elbląg, upadłość konsumencka Lębork, upadłość konsumencka Koszalin, upadłość konsumencka Słupsk.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Według badań wykonywanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG) liczba upadłości konsumenckich w 2021 roku wzrosła o niemal 40 procent w stosunku do danych z roku 2020. Nie ma się co dziwić, bowiem rok 2020 przyniósł wiele zmian, istotnie wpływając na sytuację gospodarczą całego świata. W 2021 r. na sytuację społeczno-gospodarczą naszego kraju nadal oddziaływała pandemia COVID-19, co powodowało problemy finansowe wielu Polaków. Dodatkowo zmiany prawne wprowadzone w 2020 r. odnośnie do upadłości konsumenckiej ułatwiają w znacznym stopniu konsumentom w trudnej sytuacji – ogłoszenie bankructwa. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie umorzenia zobowiązań jest łatwiejsze. Upadłość konsumencka jest bowiem postępowaniem upadłościowym, a to należy do skomplikowanych.

Ogłoś upadłość konsumencką i uwolnij się od długów!

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Obecnie każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej kończy się jej ogłoszeniem. Sąd nie ma wyboru i musi ogłosić upadłość. Wcześniej wiele wniosków było oddalanych. Powodem były zawinienia po stronie dłużnika, który doprowadził do swojej niewypłacalności. Po zamianie przepisów, która weszła w życie w marcu 2020 roku upadłość konsumencka zostanie zawsze ogłoszona przez sąd. Dłużnik dowie się dopiero na koniec postępowania upadłościowego czy zostanie oddłużony. Jeśli tak, to sąd zarazem rozstrzygnie, w jaki sposób i w jakim zakresie długi zostaną umorzone. Czas spłaty wierzycieli i wysokość umorzenia zobowiązań zależy bowiem od tego czy dłużnik w sposób rażąco niedbały przyczynił się do powstania swojej niewypłacalności. Negatywna ocena postawy dłużnika przez sąd wpływa na to, iż plan spłaty wierzycieli będzie dłuższy. Sąd może też odmówić oddłużenia, ale będą to raczej przypadki incydentalne.

 

Dobrze umotywowany wniosek, przedstawiający wszelkie niezbędne dowody pogarszającej się sytuacji wpływa korzystnie na wynik osiągnięty w sądzie. Dlatego warto, jak to przy każdym postępowaniu sądowym, korzystać z pomocy doświadczonych profesjonalistów, zajmujących się prawem upadłościowym.

Potrzebujesz porady, konsultacji? A może interesuje Cię sporządzenie całego wniosku i reprezentacja w postępowaniu sądowym? Zgłoś się do nas – specjalizujemy się w Prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Problemy finansowe, spirala zadłużenia, telefony od windykatorów i brak poczucia bezpieczeństwa. Tak wygląda rzeczywistość osób zadłużonych i niewypłacalnych. Wiele osób nie wie, z czym wiąże się upadłość konsumencka, tymczasem jest to korzystne rozwiązanie w sytuacjach ostatecznych, gdzie wszystkie inne rozwiązania się nie udały.

W związku z tym, gdy:

 • Twoje dochody są niższe niż możliwości spłaty zobowiązań,
 • Twój dług jest znacznie większy od wartości Twojego majątku,
 • nie masz perspektyw na spłatę swoich zobowiązań,

to są to odpowiednie przesłanki do ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co daje upadłość konsumencka?

W skrócie, upadłość polega na oddłużeniu osoby fizycznej oraz zaspokojeniu jej wierzycieli w jak największym stopniu. Konsumentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Obecnie z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej mogą skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wystarczy zakończenie działalności i już następnego dnia były przedsiębiorca może składań wniosek, jako konsument.

To co ważne i istotne dla wielu osób, ogłoszenie upadłości skutkuje:

 • wstrzymaniem i umorzeniem wszelkich toczących się postępowań egzekucyjnych,
 • umorzeniem całości lub części długów (w zależności od sytuacji dłużnika),
 • sporządzeniem planu spłat wierzycieli – dotyczy to większości przypadków.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej krok po kroku.

Po złożeniu przez dłużnika wniosku do sądu sąd rozpatruje go na posiedzeniu niejawnym. Dlatego istotnym jest, aby drobiazgowo i ze szczególną starannością przygotować wniosek. Skompletować wszelkie dokumenty na odpowiednie uargumentowanie swojej sytuacji. Analiza wniosku trwa zazwyczaj od kilku dni do kilku miesięcy. Duże znaczenie ma tu przede wszystkim sąd, do którego składany jest wniosek.

Sąd wydaje postanowienie uznając, że dłużnik stał się osobą niewypłacalną i nie jest w stanie spłacać swoich długów. Postanowienie sądu trafia do upadłego, syndyka i urzędów (Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS) oraz zostaje obwieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Syndyk zawiadamia zarazem znanych mu komorników prowadzących postępowania egzekucyjne. Tym samym, wszelkie toczące się egzekucje komornicze zostają zawieszone. Od tej pory cały majątek dłużnika jest w rękach syndyka. Syndyk ma za zadanie zarządzać majątkiem upadłego, stanowiącym masę upadłości i przystępuje do jego likwidacji. Upadły ma obowiązek wydania syndykowi całego swojego majątku. Po sporządzeniu przez syndyka listy wierzytelności i zlikwidowaniu majątku, przystępuje on do sporządzenia planu spłaty wierzycieli. I tu w zależności od decyzji sądu i oceny sytuacji dłużnika – może ustalić plan spłaty, krótszy niż 3 lata, bądź dłuższy (nawet do 7 lat).

Układ konsumencki, czyli układ z wierzycielami.

Alternatywą dla postępowania upadłościowego, jest wprowadzona poprzez nowelizację w marcu 2020 roku, możliwość zawarcia układu z wierzycielami. To rozwiązanie daje wiele korzyści, m.in.: możliwość ochrony majątku dłużnika. Prowadzi również do umorzenia postępowań egzekucyjnych objętych układem oraz umożliwia spłatę zadłużenia w ratach. Co najważniejsze daje również możliwość umorzenia części zobowiązań. Dzięki układowi, wierzyciele zostaną spłaceni, a dłużnik może uniknąć skutków jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości. Należy pamiętać jednak, że sąd może zezwolić na układ w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że dłużnik rzeczywiście jest w stanie ten układ wykonać. Czyli dłużnicy nie mogą wykazywać niskich dochodów bądź na poziomie najniższej krajowej. Jeśli jednak są przesłanki ku układowi konsumenckiemu, do wniosku dołącza się propozycje układowe, które

Powinny zawierać co najmniej wyższy stopień zaspokojenia niż w upadłości.

Upadłość konsumencka i skutki jej ogłoszenia.

Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości w życiu dłużnika?

 • Upadłość konsumencka daje możliwość na redukcję lub całkowite umorzenie długów;
 • Skutkuje utratą prawa do zarządzania majątkiem upadłego;
 • Zabezpiecza podstawowe potrzeby życiowe;
 • Dane upadłego wpisane są jawnego rejestru Krajowy Rejestr Zadłużonych,
 • Upadły nie może zawierać niektórych umów zwiększających zadłużenie w trakcie spłacania swoich zobowiązań (np.: o kredyty gotówkowe).
 • Po odzyskaniu zdolności kredytowej niektóre banki mogą odmówić udzielenia kredytu upadłemu.

Upadłość konsumencka z kancelarią syndyka Lipiński i Wspólnicy. 

Nasza Kancelaria Restrukturyzacyjna udziela porad dla konsumentów, zastanawiających się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Zajmujemy się sporządzaniem wszelkich niezbędnych dokumentów oraz przygotowaniem skrupulatnego uargumentowania wniosku do sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Reprezentujemy dłużnika również w trakcie całego postępowania. Jesteśmy doświadczonym zespołem działającym na rynku Trójmiejskim od wielu lat. Reprezentujemy dłużników w postępowaniach upadłościowych na terenie całej Polski. W szczególności skupiamy się na takich miastach jak: Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Słupsk, Koszalin, Tczew, Starogard Gdański, Lębork, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn, Grudziądz, Płock, Radom, Łódź i Poznań. Na naszej stronie mogą Państwo znaleźć dedykowane artykuły dla poszczególnych miast: upadłość konsumencka Gdynia, upadłość konsumencka Starogard Gdański, upadłość konsumencka Grudziądz, upadłość konsumencka Elbląg, upadłość konsumencka Lębork, upadłość konsumencka Koszalin, upadłość konsumencka Słupsk.

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wiemy jak zadbać o ochronę praw
dłużnika i sprawnie przeprowadzić go przez postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne.

  O autorze

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.

  Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.


  kontakt@lipinskikancelaria.pl,
  tel. 792 873 876

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową. Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.

  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne. 

  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:

  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika – tzw. powództwa pauliańskie.

  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.

  Kancelaria specjalizuje się w:

  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym. 

  Ostatnie wpisy

  Polecane artykuły

  Jak wyjść z długów i oddłużyć się?

  Zadłużenie zarówno osób fizycznych, jak i firm rośnie sukcesywnie z roku na rok. Przyczyniło się to w ciągu ostatnich lat do lawinowego …

  Prawomocnie zatwierdzony układ

  Miniony tydzień przyniósł dobre wieści dla naszych klientów. Mamy bowiem kolejny prawomocnie zatwierdzony układ. Tym razem przed upadłością została uratowana firma jednoosobowa. …

  Upadłość konsumencka a podatek dochodowy.

  Upadłość konsumencka a podatek dochodowy. W niniejszym artykule odpowiemy między innymi na pytanie czy oddłużenie upadłego i umorzenie jego zobowiązań w upadłości …

  Polecane artykuły

  Doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński
  Restrukturyzacja firmy – kancelaria prawna
  Prawnik w upadłości konsumenckiej – czy jest potrzebny?
  Biuro w Gdańsku

  Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

  Kontakt

  tel. 58 352 13 43

  kom: 792 873 876
  email: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Technologię dostarcza: Nikiu.com

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy

  Kancelaria Lipiński i Wspólnicy © Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie Nikiu.com