Upadłość konsumencka Gdańsk

Upadłość konsumencka dotyczy w zasadzie wszystkich osób fizycznych – zarówno tych prowadzących działalność gospodarczą, jak i konsumentów. Nasza kancelaria restrukturyzacyjna specjalizuje się w pomocy prawnej na tym obszarze skutecznie przeprowadzając ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Realizujemy postępowania upadłościowe jako pełnomocnicy dłużników od przygotowania i złożenia wniosku do samego końca postępowania. Pełnimy również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przed sądem upadłościowym w Gdańsku. Przeprowadzimy Cię zatem z należytym profesjonalizmem przez całe postępowanie upadłościowe. Siedziby kancelarii prawnej znajdują się w Gdańsku i Gdyni, ale działamy też dla osób z innych części kraju, umożliwiając spotkania na komunikatorze video. Upadłość konsumencka Gdańsk – rozwiązanie dla osób z Pomorza.

Chcesz uzyskać oddłużenie w upadłości?

Skontaktuj się z nami – 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Upadłość konsumencka Gdańsk – co trzeba wiedzieć?

Po nowelizacji prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 r. sytuacja przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności praktycznie zrównała się. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeśli ma taką możliwość, to może zakończyć prowadzenie działalności i następnego dnia uzyskać tzw. konsumencką zdolność upadłościową. W ten sposób zaoszczędza ponad 6 000 PLN środków za wniesienie wniosku. Na naszym blogu opisaliśmy dokładnie kwestię upadłości przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Ogłaszanie upadłości konsumenckiej jest co do zasady tańsze i szybsze niż upadłość gospodarcza. Jeśli zatem jesteś przedsiębiorcą i nie masz środków na bieżące zobowiązania to możesz zamknąć działalność i ogłosić upadłość konsumencką.  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje tym, że dłużnik traci cały swój majątek na poczet zaspokojenia jego wierzycieli. Możliwy jest jednak wyjątek od tej zasady bowiem zawarcie układu w upadłości konsumenckiej pozwala ochronić majątek, którym zazwyczaj jest nieruchomość.

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny i może ogłosić upadłość?

Należy wyjaśnić, czym jest niewypłacalność. Niewypłacalność z definicji oznacza utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych długów od co najmniej trzech miesięcy. Jeśli zatem dłużnik utracił zdolność do płacenia wymagalnych zobowiązań pieniężnych, może przystąpić do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie ma mowy o ogłoszeniu upadłości, gdy konsument ma środki na opłacanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych a decyduje się ich nie płacić. Takie zachowanie dłużnika może zaowocować odmową oddłużenia,  o sankcjach prawnokarnych nie wspominając.

Czy sąd zawsze ogłosi upadłość konsumencką?

Odpowiedź jest jedna – TAK. Wedle obecnie obowiązujących przepisów prawa upadłościowego sąd upadłościowy nie ma innej możliwości. Upadłość konsumencka zostanie zatem ogłoszona w każdym przypadku. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie oddłużenia jest łatwiejsze. Są może bowiem odmówić oddłużenia. Może również ustalić plan spłaty wierzycieli na okres nawet 84 miesięcy.

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej.

To co najważniejsze w upadłości konsumenckiej dla dłużnika – to możliwość umorzenia długów. Jak już wyżej wskazaliśmy obecnie sąd musi ogłosić upadłość dłużnika. Jednak dopiero na końcowym etapie postępowania sąd rozstrzygnie w jaki sposób dojdzie do oddłużenia. Jakość sporządzonego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz posiadanie pełnomocnika specjalizującego się w upadłościach zazwyczaj jest dla dłużnika in plus w kontekście oddłużenia. Opisanie meandrów związanych z postępowaniem upadłościowym jest trudne do wykonania w jednym artykule. W związku z tym zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną. W trakcie jednego spotkania omówimy Twoją sytuację i wskażemy w jaki sposób możesz uzyskać oddłużenie w upadłości konsumenckiej. Sąd co do zasady będzie dążył do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Ważne jest, aby przed sądem Twoja sytuacja przedstawiona była jak najrzetelniej. Wszelkie zobowiązania i powody powstania niewypłacalności należy opisać w sposób wiarygodny i wyjaśniający ich powstanie. Równie istotne jest przeanalizowanie sytuacji dłużnika w kontekście podejmowanych przez niego czynności związanych z jego majątkiem. Składanie wniosku bez takiej analizy nie jest zalecane. Może bowiem źle skończyć się dla dłużnika lub jego rodziny – jeśli doszło przykładowo do darowizny majątku.

Jak długo trwa oddłużanie w upadłości konsumenckiej?

Etap poprzedzający przygotowanie wniosku w dużej mierze zależny jest od dłużnika. Posiadając komplet dokumentów wniosek sporządzimy w terminie kilku dni.  Należy złożyć wniosek w odpowiednim sądzie rejonowym, który jest sądem upadłościowym. Sąd rozpatruje wniosek o ogłoszenie upadłości w czasie od kilku dni do kilku miesięcy. Termin ten jest zróżnicowany w zależności od sądu upadłościowego rozpatrującego wniosek. Postępowanie upadłościowe z majątkiem w postaci nieruchomości potrwa dłużej niż postępowanie bezmasowe. Dla postępowania bezmasowego można przyjąć optymistyczny wariant 6 miesięcy. Jest to czas, w którym syndyk powinien zakończyć swoje czynności. Po tym czasie sąd jeszcze musi wydać orzeczenie dotyczące sposobu oddłużenia upadłego. W przypadku, gdy w masie upadłości znajduje się nieruchomość, to można przyjąć, że postępowanie (czas działania syndyka) potrwa co najmniej 12 miesięcy. 

Na końcowym etapie postępowania upadłościowego sąd ustala w jaki sposób dłużnik uzyska oddłużenie. Obecnie jest na to kilka wariantów. Dłużnik może bowiem uzyskać oddłużenie od razu. Sąd może również ustalić plan spłaty wierzycieli na okres do roku, do dwóch lat, do 3 lat, bądź od 3 do 7 lat. Jeśli w trakcie planu spłaty wierzycieli dłużnik nie spłaci całości swych zobowiązań to sąd umorzy pozostałą ich część. Jest to oczywiście bardzo częsty scenariusz, bowiem wierzyciele nie uzyskują zazwyczaj zaspokojenia swych wierzytelności w wysokim stopniu.

Upadłość konsumencka Gdańsk – kancelaria syndyka gwarantem rzetelnej obsługi Twojej sprawy.

Przeprowadzamy postępowania upadłościowe na terenie całej Polski. Zapraszamy na spotkanie w kancelarii w Gdańsku lub Gdyni, ale również w formie online. Zapewniamy indywidualne podejście do sprawy i profesjonalną obsługę.

Poniżej przedstawiamy zakres usług kancelarii.

 • Przeprowadzenie upadłości konsumenckiej bez względu na stopień skomplikowania sytuacji dłużnika. Usługa może obejmować etap od sporządzenia wniosku, aż do zakończenia wykonywania planu spłaty wierzycieli.
 • Dla klientów chcących ogłosić bankructwo konsumenckie bez reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika przygotowaliśmy możliwość zweryfikowania sporządzonego wniosku oraz konsultacje w trakcie postępowania upadłościowego.
 • Sporządzanie wniosków o wyłączenie danego składnika majątku z masy upadłości – w tym zwolnienie osiąganego dochodu z zajęcia.
 • Sporządzanie wniosków w przedmiocie zakresu korzystania z nieruchomości.
 • Przygotowanie wniosku o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
 • Monitorowanie działań syndyka.
 • Kontrola nad postępowaniem upadłościowym.
 • Reprezentacja na rozprawie przed sądem upadłościowym – jeśli zostanie wyznaczona.

Upadłość konsumencka Gdańsk rozwiązaniem dla osób z Gdańska i całego Pomorza. Ogłoszenie upadłości nie jest procesem łatwym. Profesjonalne sporządzenie wniosku jest kluczowe do osiągnięcia zamierzonego celu, z najkorzystniejszymi warunkami dla dłużnika. Nasza Kancelaria prawna ma w tej materii bardzo duże doświadczenie. Obszarem naszej działalności prawnej jest nie tylko upadłość konsumencka, ale też restrukturyzacja i wszystko co z nią związane. Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Summary
Upadłość konsumencka Gdańsk
Article Name
Upadłość konsumencka Gdańsk
Description
Upadłość konsumencka Gdańsk. Doświadczony zespół prawników pomoże Ci uzyskać oddłużenie w upadłości konsumenckiej • Sprawdź, jak możemy Tobie pomóc!
Author

Upadłość konsumencka Gdańsk

Upadłość konsumencka Gdańsk

Upadłość konsumencka dotyczy w zasadzie wszystkich osób fizycznych – zarówno tych prowadzących działalność gospodarczą, jak i konsumentów. Nasza kancelaria restrukturyzacyjna specjalizuje się w pomocy prawnej na tym obszarze skutecznie przeprowadzając ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Realizujemy postępowania upadłościowe jako pełnomocnicy dłużników od przygotowania i złożenia wniosku do samego końca postępowania. Pełnimy również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przed sądem upadłościowym w Gdańsku. Przeprowadzimy Cię zatem z należytym profesjonalizmem przez całe postępowanie upadłościowe. Siedziby kancelarii prawnej znajdują się w Gdańsku i Gdyni, ale działamy też dla osób z innych części kraju, umożliwiając spotkania na komunikatorze video. Upadłość konsumencka Gdańsk – rozwiązanie dla osób z Pomorza.

Chcesz uzyskać oddłużenie w upadłości?

Skontaktuj się z nami – 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Upadłość konsumencka Gdańsk – co trzeba wiedzieć?

Po nowelizacji prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 r. sytuacja przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności praktycznie zrównała się. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeśli ma taką możliwość, to może zakończyć prowadzenie działalności i następnego dnia uzyskać tzw. konsumencką zdolność upadłościową. W ten sposób zaoszczędza ponad 6 000 PLN środków za wniesienie wniosku. Na naszym blogu opisaliśmy dokładnie kwestię upadłości przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Ogłaszanie upadłości konsumenckiej jest co do zasady tańsze i szybsze niż upadłość gospodarcza. Jeśli zatem jesteś przedsiębiorcą i nie masz środków na bieżące zobowiązania to możesz zamknąć działalność i ogłosić upadłość konsumencką.  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje tym, że dłużnik traci cały swój majątek na poczet zaspokojenia jego wierzycieli. Możliwy jest jednak wyjątek od tej zasady bowiem zawarcie układu w upadłości konsumenckiej pozwala ochronić majątek, którym zazwyczaj jest nieruchomość.

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny i może ogłosić upadłość?

Należy wyjaśnić, czym jest niewypłacalność. Niewypłacalność z definicji oznacza utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych długów od co najmniej trzech miesięcy. Jeśli zatem dłużnik utracił zdolność do płacenia wymagalnych zobowiązań pieniężnych, może przystąpić do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie ma mowy o ogłoszeniu upadłości, gdy konsument ma środki na opłacanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych a decyduje się ich nie płacić. Takie zachowanie dłużnika może zaowocować odmową oddłużenia,  o sankcjach prawnokarnych nie wspominając.

Czy sąd zawsze ogłosi upadłość konsumencką?

Odpowiedź jest jedna – TAK. Wedle obecnie obowiązujących przepisów prawa upadłościowego sąd upadłościowy nie ma innej możliwości. Upadłość konsumencka zostanie zatem ogłoszona w każdym przypadku. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie oddłużenia jest łatwiejsze. Są może bowiem odmówić oddłużenia. Może również ustalić plan spłaty wierzycieli na okres nawet 84 miesięcy.

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej.

To co najważniejsze w upadłości konsumenckiej dla dłużnika – to możliwość umorzenia długów. Jak już wyżej wskazaliśmy obecnie sąd musi ogłosić upadłość dłużnika. Jednak dopiero na końcowym etapie postępowania sąd rozstrzygnie w jaki sposób dojdzie do oddłużenia. Jakość sporządzonego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz posiadanie pełnomocnika specjalizującego się w upadłościach zazwyczaj jest dla dłużnika in plus w kontekście oddłużenia. Opisanie meandrów związanych z postępowaniem upadłościowym jest trudne do wykonania w jednym artykule. W związku z tym zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną. W trakcie jednego spotkania omówimy Twoją sytuację i wskażemy w jaki sposób możesz uzyskać oddłużenie w upadłości konsumenckiej. Sąd co do zasady będzie dążył do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Ważne jest, aby przed sądem Twoja sytuacja przedstawiona była jak najrzetelniej. Wszelkie zobowiązania i powody powstania niewypłacalności należy opisać w sposób wiarygodny i wyjaśniający ich powstanie. Równie istotne jest przeanalizowanie sytuacji dłużnika w kontekście podejmowanych przez niego czynności związanych z jego majątkiem. Składanie wniosku bez takiej analizy nie jest zalecane. Może bowiem źle skończyć się dla dłużnika lub jego rodziny – jeśli doszło przykładowo do darowizny majątku.

Jak długo trwa oddłużanie w upadłości konsumenckiej?

Etap poprzedzający przygotowanie wniosku w dużej mierze zależny jest od dłużnika. Posiadając komplet dokumentów wniosek sporządzimy w terminie kilku dni.  Należy złożyć wniosek w odpowiednim sądzie rejonowym, który jest sądem upadłościowym. Sąd rozpatruje wniosek o ogłoszenie upadłości w czasie od kilku dni do kilku miesięcy. Termin ten jest zróżnicowany w zależności od sądu upadłościowego rozpatrującego wniosek. Postępowanie upadłościowe z majątkiem w postaci nieruchomości potrwa dłużej niż postępowanie bezmasowe. Dla postępowania bezmasowego można przyjąć optymistyczny wariant 6 miesięcy. Jest to czas, w którym syndyk powinien zakończyć swoje czynności. Po tym czasie sąd jeszcze musi wydać orzeczenie dotyczące sposobu oddłużenia upadłego. W przypadku, gdy w masie upadłości znajduje się nieruchomość, to można przyjąć, że postępowanie (czas działania syndyka) potrwa co najmniej 12 miesięcy. 

Na końcowym etapie postępowania upadłościowego sąd ustala w jaki sposób dłużnik uzyska oddłużenie. Obecnie jest na to kilka wariantów. Dłużnik może bowiem uzyskać oddłużenie od razu. Sąd może również ustalić plan spłaty wierzycieli na okres do roku, do dwóch lat, do 3 lat, bądź od 3 do 7 lat. Jeśli w trakcie planu spłaty wierzycieli dłużnik nie spłaci całości swych zobowiązań to sąd umorzy pozostałą ich część. Jest to oczywiście bardzo częsty scenariusz, bowiem wierzyciele nie uzyskują zazwyczaj zaspokojenia swych wierzytelności w wysokim stopniu.

Upadłość konsumencka Gdańsk – kancelaria syndyka gwarantem rzetelnej obsługi Twojej sprawy.

Przeprowadzamy postępowania upadłościowe na terenie całej Polski. Zapraszamy na spotkanie w kancelarii w Gdańsku lub Gdyni, ale również w formie online. Zapewniamy indywidualne podejście do sprawy i profesjonalną obsługę.

Poniżej przedstawiamy zakres usług kancelarii.

 • Przeprowadzenie upadłości konsumenckiej bez względu na stopień skomplikowania sytuacji dłużnika. Usługa może obejmować etap od sporządzenia wniosku, aż do zakończenia wykonywania planu spłaty wierzycieli.
 • Dla klientów chcących ogłosić bankructwo konsumenckie bez reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika przygotowaliśmy możliwość zweryfikowania sporządzonego wniosku oraz konsultacje w trakcie postępowania upadłościowego.
 • Sporządzanie wniosków o wyłączenie danego składnika majątku z masy upadłości – w tym zwolnienie osiąganego dochodu z zajęcia.
 • Sporządzanie wniosków w przedmiocie zakresu korzystania z nieruchomości.
 • Przygotowanie wniosku o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
 • Monitorowanie działań syndyka.
 • Kontrola nad postępowaniem upadłościowym.
 • Reprezentacja na rozprawie przed sądem upadłościowym – jeśli zostanie wyznaczona.

Upadłość konsumencka Gdańsk rozwiązaniem dla osób z Gdańska i całego Pomorza. Ogłoszenie upadłości nie jest procesem łatwym. Profesjonalne sporządzenie wniosku jest kluczowe do osiągnięcia zamierzonego celu, z najkorzystniejszymi warunkami dla dłużnika. Nasza Kancelaria prawna ma w tej materii bardzo duże doświadczenie. Obszarem naszej działalności prawnej jest nie tylko upadłość konsumencka, ale też restrukturyzacja i wszystko co z nią związane. Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Summary
Upadłość konsumencka Gdańsk
Article Name
Upadłość konsumencka Gdańsk
Description
Upadłość konsumencka Gdańsk. Doświadczony zespół prawników pomoże Ci uzyskać oddłużenie w upadłości konsumenckiej • Sprawdź, jak możemy Tobie pomóc!
Author

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wiemy jak zadbać o ochronę praw
dłużnika i sprawnie przeprowadzić go przez postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne.

  O autorze

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.

  Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.


  kontakt@lipinskikancelaria.pl,
  tel. 792 873 876

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową. Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.

  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne. 

  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:

  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika – tzw. powództwa pauliańskie.

  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.

  Kancelaria specjalizuje się w:

  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym. 

  Ostatnie wpisy

  Polecane artykuły

  Zatwierdzony układ z wierzycielami spółki

  Miło nam poinformować, że Sąd Restrukturyzacyjny we Wrocławiu zatwierdził układ zawarty z wierzycielami spółki. W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym przez spółkę z …

  Egzekucja komornicza – jak się bronić?

  Egzekucja komornicza – jak się bronić? Sposobów na ochronę przed egzekucją komorniczą jest do wyboru kilka. W tym artykule podajemy sprawdzone sposoby, …

  Licytacja nieruchomości. Co robić?

  Licytacja nieruchomości. Co robić? Opisujemy sposoby na ochronę nieruchomości bądź uzyskanie oddłużenia przy wykorzystaniu tej nieruchomości. O obronie przed egzekucją (nie tylko …

  Polecane artykuły

  Pre-pack czyli przygotowana likwidacja
  Doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński
  uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
  Biuro w Gdańsku

  Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

  Kontakt

  tel. 58 352 13 43

  kom: 792 873 876
  email: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Technologię dostarcza: Nikiu.com

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy

  Kancelaria Lipiński i Wspólnicy © Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie Nikiu.com