Upadłość firmy

W niniejszym artykule wyjaśniamy czym jest upadłość firmy, jak się ją ogłasza oraz dla kogo jest odpowiednim rozwiązaniem. Upadłość firmy może dotyczyć zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych jak i wielkich spółek handlowych. Ustawodawca nieco inaczej przewiduje przebieg upadłości dla jednych i drugich, o czym będziemy pisać w poniższym artykule.

Czym jest upadłość firmy?

Mówiąc najprościej to bankructwo firmy, która staje się niewypłacalna względem swoich wierzycieli. Obecne badania wskazują niestety na przyrost liczby firm, którym grozi ryzyko upadłości i zamknięcia swojego biznesu. A jakie warunki należy spełnić, aby wedle prawa móc ubiegać się o głoszenie upadłości?

Należy spełnić poniższe warunki:

 • Firma musi stać się niewypłacalna, co oznacza utratę możliwości regulowania terminowo zobowiązań. Opóźnienia w spłacie muszą co do zasady przekraczać trzy miesiące.
 • Firma musi mieć co najmniej dwóch wierzycieli. Zasadniczo posiadanie tylko jednego wierzyciela może uniemożliwić ogłoszenie upadłości firmy.

(Jednakże, określenie, kiedy firma stała się niewypłacalna stanowi niemały problem, z którym zmagają się eksperci z dziedziny prawa i ekonomii).

Każda firma zwłaszcza w obecnych niestabilnych czasach może borykać się z problemami finansowymi i brakiem płynności. Jeśli jesteś w sytuacji, gdzie wszelkie inne działania przywrócenia stabilności finansowej zawiodły, należy niezwłocznie podjąć kroki i przygotować się na upadłość swojego biznesu. Jest to w szczególności istotne w przypadku spółek prawa handlowego. Zarząd tych spółek może być bowiem odpowiedzialny za zobowiązania spółki – na zasadzie art. 299 ksh oraz art. 119 Ordynacji podatkowej.

WAŻNE: Od momentu ustalenia niewypłacalności firmy dłużnik ma 30 dni na złożenie wniosku do Sądu. Niezłożenie terminowego wniosku w sytuacji, gdy jest on uzasadniony, naraża przedsiębiorcę na konsekwencje prawne. Przykładowo: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, bądź odpowiedzialność karna z art. 586 k.s.h. oraz wspomniana wyżej odpowiedzialność za długi spółki.

Dlatego zawsze uczulamy naszych klientów, na to by nie czekać do ostatniej chwili na działania, aby nie było za późno.

Ogłoś upadłość firmy bądź spółki i uwolnij się od długów.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Kto może ogłosić upadłość firmy?

Upadłość mogą ogłosić małe jak i wielkie przedsiębiorstwa. Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną (art. 431 § 1 k.c.), prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. A zatem definicja ta obejmuje również osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Co więcej nie jest konieczne posiadanie wpisu w rejestrze CEiDG, aby mieć status przedsiębiorcy. W większości przypadków jednoosobowych działalności gospodarczych ogłaszanie upadłości gospodarczej nie jest dobrym rozwiązaniem. Lepiej bowiem jest zamknąć działalność i ogłosić upadłość konsumencką. Zaznaczamy jednak, że nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. W sytuacji, gdy dłużnik posiada majątek lepiej jest wnieść wniosek o upadłość, jako przedsiębiorca. Można wtedy zawnioskować o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, który zabezpieczy majątek, co jest korzystne dla dłużnika. Kwota środków uzyskanych przez syndyka z likwidacji majątku upadłego ma wpływ na zakres planu spłaty wierzycieli. Im wyższy stopień zaspokojenia wierzycieli w upadłości, tym większa szansa na łagodniejszy plan spłaty wierzycieli.

Zgodnie z przepisami wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.

W przypadku spółek:

 • wniosek o upadłość może, a nawet powinien, złożyć każdy z członków zarządu spółki.
 • każdy ze wspólników spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej

WAŻNE: O ogłoszenie upadłości może wnioskować przedsiębiorca, który posiada majątek pozwalający mu pokryć koszty postępowania upadłościowego oraz spłacić chociaż częściowo wierzycieli.

Jak złożyć wniosek?

Formularz wniosku należy złożyć do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia głównej działalności przedsiębiorcy. Opłata sądowa za wniesienie wniosku wynosi 1.000,00 zł. Od 1 grudnia 2021 r. wniosek trzeba złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Zadłużonych. Poruszanie się po tym rejestrze nie jest rzeczą łatwą. Z tego względu optymalnym rozwiązaniem jest zlecenie sporządzenia wniosku doświadczonemu w tych kwestiach prawnikowi.

Układ z wierzycielami czy upadłość likwidacja? Dwa możliwe rozwiązania.

Zanim dojdzie do ogłoszenia przedsiębiorca może skorzystać z dobrodziejstwa Prawa restrukturyzacyjnego. Chodzi o zawarcie układu z wierzycielami. Układ taki polega zazwyczaj na umorzeniu części zobowiązań oraz rozłożeniu pozostałej kwoty zobowiązań na raty, które dłużnik będzie w stanie regulować. Postępowanie restrukturyzacyjne może zainicjować przedsiębiorca niewypłacalny bądź tą niewypłacalnością zagrożony. Na czym polega układ z wierzycielami pisaliśmy na naszym blogu. Układ co do zasady zakłada wyższy stopień zaspokojenia niż w upadłości.

Upadłość likwidacyjna natomiast sprawia, że majątkiem dłużnika zarządza i gospodaruje syndyk, wyznaczony przez sąd upadłościowy. To postępowanie zmierza do likwidacji przedsiębiorstwa – zamknięcia działalności i wykreślenia w rejestrze KRS i pokrycie długów.

Upadłość firmy jednoosobowej.

Dzięki nowelizacji ustawy Prawa upadłościowego osoby posiadające wpis do CEIDG mogą ogłosić upadłość na bardzo zbliżonych zasadach, co konsumenci.

Właściciel firmy jednoosobowej ma możliwość zadecydowania, czy składa wniosek jako konsument czy przedsiębiorca.

Jak już wskazaliśmy wyżej, co do zasady lepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dłużnik będący osobą fizyczną ogłaszając upadłość ma możliwość na:

 • zachowanie części środków pieniężnych, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (wynajem) lub potrzebnych na podstawowe utrzymanie.
 • możliwość sporządzenia planu spłaty wierzycieli, który może wynosić do 3 lat.
 • warunkowe umorzenie swoich długów – na okres 5 lat, jeżeli trudna sytuacja dłużnika nie jest stała, lecz tymczasowa.
 • całkowite umorzenie zobowiązań – gdy sytuacja życiowa dłużnika trwale pozbawiła go zdolności do wykonywanego zawodu.

Upadłość spółek.

W przypadku większych firm prawo jest bardziej restrykcyjne. Aby spółka mogła ogłosić upadłość, jej majątek musi pokrywać koszty postępowania oraz wystarczyć choć częściowo na spłatę wierzycieli. W przeciwnym wypadku sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki może uratować zarząd tej spółki przed odpowiedzialnością za jej długi. Nie warto zaczem czekać z podjęciem działań zmierzających do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli przedsiębiorstwo spełnia wszelkie kryteria do przeprowadzenia postępowania, jego majątek staje się masą upadłości. Masą upadłości zarządza syndyk, który ma wgląd do wszelkiej dokumentacji dłużnika.

Kancelaria Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Lipiński i Wspólnicy.

Jeśli potrzebujesz pomocy, Twoja firma znajduje się obecnie w trudnej sytuacji finansowej – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Na naszej stronie znajdziesz dedykowane artykuły dla niektórych miast Pomorza. Mowa tu o upadłość firmy Gdańsk, upadłość firmy Gdyniaupadłość firmy Elbląg, upadłość firmy Grudziądz. Siedziby naszej kancelarii znajdują się na Pomorzu, ale obsługujemy klientów z całej Polski.  Specjalizujemy się w tej wymagającej dziedzinie prawa jaką jest upadłość firmy oraz jej restrukturyzacja. Doradzamy, kierujemy przez cały proces upadłości. Nasi eksperci pomogą napisać wniosek, skompletować wszelkie dokumenty i wybrać odpowiednie rozwiązania. Każda sytuacja, każdy biznes potrzebuje indywidualnego podejścia – działamy nieszablonowo i rzetelnie.

Nie zwlekaj – być może jest jeszcze szansa uratowanie Twojego biznesu. Czas reakcji jest w tym wypadku kluczowy.

Zespół Kancelarii Lipiński i Wspólnicy.

Upadłość firmy

Upadłość firmy

W niniejszym artykule wyjaśniamy czym jest upadłość firmy, jak się ją ogłasza oraz dla kogo jest odpowiednim rozwiązaniem. Upadłość firmy może dotyczyć zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych jak i wielkich spółek handlowych. Ustawodawca nieco inaczej przewiduje przebieg upadłości dla jednych i drugich, o czym będziemy pisać w poniższym artykule.

Czym jest upadłość firmy?

Mówiąc najprościej to bankructwo firmy, która staje się niewypłacalna względem swoich wierzycieli. Obecne badania wskazują niestety na przyrost liczby firm, którym grozi ryzyko upadłości i zamknięcia swojego biznesu. A jakie warunki należy spełnić, aby wedle prawa móc ubiegać się o głoszenie upadłości?

Należy spełnić poniższe warunki:

 • Firma musi stać się niewypłacalna, co oznacza utratę możliwości regulowania terminowo zobowiązań. Opóźnienia w spłacie muszą co do zasady przekraczać trzy miesiące.
 • Firma musi mieć co najmniej dwóch wierzycieli. Zasadniczo posiadanie tylko jednego wierzyciela może uniemożliwić ogłoszenie upadłości firmy.

(Jednakże, określenie, kiedy firma stała się niewypłacalna stanowi niemały problem, z którym zmagają się eksperci z dziedziny prawa i ekonomii).

Każda firma zwłaszcza w obecnych niestabilnych czasach może borykać się z problemami finansowymi i brakiem płynności. Jeśli jesteś w sytuacji, gdzie wszelkie inne działania przywrócenia stabilności finansowej zawiodły, należy niezwłocznie podjąć kroki i przygotować się na upadłość swojego biznesu. Jest to w szczególności istotne w przypadku spółek prawa handlowego. Zarząd tych spółek może być bowiem odpowiedzialny za zobowiązania spółki – na zasadzie art. 299 ksh oraz art. 119 Ordynacji podatkowej.

WAŻNE: Od momentu ustalenia niewypłacalności firmy dłużnik ma 30 dni na złożenie wniosku do Sądu. Niezłożenie terminowego wniosku w sytuacji, gdy jest on uzasadniony, naraża przedsiębiorcę na konsekwencje prawne. Przykładowo: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, bądź odpowiedzialność karna z art. 586 k.s.h. oraz wspomniana wyżej odpowiedzialność za długi spółki.

Dlatego zawsze uczulamy naszych klientów, na to by nie czekać do ostatniej chwili na działania, aby nie było za późno.

Ogłoś upadłość firmy bądź spółki i uwolnij się od długów.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Kto może ogłosić upadłość firmy?

Upadłość mogą ogłosić małe jak i wielkie przedsiębiorstwa. Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną (art. 431 § 1 k.c.), prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. A zatem definicja ta obejmuje również osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Co więcej nie jest konieczne posiadanie wpisu w rejestrze CEiDG, aby mieć status przedsiębiorcy. W większości przypadków jednoosobowych działalności gospodarczych ogłaszanie upadłości gospodarczej nie jest dobrym rozwiązaniem. Lepiej bowiem jest zamknąć działalność i ogłosić upadłość konsumencką. Zaznaczamy jednak, że nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. W sytuacji, gdy dłużnik posiada majątek lepiej jest wnieść wniosek o upadłość, jako przedsiębiorca. Można wtedy zawnioskować o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, który zabezpieczy majątek, co jest korzystne dla dłużnika. Kwota środków uzyskanych przez syndyka z likwidacji majątku upadłego ma wpływ na zakres planu spłaty wierzycieli. Im wyższy stopień zaspokojenia wierzycieli w upadłości, tym większa szansa na łagodniejszy plan spłaty wierzycieli.

Zgodnie z przepisami wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.

W przypadku spółek:

 • wniosek o upadłość może, a nawet powinien, złożyć każdy z członków zarządu spółki.
 • każdy ze wspólników spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej

WAŻNE: O ogłoszenie upadłości może wnioskować przedsiębiorca, który posiada majątek pozwalający mu pokryć koszty postępowania upadłościowego oraz spłacić chociaż częściowo wierzycieli.

Jak złożyć wniosek?

Formularz wniosku należy złożyć do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia głównej działalności przedsiębiorcy. Opłata sądowa za wniesienie wniosku wynosi 1.000,00 zł. Od 1 grudnia 2021 r. wniosek trzeba złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Zadłużonych. Poruszanie się po tym rejestrze nie jest rzeczą łatwą. Z tego względu optymalnym rozwiązaniem jest zlecenie sporządzenia wniosku doświadczonemu w tych kwestiach prawnikowi.

Układ z wierzycielami czy upadłość likwidacja? Dwa możliwe rozwiązania.

Zanim dojdzie do ogłoszenia przedsiębiorca może skorzystać z dobrodziejstwa Prawa restrukturyzacyjnego. Chodzi o zawarcie układu z wierzycielami. Układ taki polega zazwyczaj na umorzeniu części zobowiązań oraz rozłożeniu pozostałej kwoty zobowiązań na raty, które dłużnik będzie w stanie regulować. Postępowanie restrukturyzacyjne może zainicjować przedsiębiorca niewypłacalny bądź tą niewypłacalnością zagrożony. Na czym polega układ z wierzycielami pisaliśmy na naszym blogu. Układ co do zasady zakłada wyższy stopień zaspokojenia niż w upadłości.

Upadłość likwidacyjna natomiast sprawia, że majątkiem dłużnika zarządza i gospodaruje syndyk, wyznaczony przez sąd upadłościowy. To postępowanie zmierza do likwidacji przedsiębiorstwa – zamknięcia działalności i wykreślenia w rejestrze KRS i pokrycie długów.

Upadłość firmy jednoosobowej.

Dzięki nowelizacji ustawy Prawa upadłościowego osoby posiadające wpis do CEIDG mogą ogłosić upadłość na bardzo zbliżonych zasadach, co konsumenci.

Właściciel firmy jednoosobowej ma możliwość zadecydowania, czy składa wniosek jako konsument czy przedsiębiorca.

Jak już wskazaliśmy wyżej, co do zasady lepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dłużnik będący osobą fizyczną ogłaszając upadłość ma możliwość na:

 • zachowanie części środków pieniężnych, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (wynajem) lub potrzebnych na podstawowe utrzymanie.
 • możliwość sporządzenia planu spłaty wierzycieli, który może wynosić do 3 lat.
 • warunkowe umorzenie swoich długów – na okres 5 lat, jeżeli trudna sytuacja dłużnika nie jest stała, lecz tymczasowa.
 • całkowite umorzenie zobowiązań – gdy sytuacja życiowa dłużnika trwale pozbawiła go zdolności do wykonywanego zawodu.

Upadłość spółek.

W przypadku większych firm prawo jest bardziej restrykcyjne. Aby spółka mogła ogłosić upadłość, jej majątek musi pokrywać koszty postępowania oraz wystarczyć choć częściowo na spłatę wierzycieli. W przeciwnym wypadku sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki może uratować zarząd tej spółki przed odpowiedzialnością za jej długi. Nie warto zaczem czekać z podjęciem działań zmierzających do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli przedsiębiorstwo spełnia wszelkie kryteria do przeprowadzenia postępowania, jego majątek staje się masą upadłości. Masą upadłości zarządza syndyk, który ma wgląd do wszelkiej dokumentacji dłużnika.

Kancelaria Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Lipiński i Wspólnicy.

Jeśli potrzebujesz pomocy, Twoja firma znajduje się obecnie w trudnej sytuacji finansowej – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Na naszej stronie znajdziesz dedykowane artykuły dla niektórych miast Pomorza. Mowa tu o upadłość firmy Gdańsk, upadłość firmy Gdyniaupadłość firmy Elbląg, upadłość firmy Grudziądz. Siedziby naszej kancelarii znajdują się na Pomorzu, ale obsługujemy klientów z całej Polski.  Specjalizujemy się w tej wymagającej dziedzinie prawa jaką jest upadłość firmy oraz jej restrukturyzacja. Doradzamy, kierujemy przez cały proces upadłości. Nasi eksperci pomogą napisać wniosek, skompletować wszelkie dokumenty i wybrać odpowiednie rozwiązania. Każda sytuacja, każdy biznes potrzebuje indywidualnego podejścia – działamy nieszablonowo i rzetelnie.

Nie zwlekaj – być może jest jeszcze szansa uratowanie Twojego biznesu. Czas reakcji jest w tym wypadku kluczowy.

Zespół Kancelarii Lipiński i Wspólnicy.

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wiemy jak zadbać o ochronę praw
dłużnika i sprawnie przeprowadzić go przez postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne.

  O autorze

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.

  Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

  kontakt@lipinskikancelaria.pl,
  tel. 792 873 876

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową. Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.

  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne. 

  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:

  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika – tzw. powództwa pauliańskie.

  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.

  Kancelaria specjalizuje się w:

  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym. 

  Ostatnie wpisy

  Polecane artykuły

  Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

  W odpowiedzi na pytanie ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej można podać cztery składowe kosztów:  opłata sądowa od wniosku, koszt kancelarii prawnej, koszty …

  Pomoc dla zadłużonego rolnika

  Zastanawiają się Państwo, jak wygląda pomoc dla zadłużonych gospodarstw rolnych w Polsce? Jako kancelaria restrukturyzacyjna przeprowadziliśmy już wiele restrukturyzacji gospodarstw rolnych. Zarówno …

  Czym jest restrukturyzacja i jak ją przeprowadzić?

  Restrukturyzacja zadłużenia. Jak ją przeprowadzić? Chcesz dowiedzieć się co to jest restrukturyzacja zadłużenia? W przypadku mniejszych przedsiębiorstw oraz konsumentów dotyczy zazwyczaj sfery …

  Polecane artykuły

  Upadłość konsumencka Elbląg
  Wypowiedź kancelarii dla Gazety Finansowej
  Oddłużenie firmy
  Biuro w Gdańsku

  Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

  Kontakt

  tel. 58 352 13 43

  kom: 792 873 876
  email: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Technologię dostarcza: Nikiu.com

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy

  Kancelaria Lipiński i Wspólnicy © Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie Nikiu.com