...

Upadłość firmy

W niniejszym artykule wyjaśniamy czym jest upadłość firmy, jak się ją ogłasza oraz dla kogo jest odpowiednim rozwiązaniem. Upadłość firmy może dotyczyć zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych jak i wielkich spółek handlowych. Ustawodawca nieco inaczej przewiduje przebieg upadłości dla jednych i drugich, o czym będziemy pisać w poniższym artykule.

Czym jest upadłość firmy?

Mówiąc najprościej to bankructwo firmy, która staje się niewypłacalna względem swoich wierzycieli. Obecne badania wskazują niestety na przyrost liczby firm, którym grozi ryzyko upadłości i zamknięcia swojego biznesu. A jakie warunki należy spełnić, aby wedle prawa móc ubiegać się o głoszenie upadłości?

Należy spełnić poniższe warunki:

(Jednakże, określenie, kiedy firma stała się niewypłacalna stanowi niemały problem, z którym zmagają się eksperci z dziedziny prawa i ekonomii).

Każda firma zwłaszcza w obecnych niestabilnych czasach może borykać się z problemami finansowymi i brakiem płynności. Jeśli jesteś w sytuacji, gdzie wszelkie inne działania przywrócenia stabilności finansowej zawiodły, należy niezwłocznie podjąć kroki i przygotować się na upadłość swojego biznesu. Jest to w szczególności istotne w przypadku spółek prawa handlowego. Zarząd tych spółek może być bowiem odpowiedzialny za zobowiązania spółki – na zasadzie art. 299 ksh oraz art. 119 Ordynacji podatkowej.

WAŻNE: Od momentu ustalenia niewypłacalności firmy dłużnik ma 30 dni na złożenie wniosku do Sądu. Niezłożenie terminowego wniosku w sytuacji, gdy jest on uzasadniony, naraża przedsiębiorcę na konsekwencje prawne. Przykładowo: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, bądź odpowiedzialność karna z art. 586 k.s.h. oraz wspomniana wyżej odpowiedzialność za długi spółki.

Dlatego zawsze uczulamy naszych klientów, na to by nie czekać do ostatniej chwili na działania, aby nie było za późno.

Ogłoś upadłość firmy bądź spółki i uwolnij się od długów.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Kto może ogłosić upadłość firmy?

Upadłość mogą ogłosić małe jak i wielkie przedsiębiorstwa. Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną (art. 431 § 1 k.c.), prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. A zatem definicja ta obejmuje również osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Co więcej nie jest konieczne posiadanie wpisu w rejestrze CEiDG, aby mieć status przedsiębiorcy. W większości przypadków jednoosobowych działalności gospodarczych ogłaszanie upadłości gospodarczej nie jest dobrym rozwiązaniem. Lepiej bowiem jest zamknąć działalność i ogłosić upadłość konsumencką. Zaznaczamy jednak, że nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. W sytuacji, gdy dłużnik posiada majątek lepiej jest wnieść wniosek o upadłość, jako przedsiębiorca. Można wtedy zawnioskować o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, który zabezpieczy majątek, co jest korzystne dla dłużnika. Kwota środków uzyskanych przez syndyka z likwidacji majątku upadłego ma wpływ na zakres planu spłaty wierzycieli. Im wyższy stopień zaspokojenia wierzycieli w upadłości, tym większa szansa na łagodniejszy plan spłaty wierzycieli.

Zgodnie z przepisami wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.

W przypadku spółek:

WAŻNE: O ogłoszenie upadłości może wnioskować przedsiębiorca, który posiada majątek pozwalający mu pokryć koszty postępowania upadłościowego oraz spłacić chociaż częściowo wierzycieli.

Jak złożyć wniosek?

Formularz wniosku należy złożyć do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia głównej działalności przedsiębiorcy. Opłata sądowa za wniesienie wniosku wynosi 1.000,00 zł. Od 1 grudnia 2021 r. wniosek trzeba złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Zadłużonych. Poruszanie się po tym rejestrze nie jest rzeczą łatwą. Z tego względu optymalnym rozwiązaniem jest zlecenie sporządzenia wniosku doświadczonemu w tych kwestiach prawnikowi.

Układ z wierzycielami czy upadłość likwidacja? Dwa możliwe rozwiązania.

Zanim dojdzie do ogłoszenia przedsiębiorca może skorzystać z dobrodziejstwa Prawa restrukturyzacyjnego. Chodzi o zawarcie układu z wierzycielami. Układ taki polega zazwyczaj na umorzeniu części zobowiązań oraz rozłożeniu pozostałej kwoty zobowiązań na raty, które dłużnik będzie w stanie regulować. Postępowanie restrukturyzacyjne może zainicjować przedsiębiorca niewypłacalny bądź tą niewypłacalnością zagrożony. Na czym polega układ z wierzycielami pisaliśmy na naszym blogu. Układ co do zasady zakłada wyższy stopień zaspokojenia niż w upadłości.

Upadłość likwidacyjna natomiast sprawia, że majątkiem dłużnika zarządza i gospodaruje syndyk, wyznaczony przez sąd upadłościowy. To postępowanie zmierza do likwidacji przedsiębiorstwa – zamknięcia działalności i wykreślenia w rejestrze KRS i pokrycie długów.

Upadłość firmy jednoosobowej.

Dzięki nowelizacji ustawy Prawa upadłościowego osoby posiadające wpis do CEIDG mogą ogłosić upadłość na bardzo zbliżonych zasadach, co konsumenci.

Właściciel firmy jednoosobowej ma możliwość zadecydowania, czy składa wniosek jako konsument czy przedsiębiorca.

Jak już wskazaliśmy wyżej, co do zasady lepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dłużnik będący osobą fizyczną ogłaszając upadłość ma możliwość na:

Upadłość spółek.

W przypadku większych firm prawo jest bardziej restrykcyjne. Aby spółka mogła ogłosić upadłość, jej majątek musi pokrywać koszty postępowania oraz wystarczyć choć częściowo na spłatę wierzycieli. W przeciwnym wypadku sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki może uratować zarząd tej spółki przed odpowiedzialnością za jej długi. Nie warto zaczem czekać z podjęciem działań zmierzających do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli przedsiębiorstwo spełnia wszelkie kryteria do przeprowadzenia postępowania, jego majątek staje się masą upadłości. Masą upadłości zarządza syndyk, który ma wgląd do wszelkiej dokumentacji dłużnika.

Kancelaria Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Lipiński i Wspólnicy.

Jeśli potrzebujesz pomocy, Twoja firma znajduje się obecnie w trudnej sytuacji finansowej – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Na naszej stronie znajdziesz dedykowane artykuły dla niektórych miast Pomorza. Mowa tu o upadłość firmy Gdańsk, upadłość firmy Gdyniaupadłość firmy Elbląg, upadłość firmy Grudziądz. Siedziby naszej kancelarii znajdują się na Pomorzu, ale obsługujemy klientów z całej Polski.  Specjalizujemy się w tej wymagającej dziedzinie prawa jaką jest upadłość firmy oraz jej restrukturyzacja. Doradzamy, kierujemy przez cały proces upadłości. Nasi eksperci pomogą napisać wniosek, skompletować wszelkie dokumenty i wybrać odpowiednie rozwiązania. Każda sytuacja, każdy biznes potrzebuje indywidualnego podejścia – działamy nieszablonowo i rzetelnie.

Nie zwlekaj – być może jest jeszcze szansa uratowanie Twojego biznesu. Czas reakcji jest w tym wypadku kluczowy.

Zespół Kancelarii Lipiński i Wspólnicy.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]