...

Upadłość firmy Grudziądz

Prowadzisz firmę w Grudziądzu i masz obecnie problemy finansowe? Zastanawiasz się nad upadłością i czy to rozwiązanie odpowiada na Twoje potrzeby? A może poszukujesz pomocy w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości firmy? Upadłość firmy Grudziądz – zapraszamy Cię do przeczytania tego artykułu. Wskażemy w nim również alternatywne do upadłości rozwiązanie, które pozwala na odzyskanie płynności finansowej.

Dowiedz się więcej o upadłości firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Czym jest upadłość firmy?

Gdy firma staje się niewypłacalna względem swoich wierzycieli może ogłosić upadłość, czyli tzw. bankructwo. W obecnych czasach nie jest trudno o problemy finansowe. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, a wszelkie inne działania (przykładowo restrukturyzacja firmy) nie przyniosły poprawy finansowej, należy niezwłocznie podjąć kroki i przygotować się do ogłoszenia upadłości swojego przedsiębiorstwa.

Dlaczego szybkość reakcji jest kluczowa w przypadku sytuacji finansowej Twojego biznesu?

Od momentu niewypłacalności firmy dłużnik ma 30 dni na złożenie wniosku do sądu upadłościowego. Niezłożenie terminowo wniosku w uzasadnionej sytuacji, naraża przedsiębiorcę na konsekwencje prawne. Na przykład zarząd spółki kapitałowej naraża się na odpowiedzialność karną z art. 586 k.s.h. lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy również osób fizycznych prowadzących jednoosobowe firmy.

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości?

 • firma musi stać się niewypłacalna, czyli nie regulować swoich zobowiązań dłużej niż trzy miesiące,
 • firma musi mieć co najmniej dwóch wierzycieli.

Upadłość firmy Grudziądz. Dla kogo jest upadłość?

Upadłość gospodarczą mogą ogłosić zarówno małe firmy, jednoosobowe działalności gospodarcze jak i duże przedsiębiorstwa i spółki.

Przesłankami do ogłoszenia upadłości gospodarczej są:

 • utrata możliwości spłaty zobowiązań firmy, która przekroczyła już 3 miesiące,
 • posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli.

Zanim jednak przedsiębiorstwo zdecyduje się na ogłoszenie upadłości to warto skorzystać z możliwości zawarcia układu z wierzycielami. Mowa tu o postępowaniu restrukturyzacyjnym. Umożliwia ono umorzenie części zobowiązań oraz ustalenie nowych zasad spłaty tychże zobowiązań.

Układ czy upadłość likwidacyjna? Dwa możliwe rozwiązania.

Jak już wskazaliśmy powyżej możliwe są dwie drogi na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Restrukturyzacja firmy bądź upadłość firmy. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami polega na tym, że restrukturyzacja (a więc możliwość zawarcia układu z wierzycielami) umożliwia dalsze prowadzenie działalności. Chroni również majątek przedsiębiorcy. Dłużnik musi mieć jednak na uwadze, iż restrukturyzacja nie zawsze jest możliwa. Generalnie im dłużej dłużnik zwleka, tym mniejsze szanse na powodzenie procesu restrukturyzacji.

Upadłość likwidacyjna oznacza zaś, co do zasady zakończenie działalności firmy oraz likwidację jej majątku na poczet pokrycia długów. Majątkiem dłużnika zarządza i gospodaruje syndyk, wyznaczony przez sąd. Dłużnik musi zaś wydać syndykowi cały swój majątek i dokumentację z nim związaną.

Co daje upadłość, jakie są jej konsekwencje?

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Zarządza nim syndyk wyznaczony przez sąd.

W trakcie upadłości likwidacyjnej jak i w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne – zarówno sądowe, jak i administracyjne, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości/restrukturyzacji dłużnika.

Upadłość firmy Grudziądz. Kancelaria prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Upadłość firmy nie jest jedynym i doskonałym rozwiązaniem dla zadłużenia. W praktyce istnieją inne możliwości na rozwiązanie problemów finansowych, które warto najpierw poznać. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, gdyż każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy.

Pamiętać należy, że każdy problem ma dla siebie rozwiązanie. Poszukujemy najlepszego wyjścia z danej sytuacji dla dłużnika. Jesteśmy w to mocno zaangażowani i bezkompromisowi.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym skuteczna restrukturyzacja spółki z o.o. spowodowała, że dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł).…

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem…

Zobacz wszystkie na blogu

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]