Upadłość firmy Grudziądz

Prowadzisz firmę w Grudziądzu i masz obecnie problemy finansowe? Zastanawiasz się nad upadłością i czy to rozwiązanie odpowiada na Twoje potrzeby? A może poszukujesz pomocy w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości firmy? Upadłość firmy Grudziądz – zapraszamy Cię do przeczytania tego artykułu. Wskażemy w nim również alternatywne do upadłości rozwiązanie, które pozwala na odzyskanie płynności finansowej.

Dowiedz się więcej o upadłości firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Czym jest upadłość firmy?

Gdy firma staje się niewypłacalna względem swoich wierzycieli może ogłosić upadłość, czyli tzw. bankructwo. W obecnych czasach nie jest trudno o problemy finansowe. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, a wszelkie inne działania (przykładowo restrukturyzacja firmy) nie przyniosły poprawy finansowej, należy niezwłocznie podjąć kroki i przygotować się do ogłoszenia upadłości swojego przedsiębiorstwa.

Dlaczego szybkość reakcji jest kluczowa w przypadku sytuacji finansowej Twojego biznesu?

Od momentu niewypłacalności firmy dłużnik ma 30 dni na złożenie wniosku do sądu upadłościowego. Niezłożenie terminowo wniosku w uzasadnionej sytuacji, naraża przedsiębiorcę na konsekwencje prawne. Na przykład zarząd spółki kapitałowej naraża się na odpowiedzialność karną z art. 586 k.s.h. lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy również osób fizycznych prowadzących jednoosobowe firmy.

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości?

 • firma musi stać się niewypłacalna, czyli nie regulować swoich zobowiązań dłużej niż trzy miesiące,
 • firma musi mieć co najmniej dwóch wierzycieli.

Upadłość firmy Grudziądz. Dla kogo jest upadłość?

Upadłość gospodarczą mogą ogłosić zarówno małe firmy, jednoosobowe działalności gospodarcze jak i duże przedsiębiorstwa i spółki.

Przesłankami do ogłoszenia upadłości gospodarczej są:

 • utrata możliwości spłaty zobowiązań firmy, która przekroczyła już 3 miesiące,
 • posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli.

Zanim jednak przedsiębiorstwo zdecyduje się na ogłoszenie upadłości to warto skorzystać z możliwości zawarcia układu z wierzycielami. Mowa tu o postępowaniu restrukturyzacyjnym. Umożliwia ono umorzenie części zobowiązań oraz ustalenie nowych zasad spłaty tychże zobowiązań.

Układ czy upadłość likwidacyjna? Dwa możliwe rozwiązania.

Jak już wskazaliśmy powyżej możliwe są dwie drogi na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Restrukturyzacja firmy bądź upadłość firmy. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami polega na tym, że restrukturyzacja (a więc możliwość zawarcia układu z wierzycielami) umożliwia dalsze prowadzenie działalności. Chroni również majątek przedsiębiorcy. Dłużnik musi mieć jednak na uwadze, iż restrukturyzacja nie zawsze jest możliwa. Generalnie im dłużej dłużnik zwleka, tym mniejsze szanse na powodzenie procesu restrukturyzacji.

Upadłość likwidacyjna oznacza zaś, co do zasady zakończenie działalności firmy oraz likwidację jej majątku na poczet pokrycia długów. Majątkiem dłużnika zarządza i gospodaruje syndyk, wyznaczony przez sąd. Dłużnik musi zaś wydać syndykowi cały swój majątek i dokumentację z nim związaną.

Co daje upadłość, jakie są jej konsekwencje?

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Zarządza nim syndyk wyznaczony przez sąd.

W trakcie upadłości likwidacyjnej jak i w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne – zarówno sądowe, jak i administracyjne, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości/restrukturyzacji dłużnika.

Upadłość firmy Grudziądz. Kancelaria prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Upadłość firmy nie jest jedynym i doskonałym rozwiązaniem dla zadłużenia. W praktyce istnieją inne możliwości na rozwiązanie problemów finansowych, które warto najpierw poznać. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, gdyż każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy.

Pamiętać należy, że każdy problem ma dla siebie rozwiązanie. Poszukujemy najlepszego wyjścia z danej sytuacji dla dłużnika. Jesteśmy w to mocno zaangażowani i bezkompromisowi.
  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ekonomista i prawnik. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

  Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

  Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
  Kancelaria specjalizuje się w:
  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym.

  Ostatnie Wpisy

  Czym jest Krajowy rejestr zadłużonych i jak z niego korzystać?

  Czym jest Krajowy rejestr zadłużonych i jak z niego korzystać?

  Z dniem 1 grudnia 2021 r. został oddany do użytkowania system teleinformatyczny Krajowy rejestr zadłużonych (dalej jako „KRZ”). W systemie tym prowadzone są postępowania restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowe oraz postępowania dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że co do zasady wszelkie czynności procesowe są wykonywane za pomocą systemu teleinformatycznego. Nie jest dopuszczalne podejmowanie działań poza…

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - kim jest i czym się zajmuje?

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - kim jest i czym się zajmuje?

  Właściciel kancelarii Krzysztof Lipiński z dniem 11 października 2023 r. uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Tym samym kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński jest w gronie zaledwie około 6% doradców w całej Polsce, którzy uzyskali od Ministerstwa Sprawiedliwości kwalifikację w swym zawodzie. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński pełni zarówno funkcję syndyka w wielu postępowaniach upadłościowych oraz…

  Zatwierdzony układ gospodarstwa rolnego

  Zatwierdzony układ gospodarstwa rolnego

  Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego zakończona sukcesem. W tej sprawie wszystko zaczęło się od wyznaczenia naszej kancelarii przez sąd na nadzorcę sądowego. Dziś w ramach przyspieszonego postępowania układowego sąd zatwierdził układ zakładający średnią redukcję kapitału w wysokości 30% oraz całkowite umorzenie odsetek i kosztów dochodzenia wierzytelności. Co ciekawe za układem wypowiedziało się 100% wierzycieli. Zatwierdzony układ gospodarstwa…

  Zobacz wszystkie na blogu

  Biuro w Gdańsku

  ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
  80-227 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Gdynia