kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 58 352 13 43
×

Dane kontaktowe

Negocjacje z firmą windykacyjną – jak przeprowadzić negocjacje z wierzycielem?

Zawarty układ z wierzycielami – Uproszczona restrukturyzacja

Wybiórcza spłata wierzycieli a odpowiedzialność karna dłużnika

Pre-pack w upadłości konsumenckiej zakończony sukcesem!

Oddłużenie firmy – kiedy jest możliwe?

Wypowiedzenie umowy leasingu – co robić?

Opłacalność zawarcia układu dla wierzycieli – Kancelaria w mediach

Kancelaria Lipiński i Wspólnicy nadzorcą układu w kolejnym postępowaniu

Finansowanie dla firm w kryzysie

Doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński nadzorcą układu Motocave sp. z o.o.

Czy upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem?

Czy zawarcie układu jest opłacalne dla wierzyciela?

Czynności zwykłego zarządu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Podatkowe skutki umorzenia zobowiązań w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Pre-pack czyli przygotowana likwidacja

Kiedy upadłość konsumencka nie jest dobrym rozwiązaniem?

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Likwidacja spółki z o.o. a upadłość konsumencka

Co zrobić, gdy nie można wykonać układu z wierzycielami?

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy

Slide
Kancelaria Restrukturyzacyjna
Lipiński i Wspólnicy
Slide 1

Indywidualne podejście do każdej sprawy

Każdy dłużnik ma swoją historię, która wymaga dokładnego zweryfikowania i następnie dobrania optymalnego sposobu na oddłużenie. Tylko takie podejście może zagwarantować sukces. Stawiamy na jakość i nieszablonowe podejście do każdej sprawy.

Slide 1

Napisz do nas

kontakt@lipinskikancelaria.pl

Odpowiadamy maksymalnie w ciągu 4 godzin. W zgłoszeniu opisz swoją sytuację majątkowo - finansową oraz przyczyny powstania stanu niewypłacalności.

Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

W codziennej praktyce łączymy wiedzę prawną, ekonomiczną i finansową co powoduje, że potrafimy znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji. Nasz zespół to doradca restrukturyzacyjny (syndyk), adwokaci, doradcy finansowi oraz podatkowi. Przez lata funkcjonowania na rynku zdołaliśmy wypracować skuteczne metody działania, które pozwalają nam swobodnie i pewnie poruszać się po meandrach negocjacji, restrukturyzacji czy upadłości. Nasza kancelaria ma siedziby w Gdyni i Gdańsku, ale możemy pracować dla firm z każdej części Polski.

Kompleksowa obsługa dłużników i wierzycieli

Jako kancelaria restrukturyzacyjna doradzamy firmom i konsumentom na każdym etapie ich problemów z płynnością finansową. Dbamy o ochronę praw zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, negocjacjami z wierzycielami i dłużnikami. Głównym celem naszych działań jest zawsze przywrócenie płynności finansowej i ochrona przed trwałą niewypłacalnością oraz upadłością. Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna.

ŁĄCZNIE ODDŁUŻYLIŚMY

NASZYCH KLIENTÓW NA KWOTĘ

0
PLN
Krzysztof Lipiński. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.

Dopiero dokładna analiza sytuacji przedsiębiorstwa pozwoli na udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie. 

Myśląc o oddłużeniu należy zarazem mieć na względzie ochronę przed upadłością. 

Oddłużenie firmy i zachowanie zdolności płatniczej można uzyskać poprzez podjęcie negocjacji (wariant tańszy, ale z ograniczonym zastosowaniem) bądź  restrukturyzację firmy poprzez zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego, w którym na zgromadzeniu wierzycieli odbędzie się głosowanie nad układem.

Postępowanie restrukturyzacyjne może być zainicjowane względem dłużnika, który jest niewypłacalny bądź zagrożony niewypłacalnością.  Dodatkowym kryterium jest brak pokrzywdzenia wierzycieli oraz w przypadku postępowania układowego i sanacyjnego zdolność do bieżącego regulowania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Restrukturyzacja dotyczy sfery organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa. W przypadku konsumentów restrukturyzacja dotyczy zazwyczaj jedynie zadłużenia. Dla przedsiębiorcy jest to bardziej złożony proces i wymaga ułożenia odpowiedniej strategii działania oraz adekwatnych do planu restrukturyzacyjnego propozycji układowych. Głównym zadaniem restrukturyzacji jest ochrona przed upadłością. 

Propozycje układowe dotyczą restrukturyzacji zadłużenia, czyli zazwyczaj jego redukcji, bądź odroczenia terminu zapłaty. Zazwyczaj te dwie propozycje są stosowane razem. Redukcja zobowiązań dłużnika uzależniona jest od jego sytuacji majątkowej. 

Plan restrukturyzacji dotyczy restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Jego głównym zadaniem jest wprowadzenie takich zmian w działalności przedsiębiorcy, aby odzyskał zdolność płatniczą. Rzetelny i realny plan restrukturyzacji pomoże zarazem przekonać wierzycieli do głosowania za układem, co może uchronić przedsiębiorcę przed upadłością

Należy rozróżnić upadłość konsumencką od upadłości gospodarczej. W przypadku konsumenta jedynym kryterium jest stan niewypłacalności. Przedsiębiorca musi dodatkowo wykazać wielość swoich wierzycieli oraz majątek wystarczający do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego oraz swoich zobowiązań – chociaż w części.

Ogłoszenie upadłości daje dłużnikowi możliwość umorzenia jego zobowiązań. Wierzyciel z kolei  może liczyć na maksymalne zaspokojenie jego wierzytelności. Upadłość jest od tego, aby pogodzić te dwa główne cele postępowania upadłościowego. W związku z tym dłużnik traci cały swój majątek na poczet zaspokojenia jego wierzycieli. Syndyk dokonuje likwidacji majątku upadłego. Fundusze uzyskane z likwidacji składników majątku upadłego przeznaczane są w pierwszej kolejności na koszty postępowania upadłościowego. W dalszej kolejności zaspokajane są należności alimentacyjne i zobowiązania wobec wierzycieli upadłego. 
W trakcie postępowania upadłościowego upadły jest również zobligowany do przelewania części swego wynagrodzenia do masy upadłości. Kwota wynagrodzenia upadłego stanowiąca masę upadłości określana jest wedle przepisów Kodeksu postępowania upadłościowego oraz Prawa Upadłościowego.

Uzyskanie oddłużenia w upadłości konsumenckiej zależy od kilku kwestii, które muszą być ustalone przez sąd. Z tego względu przygotowanie wniosku powinno być poprzedzone dokładną analizą sytuacji dłużnika. Odpowiednie przygotowanie uzasadnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest bardzo istotne. Może zależeć od niego długość planu spłat wierzycieli oraz wysokość dokonywanych spłat na poczet wierzycieli. Zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przeanalizujemy Państwa sytuację i określimy możliwy sposób oddłużenia.

Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub Gdyni. Jest również możliwość spotkania online za pomocą jednego z komunikatorów video. Cały proces obsługi postępowania można przeprowadzić zdalnie.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego bądź kontaktu telefonicznego – 58 352 13 43. W zgłoszeniu prosimy opisać swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku oraz jego szacunkowej wartości,
 • czy wierzyciele uzyskali już tytuły wykonawcze?
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?

Negocjacje z wierzycielami można by nazwać miękką restrukturyzacją. Nie można bowiem wtedy korzystać z ochrony, jaką zapewnia postępowanie restrukturyzacyjne i nie daje możliwości przegłosowania niektórych wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli. Należy jednak pamiętać, że postępowanie restrukturyzacyjne nie zawsze jest odpowiednim rozwiązaniem. Negocjacje sprawdzają się tam, gdzie nie ma zbyt wielu wierzycieli i stan niewypłacalności dłużnika nie jest zbyt zaawansowany. Są również tańszym rozwiązaniem niż restrukturyzacja sądowa. Co bardzo istotne negocjacje można rozpocząć natychmiast, co jest trudniejsze w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego.

O Kancelarii

Jesteśmy zespołem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego i gospodarczego. Skupiamy się na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych – aby zapewnić przedsiębiorcom wypłacalność i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Usługi świadczone na rzecz konsumentów skupiają się na oddłużaniu osób fizycznych. Podstawowy zakres działalności naszej kancelarii to:

 • restrukturyzacja firmy,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo biznesowe.

Doradztwo biznesowe

Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorców w zakresie zakładania i prowadzeniu biznesu. Mowa tu w szczególności o prawie spółek, kwestiach podatkowych, opracowywaniu biznesplanów, analiz inwestycyjnych oraz opracowywaniu i wdrażaniu kampanii marketingowych.

Restrukturyzacja firmy

Zajmujemy się doradztwem restrukturyzacyjnym na etapie pozasądowym oraz sądowym. Po opracowaniu planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych w imieniu dłużnika aktywnie uczestniczymy w postępowaniu, aby przekonać wierzycieli o zasadności restrukturyzacji.

Obsługa prawna firm

Analizujemy sytuację ekonomiczną pod kątem płynności finansowej. Weryfikujemy wszelkie umowy zawarte z kontrahentami oraz sprawdzamy poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zajmujemy się również doradztwem finansowym.

Upadłość firmy

Wniesienie o upadłość przedsiębiorstwa jest bardzo istotne w kontekście odpowiedzialności organów zarządzających za zobowiązania firmy. Weryfikujemy przesłanki do wniesienia wniosku o upadłość. Reprezentujemy dłużników lub wierzycieli w postępowaniach upadłościowych.

Upadłość konsumencka

Znowelizowane przepisy Prawa Upadłościowego ułatwiają w znacznym stopniu ogłoszenie upadłości. Przygotowanie wniosku warto jednak zlecić specjalistom, ponieważ sąd dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego będzie decydował o oddłużeniu upadłego.

Negocjacje z wierzycielem

Negocjacje są nieodłącznym elementem w świecie biznesu. W relacji dłużnik – wierzyciel nie można ich pomijać, bowiem dzięki nim można wiele zyskać. Strony osiągają porozumienie bez wielomiesięcznych sporów sądowych, o czym często przekonujemy się w naszej praktyce.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Skontaktuj się z nami.

 Bezpłatna wstępna analiza sprawy Zadzwoń 58 352 1343

Zakres działalności

Dlaczego my?

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość

Upadłość

Negocjacje

Negocjacje

Finansowanie

Finansowanie

Doradztwo strategiczne dla firm

Doradztwo strategiczne dla firm

Antywindykacja

Antywindykacja

Reprezentacja sądowa

Reprezentacja sądowa

Opinie

Ze swoimi kłopotami byłem u kilku prawników, jednak tylko kancelaria Pana Krzysztofa podeszła do sprawy kompleksowo. Po omówieniu możliwych wariantów podjąłem w pełni świadomą decyzję o przeprowadzeniu upadłości. Sprawa jest jeszcze w trakcie, ale sposób przygotowania do procesu oddłużenia daje mi podstawę do pozytywnego jej zakończenia.

Michał Ossowski

-

Najnowsze informacje

Opinie klientów
Pełnimy rolę opiniotwórczych ekspertów w ogólnopolskich serwisach informacyjnych.

Piszemy dla:

Aktualności

Negocjacje z firmą windykacyjną

Negocjacje z firmą windykacyjną czasami są o wiele lepszym wyjściem z problemów z wypłacalnością niż ogłaszanie upadłości bądź postępowanie restrukturyzacyjne. Na skutek …

Zawarty układ z wierzycielami

W postępowaniu restrukturyzacyjnym (w ramach uproszczonej restrukturyzacji) nadzorowanym przez naszą kancelarię został zawarty układ z wierzycielami. Wizja restrukturyzacji nakreślona w planie restrukturyzacyjnym …

Wybiórcza spłata wierzycieli a odpowiedzialność karna dłużnika

Wybiórcza spłata wierzycieli a odpowiedzialność karna dłużnika. Faworyzowanie niektórych wierzycieli w zakresie dokonywania na ich poczet spłat przy jednoczesnym braku spłat na …

Zespół kancelarii

Michał Sokołowski

Adwokat

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk

Paulina Okoniewska

Radca prawny

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk

Michał Sokołowski

Adwokat

Paulina Okoniewska

Radca prawny

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz do nas przez formularz kontaktowy

lub wyślij wiadomość na kontakt@lipinskikancelaria.pl