...

Upadłość firmy Gdynia

Prowadzenie przedsiębiorstwa zawsze wiąże się z ryzykiem utraty płynności finansowej. Jest wiele sytuacji, których nie uda się przewidzieć, jak chociażby przykład pandemii z 2020 r. Zmiany społeczno–gospodarcze, jakie wyniknęły z tego wydarzenia, do tej pory oddziałują na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. Wiele z nich wpadało w spiralę zadłużenia, by ratować swój biznes. Przedsiębiorco z Gdyni i okolic, jeśli doświadczasz obecnie problemów finansowych i szukasz rozwiązań dla Twojej sytuacji – zapraszamy Cię do lektury poniższego artykułu. Upadłość firmy Gdynia – wyjaśniamy, w jaki sposób można wyjść z trudnej sytuacji związanej z utratą płynności finansowej.

Ogłoś upadłość i uwolnij się od długów.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Czy upadłość firmy jest zawsze konieczna?

Gdy przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne, czyli nie może pokryć swoich zobowiązań od powyżej 3 miesięcy. Dodatkowo posiada co najmniej dwóch wierzycieli, to jest to przesłanka do ogłoszenia upadłości. Upadłość firmy co do zasady powoduje likwidację całego majątku dłużnika. Sprzedaje go syndyk, aby zaspokoić z tych środków koszty postępowania upadłościowego oraz wierzycieli.

Upadłość, czyli potocznie zwane bankructwo nie jest ostatecznym i jedynym rozwiązaniem dla trudnej sytuacji. Zanim to nastąpi, warto przyjrzeć się innym instrumentom prawnym. To między innymi restrukturyzacja firmy. Szybkość reakcji na sygnały pojawiających się problemów finansowych jest tu kluczowa. Stawka jest bowiem ogromna. Firma czy przedsiębiorstwo to zasoby, na które poświęciło się wiele energii czasu i pieniędzy. Dlatego warto zawalczyć do końca o to co się tworzyło zazwyczaj wiele lat.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią i sprawdź, czy można uchronić Twoją firmę przed upadłością.

Co to jest upadłość firmy?

Zdajemy sobie sprawę, że jednak są takie sytuacje w życiu, gdzie ogłoszenie upadłości jest koniecznym rozwiązaniem. 

Upadłość firmy mogą ogłosić:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne np.: spółki z o.o. i spółki akcyjne,
 • jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną np.: spółki osobowe.

Należy zarazem rozróżnić sposób ogłaszania upadłości dla osób fizycznych oraz dla spółek prawa handlowego. Osoba fizyczna (o ile jest to możliwe) może zamknąć z dnia na dzień działalność i ogłosić upadłość konsumencką. Jest to dla niej bardziej korzystne, bowiem ma szansę na szybsze zakończenie postępowania upadłościowego. Dodatkowo może być tańsze niż upadłość gospodarcza. Co więcej dłużnik taki nie musi się martwić, aby mieć środki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Może je pokryć tymczasowo Skarb Państwa. Osoba fizyczna może zarazem uzyskać oddłużenie. Odbywa się to zazwyczaj poprzez ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Upadłość firmy Gdynia – cel postępowania upadłościowego

Głównym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli z majątku, jaki posiada dłużnik. Stopień zaspokojenia powinien być jak najwyższy.

Wniosek o upadłość należy składać do sądu gospodarczego właściwego do miejsca prowadzenia głównej działalności firmy. Z tym wnioskiem nie należy zwlekać, gdyż jak to przewiduje ustawa prawa upadłościowego:

„Art.  21. [Obowiązek dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości]

 1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.”

W przeciwnym wypadku dłużnik może mierzyć się z konsekwencjami prawnymi za zbyt późne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłość likwidacyjna czy upadłość układowa?

Upadłość likwidacyjna co do zasady ma na celu zaspokojenie wierzycieli ze sprzedaży majątku dłużnika i pozyskanie środków pieniężnych na poczet masy upadłości. Gdy sąd zaakceptuje wniosek, pieczę nad masą upadłości (majątkiem dłużnika) przejmuje syndyk. Teraz to on podejmuje decyzje dotyczące majątku i nim zarządza, sporządza plan likwidacyjny, etc. Cały proces zmierza do likwidacji przedsiębiorstwa.

Natomiast w przypadku upadłości układowej, tak naprawdę chodzi o restrukturyzację firmy i możliwość dalszego prowadzenia działalności. Pojęcie upadłości układowej nie funkcjonuje już od 2016 roku. Zawarcie układu z wierzycielami jest regulowane bowiem przez prawo restrukturyzacyjne. Układ z wierzycielami umożliwia:

 • rozłożenie zobowiązań na raty,
 • odroczenie terminów zapłaty,
 • redukcję zobowiązań,
 • kontynuowanie działalności gospodarczej.

Jeśli posiadają Państwo pytania na temat ochrony swojego przedsiębiorstwa lub potrzebują Państwo skonsultować odpowiednie dla siebie rozwiązania – zapraszamy do kontaktu. Zajmujemy się przeprowadzaniem postępowań od początku do końca. W naszym zespole mamy doświadczonego doradcę restrukturyzacyjnego oraz syndyka, co pozwala kompleksowo zajmować się każdą sprawą.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia dwa sposoby ukończenia sądowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego - zakończenie i umorzenie. Zdarzenia te pociągają za sobą różne skutki prawne. Warto zaznaczyć, że w przypadku negatywnego rezultatu postępowania restrukturyzacyjnego, otwierają one przedsiębiorcy drogę do wyboru innych rozwiązań dla swojego przedsiębiorstwa. W tym artykule wyjaśnię, na czym polega umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego…

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym skuteczna restrukturyzacja spółki z o.o. spowodowała, że dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł).…

Zobacz wszystkie na blogu

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]