Upadłość konsumencka Gdynia

Upadłość konsumencka Gdynia – rozwiązanie dla zadłużonych. Jesteś z Gdyni i szukasz rzetelnej kancelarii do poprowadzenia Twojej sprawy? Chcesz się dowiedzieć czym jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać? W tym artykule odpowiemy na to pytanie, aby pomóc osobom zadłużonym w podjęciu odpowiednich dla nich decyzji.

Ogłoś upadłość konsumencką i uwolnij się od długów!

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które umożliwia oddłużenie osoby niewypłacalnej, dając jej tym samym nowe możliwości na przyszłość. Po upadłość mogą sięgnąć zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy. W przypadku tych drugich wystarczy zakończenie działalności i już kolejnego dnia osoba taka może składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dla mieszkańców z Gdyni sądem właściwym, do którego należy wnieść wniosek jest Sąd Rejonowy w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy.

Jak możesz ogłosić upadłość?

Zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub telefon z naszą Kancelarią. Nasz zespół zapozna się z Twoją sytuacją i uzyskasz kompleksową informację o sposobie Twojego oddłużenia. Musisz bowiem pamiętać, iż postępowanie upadłościowe jest bardzo skomplikowanym procesem. Po analizie Twojej sprawy przygotujemy Cię do ogłoszenia upadłości. Następnie przeprowadzimy Cię przez cały proces przygotowania wniosku do sądu, zapewniając specjalistyczne wsparcie naszych prawników oraz doradztwo w czasie całego postępowania.

Upadłość konsumencka – co jest ważne?

Na skutek ogłoszenia upadłości dłużnik traci swój majątek na poczet zaspokojenia wierzycieli. Istnieje jednak rozwiązanie, które daje możliwość ochrony majątku. Jest nim zawarcie układu konsumenckiego. Takimi sprawami również zajmuje się nasza Kancelaria. Więcej na ten temat przedstawiamy w artykule na blogu pod tytułem układ konsumencki.

Co jest istotne w trakcie postępowania upadłościowego?

Jakość i skrupulatność sporządzonego wniosku ma bardzo duże znaczenie w kontekście umorzenia zobowiązań upadłego. Dobrze sporządzony wniosek wpływa bowiem in plus na decyzję w zakresie oddłużenia. Dłużnicy powinni mieć bowiem świadomość tego, że co do zasady oddłużenie będzie następować po ustaleniu przez sąd planu spłaty wierzycieli. Sąd określi w nim zakres spłat, których dłużnik będzie musiał dokonywać. Spłaty są ustalane miesięcznie. Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli sąd umorzy pozostałą, niespłaconą część zobowiązań upadłego.

Fachowa wiedza zespołu naszej Kancelarii i doświadczenie gwarantuje wysoki poziom obsługi Twojej sprawy. Pełnimy bowiem w postępowaniach upadłościowych funkcję syndyka. Znamy zatem wszelkie tajniki postępowania upadłościowego, co gwarantuje sukces w Twojej sprawie.

Jak długo trwa proces ogłoszenia upadłości?

Przygotowanie wniosku może zająć od kilku dni do miesiąca. Dużo zależy od tego, jak szybko klient zorganizuje wszelkie dokumenty i informacje.  Szybkie i sprawne dostarczenie nam potrzebnej dokumentacji gwarantuje sporządzenie wniosku w ciągu kilku dni. Rozpatrzenie wniosku przez Sąd zajmuje od kliku dni do kilku miesięcy – w zależności od szybkości działania konkretnego sądu upadłościowego. Po ogłoszeniu upadłości, samo postępowanie upadłościowe może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Wpływ na to mają różne czynniki. Do najważniejszych należy to, czy postępowanie jest z majątkiem, czy bezmasowe. Postępowania z majątkiem mogą wydłużyć dość znacznie proces oddłużania.

Kancelaria Lipiński i Wspólnicy gwarancją sukcesu Twojej sprawy.

Upadłość konsumencka Gdynia. Uzyskaj oddłużenie i uwolnij się od długów. Twoje długi, egzekucje komornicze i telefony z windykacji mogą się wkrótce zakończyć. Aby to się stało, należy podjąć odpowiednie działania już dziś. Jesteś z Gdyni i szukasz sprawdzonej Kancelarii? Nasze biura znajdują się w Gdańsku i Gdyni, ale działamy na terenie całego Pomorza. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną i indywidualne podejście do Twojej sytuacji.  Szukamy najlepszych rozwiązań.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 792 873 876

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

Zawarty układ firmy jednoosobowej

Dziś doprowadziliśmy do zawarcia kolejnego układu. Tym razem jest to firma jednoosobowa z branży usługowej. Układ z wierzycielami zakłada całkowite umorzenie odsetek oraz częściowe umorzenie kapitału (od 10% do 30%). Zawarty układ firmy jednoosobowej pozwoli na odzyskanie płynności przedsiębiorstwa. Wierzycielami dłużnika były głównie banki. Łączna suma wierzytelności wyniosła ponad milion złotych. Propozycje układowe zakładają przewidują…

Zawarty układ firmy transportowej

W postępowaniu o zatwierdzenie układu, które prowadziliśmy doszło do zawarcia układu z wierzycielami. Dłużnik prowadzący firmę transportową otworzył postępowanie restrukturyzacyjne na etapie zagrożenia niewypłacalnością. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i następnie zawarty układ firmy transportowej pozwoliły dłużnikowi na prowadzenie działalności w niezakłócony sposób. Do zawarcia układu doprowadziliśmy w zaledwie trzy miesiące. Dłużnik złożył do sądu wniosek o…

Zobacz wszystkie na blogu

Biuro w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/118,
80-855 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia