...

Upadłość konsumencka Lębork

Upadłość konsumencka Lębork. Jesteś w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia Ci normalne funkcjonowanie? Masz trudności w spłacie swojego zadłużenia i szukasz rozwiązania? Sprawdź w naszym artykule czy upadłość konsumencka w mieście Lębork jest dla Ciebie. Nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 roku pozwoliła na ogłoszenie upadłości zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jaki podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność. Warunkiem jest zamknięcie działalności przed złożeniem wniosku. Więcej informacji o upadłości dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą znajdziesz w artykule upadłość przedsiębiorcy – jednoosobowa działalność gospodarcza.

Ogłoś upadłość konsumencką i uwolnij się od długów!

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Upadłość konsumencka we Lęborku. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Aby złożyć wniosek w sądzie przede wszystkim należy zebrać wymaganą dokumentację dotycząca powstałego zadłużenia oraz przyczyn powstania stanu niewypłacalności. Wstępna analiza i ocena sytuacji dłużnika jest w naszej kancelarii bezpłatna. Aby sprawdzić, czy możesz ogłosić upadłość i czy jest dla Ciebie korzystna – skontaktuj się z naszym zespołem. 

Samo przygotowanie wniosku nie zajmuje naszej kancelarii dużej ilości czasu. Samo zaś skompletowanie dokumentacji bywa różne. Zależy ono bowiem od samego dłużnika. Należy pamiętać, że dobrze sporządzony wniosek, który jest rzetelnie uargumentowany wpływa na decyzję sądu co do ustalenia warunków oddłużenia. Im lepiej sporządzony wniosek, tym szybsze może być uzyskanie oddłużenia. Posiadane przez nas doświadczenie i praktyka naszej Kancelarii gwarantują Ci jak najszybsze i co ważniejsze w wyższym stopniu oddłużenie.

Ile trwa ogłaszanie upadłości konsumenckiej w Lęborku?

Mieszkańcy Lęborka muszą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do Sądu Rejonowego w Gdańsku. Wniosek złożony do tego sądu jest obecnie rozpatrywany około 6 – 7 miesięcy. Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości?

Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd rozpoczyna się etap postępowania upadłościowego. Jego długość uwarunkowana jest stopniem skomplikowania postępowania, szybkością pracy syndyka oraz sądu. W przypadku prostych postępowań powinny się one zakończyć w terminie do roku. Po zakończeniu postępowania upadłościowego sąd przechodzi do najważniejszego dla dłużnika etapu – czyli ustalenie sposobu uzyskania oddłużenia.

W tym aspekcie możliwych jest kilka wariantów:

 • całkowite umorzenie długów – wariant, które występuje wręcz incydentalnie;
 • warunkowe umorzenie zobowiązań,
 • ustalenie planu spłaty wierzycieli,
 • sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli na okres do roku, do dwóch lat, do trzech lat, bądź na okres od 36 do nawet 84 miesięcy.

Czym różni się upadłość od egzekucji komorniczej?

Ważnymi różnicami względem egzekucji komorniczej są:

 • zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika – sąd ustala kwotę pozyskaną ze sprzedaży nieruchomości dłużnika i może przeznaczyć ją na wynajem mieszkania na 12-24 miesięcy.
 • możliwość zawarcia układu z wierzycielami – po złożeniu odpowiedniego pisma przez dłużnika, sąd rozpatruje możliwość ugody dłużnika z wierzycielami. Na skutek takiego układu dłużnik unika konsekwencji związanych z upadłością konsumencką. Wierzyciele zaś zostają zaspokojeni w wyższym stopniu niż w trakcie postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka, a majątek dłużnika.

Należy pamiętać, że dłużnik od rozpoczęcia postępowania upadłościowego traci zarząd nad swoim majątkiem. Wszelkie ruchomości i nieruchomości zostaną bowiem zlikwidowane przez syndyka. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek wspólny (w przypadku małżeństwa) również wchodzi do masy upadłościowej.

Wszystkie próby zatajania majątku, darowizn itp. bądź wyraźna niedbałość finansowa, będą przez sąd uznawane za nieuczciwość dłużnika. A co za tym idzie warunki oddłużenia w upadłości będą ustalane na niekorzyść osoby zadłużonej (np. wydłużony plan spłat nawet do 7 lat bądź nawet brak umorzenia długów).

Upadłość konsumencka Lębork – Co daje współpraca z naszą Kancelarią?

 • Kompleksowe przeprowadzenie upadłości konsumenckiej bez względu na stopień skomplikowania sytuacji dłużnika.
 • Sporządzanie wniosków o wyłączenie danego składnika majątku z masy upadłości – w tym zwolnienie osiąganego dochodu z zajęcia.
 • Sporządzanie wszelkich innych potrzebnych wniosków w trakcie postepowania: w przedmiocie zakresu korzystania z nieruchomości, wniosku o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
 • Monitorowanie działań syndyka.
 • Nadzór nad postępowaniem upadłościowym.
 • Reprezentacja na rozprawie – jeśli zostanie wyznaczona.
 • Dla klientów chcących ogłosić bankructwo konsumenckie bez reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika przygotowaliśmy możliwość zweryfikowania sporządzonego wniosku oraz konsultacje w trakcie postępowania upadłościowego.

Kancelaria Prawa upadłościowego Lipiński i Wspólnicy. Co zapewniamy?

 • Doświadczonych prawników z doświadczeniem w pracy syndyka.
 • Indywidualne podejście do każdej sprawy jako gwarant sukcesu.
 • Jasność i przejrzystość naszych działań.
 • Skrupulatność i rzetelność naszego zespołu.
 • Bardzo dobra komunikacja.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł). Spośród 111 wierzycieli za układem wypowiedziało się…

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem…

Zobacz wszystkie na blogu

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]