Upadłość konsumencka Lębork

Upadłość konsumencka Lębork. Jesteś w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia Ci normalne funkcjonowanie? Masz trudności w spłacie swojego zadłużenia i szukasz rozwiązania? Sprawdź w naszym artykule czy upadłość konsumencka w mieście Lębork jest dla Ciebie. Nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 roku pozwoliła na ogłoszenie upadłości zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jaki podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność. Warunkiem jest zamknięcie działalności przed złożeniem wniosku. Więcej informacji o upadłości dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą znajdziesz w artykule upadłość przedsiębiorcy – jednoosobowa działalność gospodarcza.

Ogłoś upadłość konsumencką i uwolnij się od długów!

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Upadłość konsumencka we Lęborku. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Aby złożyć wniosek w sądzie przede wszystkim należy zebrać wymaganą dokumentację dotycząca powstałego zadłużenia oraz przyczyn powstania stanu niewypłacalności. Wstępna analiza i ocena sytuacji dłużnika jest w naszej kancelarii bezpłatna. Aby sprawdzić, czy możesz ogłosić upadłość i czy jest dla Ciebie korzystna – skontaktuj się z naszym zespołem. 

Samo przygotowanie wniosku nie zajmuje naszej kancelarii dużej ilości czasu. Samo zaś skompletowanie dokumentacji bywa różne. Zależy ono bowiem od samego dłużnika. Należy pamiętać, że dobrze sporządzony wniosek, który jest rzetelnie uargumentowany wpływa na decyzję sądu co do ustalenia warunków oddłużenia. Im lepiej sporządzony wniosek, tym szybsze może być uzyskanie oddłużenia. Posiadane przez nas doświadczenie i praktyka naszej Kancelarii gwarantują Ci jak najszybsze i co ważniejsze w wyższym stopniu oddłużenie.

Ile trwa ogłaszanie upadłości konsumenckiej w Lęborku?

Mieszkańcy Lęborka muszą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do Sądu Rejonowego w Gdańsku. Wniosek złożony do tego sądu jest obecnie rozpatrywany około 6 – 7 miesięcy. Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości?

Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd rozpoczyna się etap postępowania upadłościowego. Jego długość uwarunkowana jest stopniem skomplikowania postępowania, szybkością pracy syndyka oraz sądu. W przypadku prostych postępowań powinny się one zakończyć w terminie do roku. Po zakończeniu postępowania upadłościowego sąd przechodzi do najważniejszego dla dłużnika etapu – czyli ustalenie sposobu uzyskania oddłużenia.

W tym aspekcie możliwych jest kilka wariantów:

 • całkowite umorzenie długów – wariant, które występuje wręcz incydentalnie;
 • warunkowe umorzenie zobowiązań,
 • ustalenie planu spłaty wierzycieli,
 • sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli na okres do roku, do dwóch lat, do trzech lat, bądź na okres od 36 do nawet 84 miesięcy.

Czym różni się upadłość od egzekucji komorniczej?

Ważnymi różnicami względem egzekucji komorniczej są:

 • zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika – sąd ustala kwotę pozyskaną ze sprzedaży nieruchomości dłużnika i może przeznaczyć ją na wynajem mieszkania na 12-24 miesięcy.
 • możliwość zawarcia układu z wierzycielami – po złożeniu odpowiedniego pisma przez dłużnika, sąd rozpatruje możliwość ugody dłużnika z wierzycielami. Na skutek takiego układu dłużnik unika konsekwencji związanych z upadłością konsumencką. Wierzyciele zaś zostają zaspokojeni w wyższym stopniu niż w trakcie postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka, a majątek dłużnika.

Należy pamiętać, że dłużnik od rozpoczęcia postępowania upadłościowego traci zarząd nad swoim majątkiem. Wszelkie ruchomości i nieruchomości zostaną bowiem zlikwidowane przez syndyka. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek wspólny (w przypadku małżeństwa) również wchodzi do masy upadłościowej.

Wszystkie próby zatajania majątku, darowizn itp. bądź wyraźna niedbałość finansowa, będą przez sąd uznawane za nieuczciwość dłużnika. A co za tym idzie warunki oddłużenia w upadłości będą ustalane na niekorzyść osoby zadłużonej (np. wydłużony plan spłat nawet do 7 lat bądź nawet brak umorzenia długów).

Upadłość konsumencka Lębork – Co daje współpraca z naszą Kancelarią?

 • Kompleksowe przeprowadzenie upadłości konsumenckiej bez względu na stopień skomplikowania sytuacji dłużnika.
 • Sporządzanie wniosków o wyłączenie danego składnika majątku z masy upadłości – w tym zwolnienie osiąganego dochodu z zajęcia.
 • Sporządzanie wszelkich innych potrzebnych wniosków w trakcie postepowania: w przedmiocie zakresu korzystania z nieruchomości, wniosku o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
 • Monitorowanie działań syndyka.
 • Nadzór nad postępowaniem upadłościowym.
 • Reprezentacja na rozprawie – jeśli zostanie wyznaczona.
 • Dla klientów chcących ogłosić bankructwo konsumenckie bez reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika przygotowaliśmy możliwość zweryfikowania sporządzonego wniosku oraz konsultacje w trakcie postępowania upadłościowego.

Kancelaria Prawa upadłościowego Lipiński i Wspólnicy. Co zapewniamy?

 • Doświadczonych prawników z doświadczeniem w pracy syndyka.
 • Indywidualne podejście do każdej sprawy jako gwarant sukcesu.
 • Jasność i przejrzystość naszych działań.
 • Skrupulatność i rzetelność naszego zespołu.
 • Bardzo dobra komunikacja.
  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

  kontakt@lipinskikancelaria.pl
  tel. 792 873 876

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

  Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

  Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
  Kancelaria specjalizuje się w:
  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym.

  Ostatnie Wpisy

  Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

  W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

  Zawarty układ firmy jednoosobowej

  Dziś doprowadziliśmy do zawarcia kolejnego układu. Tym razem jest to firma jednoosobowa z branży usługowej. Układ z wierzycielami zakłada całkowite umorzenie odsetek oraz częściowe umorzenie kapitału (od 10% do 30%). Zawarty układ firmy jednoosobowej pozwoli na odzyskanie płynności przedsiębiorstwa. Wierzycielami dłużnika były głównie banki. Łączna suma wierzytelności wyniosła ponad milion złotych. Propozycje układowe zakładają przewidują…

  Zawarty układ firmy transportowej

  W postępowaniu o zatwierdzenie układu, które prowadziliśmy doszło do zawarcia układu z wierzycielami. Dłużnik prowadzący firmę transportową otworzył postępowanie restrukturyzacyjne na etapie zagrożenia niewypłacalnością. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i następnie zawarty układ firmy transportowej pozwoliły dłużnikowi na prowadzenie działalności w niezakłócony sposób. Do zawarcia układu doprowadziliśmy w zaledwie trzy miesiące. Dłużnik złożył do sądu wniosek o…

  Zobacz wszystkie na blogu

  Biuro w Gdańsku

  Wały Piastowskie 1/118,
  80-855 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Gdynia