Ile wynagrodzenia zajmuje syndyk?

Ile wynagrodzenia zajmuje syndyk?

W niniejszym artykule odpowiemy na bardzo istotne dla upadłych pytanie, ile wynagrodzenia zajmuje syndyk. Pokażemy też na przykładach jaką część dochodu zajmuje syndyk w zależności od źródła dochodu. Wyjaśnimy również do kiedy syndyk zajmuje wynagrodzenie.

Jak długo działa syndyk i do kiedy zajmuje wynagrodzenie? 

Syndyk pełni swoją funkcję od momentu ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 491 (14) Prawa Upadłościowego postępowanie upadłościowe kończy się obecnie z dniem wydania postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli / umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty lub warunkowym umorzeniu zobowiązań. Nie ma tu znaczenia fakt wniesienia zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty. Z dniem wydania postanowienia następuje zakończenie postępowania upadłościowego i tym samym zakończeniu ulega zajęcie dochodu przez syndyka. Zajęcie wynagrodzenia przez syndyka następuje zatem od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wydania wyżej wskazanego postanowienia.

Syndyk a wypłata wynagrodzenia

Po ogłoszeniu upadłości syndyk zajmuje dochód upadłego i w części stanowiącej masę upadłości jest on do niej przekazywany przez pracodawcę lub ZUS. Pozostała część przekazywana jest do upadłego. Przykładowe wyliczenia kwot wolnych od zajęcia znajdą Państwo w dalszej części artykułu.

W ramach dygresji warto dodać, iż po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej blokowane są przez bank konta upadłego. Wówczas to syndyk ustala zakres korzystania z konta przez upadłego.

W przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę uzyskiwanego za granicą zajęciu podlega część wynagrodzenia określona wedle przepisów prawa pracy, w którym ta praca jest świadczona (dotyczy to Unii Europejskiej). Przykładowo upadły mieszka w Szczecinie, ale jest zatrudniony przez pracodawcę niemieckiego. Wtedy syndyk zajmuje taką część wynagrodzenia, na którą pozwalają przepisy prawa niemieckiego.

Jaki dochód może zająć syndyk?

Do źródeł dochodu najczęściej osiąganych przez upadłych i zajmowanych przez syndyka należą:

 • dochód z umowy o pracę,
 • dochody z umowy zlecenia,
 • dochód umowy o dzieło,
 • renta lub emerytura,
 • dochód z wynajmu.

Jakiego dochodu nie może zająć syndyk? 

Syndyk nie może zająć takiego dochodu jak:

 • alimenty,
 • świadczenie 500+,
 • diety,
 • zasiłki rodzinne,
 • zasiłki pielęgnacyjne,
 • stypendia.

Kwota wolna od zajęcia w upadłości konsumenckiej. Umowa o pracę. Umowa zlecenie i o dzieło.

Wysokość zajęcia wynagrodzenia przez syndyka określają przepisy Kodeksu Pracy, Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

Syndyk co do zasady zajmie połowę wynagrodzenia upadłego z tytułu umowy o pracę. Jeśli upadły ma zobowiązania alimentacyjne to syndyk będzie mógł zająć 60% jego dochodu.

Przykład: Dochód upadłego w wysokości 4 500 PLN netto. Brak osób na utrzymaniu i zobowiązań alimentacyjnych.

Zajęcie dochodu przez syndyka wyniesie 2 250 PLN.

Przykład: Dochód upadłego w wysokości 4 500 PLN netto. Upadły ma zobowiązanie alimentacyjne.

Zajęcie dochodu przez syndyka wyniesie 2 700 PLN.

Kwotą wolną od zajęcia jest jednak minimalne wynagrodzenie, które na dzień sporządzania niniejszego artykułu wynosi 1 920,62 PLN.

Takie same są zasady zajęcia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło, jeśli są one świadczeniami powtarzającymi się, których celem jest zapewnienie utrzymania bądź stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Przykład: Dochód upadłego w wysokości 3 000 PLN netto. Brak osób na utrzymaniu.

Zajęcie wynagrodzenia przez syndyka wyniesie 1079,38 PLN.

Jeśli upadły pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy to kwota wolna ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiary czasu pracy.

Przykład: Dochód upadłego w wysokości 1 920,62 PLN netto. 1/2 etatu. Brak osób na utrzymaniu.

Zajęcie wynagrodzenia przez syndyka wyniesie 960,31 PLN.

Kwota wolna od zajęcia nie dotyczy jednak zobowiązań alimentacyjnych i w tym przypadku syndyk może zająć do 60% wynagrodzenia upadłego. Co więcej świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, czy przysługujący pracownikom udział w zysku podlegają zajęciu w pełnej kwocie na poczet zobowiązań alimentacyjnych.

Zajęcie wynagrodzenia przez syndyka. Emerytura i renta.

Potrącenie nie może przekroczyć 25% procent świadczenia. W przypadku zobowiązań alimentacyjnych jest to 60%. Wysokość potrącenia liczymy od kwoty brutto.

Przykład: Dochód upadłego w wysokości 3 500 brutto. Brak osób na utrzymaniu.

Zajęcie wynagrodzenia przez syndyka wyniesie 875 PLN.

Ile zabiera syndyk z wynagrodzenia, jeśli upadły ma kogoś na utrzymaniu?

Prawo upadłościowe zawiera dodatkowe ograniczenia dotyczące zajęcia dochodu. Ograniczenia te są zawarte w art. 63 ust. 1a – 1b. Wedle nich do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego w kwocie (na dzień sporządzania niniejszego artykułu):

– 1 051,50 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

– 792 PLN dla osoby, na utrzymaniu której pozostają inne osoby.

Przykład: Dochód upadłego w wysokości 6 000 PLN netto. Brak obowiązku alimentacyjnego. Na utrzymaniu upadły ma 4 osoby.

Zajęcie wynagrodzenia przez syndyka wyniesie 2 040 PLN (6 000 – 5 x 792).

Jeśli jednak małżonek dłużnika osiąga dochód w kwocie wyższej niż 792 PLN to od dochodu upadłego nie odliczamy 792 PLN na utrzymanie tegoż małżonka.

Ile wynagrodzenia zajmuje syndyk? Podsumowanie.

Przygotowując się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej warto mieć kompleksową wiedzę o postępowaniu upadłościowym. Pozwoli to bowiem uniknąć przykrych niespodzianek i sprawnie przejść przez proces uzyskania oddłużenia w upadłości konsumenckiej. 

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wiemy jak zadbać o ochronę praw
dłużnika i sprawnie przeprowadzić go przez postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne.

  O autorze

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.

  Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

  kontakt@lipinskikancelaria.pl,
  tel. 792 873 876

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową. Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.

  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne. 

  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:

  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika – tzw. powództwa pauliańskie.

  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.

  Kancelaria specjalizuje się w:

  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym. 

  Ostatnie wpisy

  Polecane artykuły

  Ile wynagrodzenia zajmuje syndyk?

  W niniejszym artykule odpowiemy na bardzo istotne dla upadłych pytanie, ile wynagrodzenia zajmuje syndyk. Pokażemy też na przykładach jaką część dochodu zajmuje …

  Układ konsumencki – na czym polega?

  Jesteś niewypłacalny? Komornik zajął Twoje wynagrodzenie? Obawiasz się, że będziesz spłacał długi do końca życia? Chcesz zarazem ochronić swój majątek? Zawarcie układu …

  Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 r. usunęła przepisy, na podstawie których znaczna część wniosków o ogłoszenie upadłości …

  Polecane artykuły

  Kancelaria restrukturyzacyjna – czym się zajmuje?
  Nakaz zapłaty z Profi Credit
  Sądy upadłościowe
  Biuro w Gdańsku

  Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

  Kontakt

  tel. 58 352 13 43

  kom: 792 873 876
  email: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Technologię dostarcza: Nikiu.com

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy

  Kancelaria Lipiński i Wspólnicy © Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie Nikiu.com