Instrukcja sporządzania wniosku o upadłość konsumencką

Instrukcja sporządzania (wypełniania) wniosku o upadłość konsumencką ułatwi Ci samodzielne sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Poniżej znajdują się artykuły z naszego bloga dotyczące uzyskania oddłużenia w upadłości konsumenckiej. W jednym z artykułów bardzo drobiazgowo opisaliśmy to w jaki sposób należy wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest w nim zawarty wzór wypełnionego wniosku o upadłość konsumencką. W innym artykule wyjaśnialiśmy również zasady uzyskania oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Instrukcja sporządzania wniosku o upadłość z pewnością pozwoli na samodzielne wypełnienie wniosku. Zalecamy jednak kontakt z naszą kancelarią celem weryfikacji wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym. W szczególności dotyczy to uzasadnienia wniosku, gdzie trzeba wyjaśnić wiele kwestii w kontekście wymagań narzuconych przez prawo upadłościowe. Nasza kancelaria ma swoje biura w Gdańsku i w Gdyni. Przeprowadzamy jednak postępowania upadłościowe w całej Polsce. Przez lata praktyki wypracowaliśmy skuteczne sposoby na obsługę Klientów z obszaru całego kraju. Zapraszamy do kontaktu osoby fizyczne chcące uzyskać oddłużenie. Nasza kancelaria specjalizuje się wyłącznie w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Analiza sprawy jest zawsze bezpłatna.  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur bądź online na jednym z internetowych komunikatorów video.  Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego - 792 873 876 oraz kontaktu mailowego - kontakt@lipinskikancelaria.pl Ogłoś upadłość i uzyskaj oddłużenie w upadłości konsumenckiej. Co istotne oddłużenie w upadłości konsumenckiej dostępne jest również dla jednoosobowych przedsiębiorców. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może zamknąć działalność i już następnego dnia uzyskać konsumencką zdolność upadłościową. W ten sposób znacznie zmniejsza koszty zainicjowania postępowania oraz ma szanse na szybsze jego przeprowadzenie. Zapraszamy do kontaktu osoby chcące uwolnić się od długów. Profesjonalnie przeprowadzimy Twoje postępowanie upadłościowe. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy.

Prawnik w upadłości konsumenckiej - czy jest potrzebny?

Upadłość konsumencka zyskuje na popularności. Liczba ogłaszanych upadłości rośnie lawinowo z roku na rok. Świadomość dłużników w zakresie dobrodziejstw płynących z ogłoszenia upadłości również się poprawia. Od około dwóch lat w zasadzie każdy może mieć szansę na uzyskanie oddłużenia. Jedynie w ściśle określonych przypadkach są może odmówić umorzenia zobowiązań. Zasadnym jest zatem pytanie – czy…

Pre-pack czyli przygotowana likwidacja

W niniejszym artykule opiszemy zagadnienie przygotowanej likwidacji (pre-pack). Nie jest ona częstym zjawiskiem w polskiej praktyce prawa upadłościowego, ale jest coraz bardziej popularna. Pre-pack czyli przygotowana likwidacja – ogólna charakterystyka W mojej ocenie jest to bardzo przydatne narzędzie prawne, które może przyczynić się do znacznego skrócenia postępowania upadłościowego. Jednocześnie pre-pack w ramach przygotowanej likwidacji niesie…

Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 r. usunęła przepisy, na podstawie których znaczna część wniosków o ogłoszenie upadłości była oddalana. Dotyczyło to przede wszystkim przedsiębiorców, którzy zaniechali złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie. Klienci zadają pytanie czy w takiej sytuacji możliwy jest ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? W…

Czym są możliwości zarobkowe upadłego?

Czym są możliwości zarobkowe upadłego? Z jakiego powodu dłużnik decydujący się na ogłoszenie upadłości powinien mieć wiedzę o tym zagadnieniu? Ustalenie planu spłaty wierzycieli Po zakończeniu postępowania upadłościowego, czyli etapu na którym działa syndyk sąd ustala plan spłaty wierzycieli. W upadłości konsumenckiej projekt planu spłaty wierzycieli sporządza syndyk (w przypadku postępowania prowadzonego wedle trybu uproszczonego…

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

W odpowiedzi na pytanie kto może ogłosić upadłość konsumencką można stwierdzić krótko – niewypłacalna osoba fizyczna. Ta lapidarna odpowiedź wymaga jednak rozwinięcia. Kiedy dłużnik jest niewypłacalny? Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Kwestię niewypłacalności regulują przepisy prawa upadłościowego. Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych dłużej niż trzy miesiące. W związku…

Upadłość przedsiębiorcy – jednoosobowa działalność gospodarcza

Upadłość przedsiębiorcy - jednoosobowa działalność gospodarcza. Od 24 marca 2020 r. upadłość przedsiębiorcy jednoosobowego nie różni się wiele od tzw. upadłości konsumenckiej. Ustawodawca praktycznie zrównał sytuację przedsiębiorcy osoby fizycznej z sytuacją osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Skutki ogłoszenia upadłości dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą są niemalże identyczne jak dla konsumenta. Mam tu na myśli głównie…

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką – uwagi ogólne Udzielając odpowiedzi na pytanie jak napisać wniosek o upadłość konsumencką wskazać należy jedno – jak najstaranniej. Dłużnik musi pamiętać, o tym, że inicjatywa dowodowa leży po jego stronie.  W związku z powyższym sąd nie powinien niczego się domyślać. Wszelkie wskazane we wniosku okoliczności powinny być udowodnione bądź uprawdopodobnione…

Co to jest upadłość?

Na czym polega upadłość? Co to jest upadłość i na czym polega? Jakie są rodzaje upadłości? Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a ile upadłości przedsiębiorcy? Kiedy można ogłosić upadłość firmy? Ile wynagrodzenia zajmuje syndyk? Zagadnienie należy podzielić na upadłość konsumencką oraz przedsiębiorcy. Upadłość firmy jest z pewnością bardziej złożona. Ogłoszenie upadłości daje osobie fizycznej możliwość oddłużenia. Członkom zarządu…

Biuro w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/118,
80-855 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia