...

Egzekucja komornicza – jak się bronić?

Egzekucja komornicza – jak się bronić? Sposobów na ochronę przed egzekucją komorniczą jest do wyboru kilka. Istotne jest jednak podjęcie skutecznych działań, zapewniających ochronę przed komornikiem w przypadku rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. W tym artykule podajemy sprawdzone sposoby, zgodne z literą prawa, które nie narażają dłużnika na jakiekolwiek ryzyko. Właściwy sposób na obronę zależy od konkretnej sytuacji, w której znajduje się dłużnik. W celu umorzenia egzekucji komorniczej bądź przynajmniej zawieszenia działań komornika można podjąć następujące działania:

 • układ konsumencki – czyli zawarcie układu z wierzycielami,
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • wniosek o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty,
 • wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty,
 • ugoda z wierzycielem,
 • porozumienie z komornikiem,
 • postępowanie restrukturyzacyjne (dotyczy firm),
 • powództwo przeciwegzekucyjne.

Zaznaczamy zarazem, że odradzamy sięganie po wszelkie wątpliwe prawnie rozwiązania, ponieważ mogą one bardzo źle zakończyć się dla dłużnika. Nawet na sankcjach karnych. W większości przypadków prowadzą one jedynie do odwlekania tego, co nieuniknione. Obrona przed egzekucją komorniczą jest zazwyczaj zadaniem złożonym i wymaga dokładnego przeanalizowania sytuacji dłużnika. Znaczenie ma w szczególności:

 • posiadany majątek,
 • płynność tego majątku, czyli to jak szybko można go sprzedać,
 • stan prawny posiadanego majątku (przykładowo współwłasność nieruchomości),
 • źródło osiąganego dochodu i jego wysokość,
 • kraj osiąganego dochodu,
 • długość prowadzenia egzekucji przez organy egzekucyjne,
 • liczba wierzycieli,
 • struktura wierzycieli (czyli to czy są to banki, fundusze sekurytyzacyjne, wierzyciele handlowi),
 • czynności fraudacyjne – a więc czy dłużnik wyzbywał się składników majątku ze szkodą dla swoich wierzycieli,
 • możliwości spłaty jednorazowej zadłużenia,
 • wysokość kosztów utrzymania oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika,
 • sposób doprowadzenia do stanu niewypłacalności.

Jak ochronić majątek przed komornikiem?

Trudno jest ochronić majątek przed egzekucją komorniczą, bowiem komornik ma szeroki wachlarz dostępnych narzędzi w celu zweryfikowania majątku dłużnika. Nie bez powodu wiele osób nie znajduje odpowiedzi na to, jak powinna wyglądać skuteczna obrona przed komornikiem, który zdecydował się na rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Co warte podkreślenia to wierzyciel powinien wskazać z jakich składników majątku komornik ma prowadzić egzekucję. Wierzyciel może zarazem złożyć wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika. W tym miejscu warto się na chwilę zatrzymać. Bywa bowiem, że komornik sprawdza to czy dłużnik posiadał nieruchomości w ciągu ostatnich pięciu lat. W takiej sytuacji dłużnik musi pamiętać, że ucieczka z majątkiem może zakończyć się powództwem pauliańskim bądź zarzutami karnymi. Tworzenie spółek prawa handlowego i wnoszenie do nich aportem nieruchomości również może spotkać się z sankcjami karnymi. Nie można bowiem na skutek takich czynności pozornych „uciekać” z majątkiem. Mowa tu o sytuacji, gdy ktoś tworzy spółkę, która nie funkcjonuj i nie prowadzi działalności operacyjnej. Są jednak sposoby bądź sytuacje, w których komornik może mieć problem z zajęciem majątku dłużnika. Należą do nich:

 • uzyskiwanie dochodu w wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • zajęcie minimalnego wynagrodzenia jest jednak możliwe jeśli komornik egzekwuje należności alimentacyjne – należy o tym pamiętać, rozważając kwestie związane z obroną przed komornikiem,
 • posiadanie majątku we współwłasności – przykładowo 1/3 prawa własności do nieruchomości. Wierzyciel może jednak w takiej sytuacji po drugiej nieudanej licytacji przejąć ułamkową własność prawa własności do nieruchomości i następnie wystąpić o zniesienie współwłasności. Skutkiem takiego działania będzie zlicytowanie całej nieruchomości i wzajemne rozliczenie wszystkich współwłaścicieli,
 • zbycie nieruchomości przez komornika może być kłopotliwe jeśli w księdze wieczystej nieruchomości została wpisana hipoteka i następnie ustanowiono ułamkowe prawo własności do nieruchomości.

Sprawdź jak bronić się przed egzekucją komorniczą

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Jak bronić się przed egzekucją komorniczą? Układ konsumencki, a majątek dłużnika.

Do najbardziej skutecznych narzędzi prawnych pozwalających na ochronę majątku dłużnika przed egzekucją komorniczą jest układ konsumencki. Pisaliśmy o nim w artykule układ konsumencki – na czym polega? Jest to jednak rozwiązanie dla dłużników uzyskujących wyższe dochody, wobec których wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Założeniem w układzie konsumenckim jest bowiem to, aby wierzyciele zostali spłaceni w stopniu wyższym niż w przypadku ogłoszenia upadłości. Układ konsumencki, choć ulokowany w ustawie Prawo upadłościowe, to bazuje na przepisach Prawa restrukturyzacyjnego. Praktyka prowadzonych przez nas postępowań restrukturyzacyjnych pokazuje zaś, że w układzie konsumenckim stopień umorzenia długów jest znacznie niższy niż w ramach upadłości konsumenckiej. Dłużnik może jednak ochronić swój majątek, którym zazwyczaj jest nieruchomość, a obrona przed komornikiem może być tutaj bardzo skuteczna. Co istotne w układzie konsumenckim spłata długów (co do zasady) może być ustalona maksymalnie na 5 lat. Limit ten nie obowiązuje dla zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo. Mowa tu o hipotece, zastawie bądź przewłaszczeniu na zabezpieczenie. Limit ten nie obowiązuje również, jeśli na skutek zawarcia układu dłużnik może ochronić swoją nieruchomość mieszkalną.

Przeczytaj również: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Negocjacje z wierzycielami, a egzekucja komornicza. Jak się bronić? Czy można ochronić w ten sposób swój majątek?

Jak już wyżej wskazaliśmy, wszystko zależy od konkretnej sytuacji majątkowo – finansowej dłużnika oraz od konkretnych czynności komornika. Trudno będzie bowiem ochronić nieruchomość jeśli dłużnik nie może zaproponować wierzycielom innych rozwiązań. Egzekucja z nieruchomości może trwać czasami latami i praktyka pokazuje, że w istocie czas trwania postępowania egzekucyjnego bywa bardzo długi. Przykładowo jeśli znajduje się w mało atrakcyjnej lokalizacji, bądź jest w bardzo złym stanie technicznym, działania w ramach egzekucji komorniczej mogą być utrudnione. Na trudność egzekucji z nieruchomości mogą również wpływać kwestie prawne z nią związane. Są jednak sposoby na obronę przed egzekucją komorniczą. Negocjacje z firmą windykacyjną, bądź ogólnie z wierzycielami są jednym z nich. Na skutek odpowiedniego przeprowadzenia negocjacji można bowiem uzyskać umorzenie sporej części długu i oczywiście samej egzekucji. W jednej ze spraw prowadzonych przez naszą kancelarię uzyskiwaliśmy umorzenie aż 79% długu naszego klienta. W tym przypadku obrona przed komornikiem była naprawdę skuteczna! Warunkiem jest jednak jednorazowa spłata pozostałej części zobowiązania. Na pytanie egzekucja komornicza – jak się bronić dobrą odpowiedzią jest również pre-pack. Rozwiązaniem na zachowanie majątku może być bowiem ogłoszenie upadłości z opcją tzw. pre-packu. Po krótce polega ono na tym, że wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości składany jest wniosek o nabycie majątku dłużnika. Nabycie majątku upadłego w pre-packu dokonywane jest oczywiście ze stosownym dyskontem z tytułu sprzedaży wymuszonej. Nabywca kupuje zatem taniej niż na wolnym rynku. Nabywcą może być najbliższa rodzina dłużnika, co spowoduje, że nieruchomość pozostanie w rodzinie.

Egzekucja komornicza – jak się bronić?

Jak już wskazałem wyżej, są sposoby na wyjście z trudnej sytuacji związanej z egzekucją komorniczą. Wiele osób obawia się wszczęcia postępowania egzekucyjnego, i trudno się temu dziwić. Warto zarazem zaakcentować w tym miejscu, że spłata zobowiązań przez komornika jest mało opłacalnym rozwiązaniem. Pisaliśmy o tym w artykule upadłość czy ugoda? Wynagrodzenie komornika wynosi co najmniej 8% – w wyniku potrąceń pieniężnych, bądź 15% na skutek przeprowadzenia licytacji. Lepszym podejściem będzie skorzystanie z jednego z wyżej wskazanych rozwiązań. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat czynności komornika oraz obrony przed komornikiem. Spłacanie przez komornika jest uciążliwe w szczególności, gdy mogą pojawić się kolejne egzekucje komornicze. Często zdarza się bowiem, że jeden komornik zajmuje wynagrodzenie. Drugi zaś zajmuje rachunek dłużnika, w związku z czym zabezpieczenie majątku staje się szczególnie istotne. Dłużnik musi mieć zarazem świadomość tego, iż umorzenie egzekucji może przyczyniać się do powstawania sporych kosztów po stronie dłużnika. Układ konsumencki i upadłość konsumencka pozwalają ich uniknąć.

Obrona w pozwach o zapłatę. Czy może być skuteczna?

Obrona przed komornikiem w pozwach o zapłatę może być skuteczna, lecz jak zwykle jest pewne „ale”. W sytuacji, gdy dłużnik ma wiele zobowiązań to statystycznie nie jest możliwe wygranie wszystkich spraw. W szczególności, gdy po drugiej stronie są banki. Z funduszami, które skupują wierzytelności od banków również jest trudniej wygrać niż jeszcze kilka lat temu. Obecnie nie ma bowiem sytuacji, gdy większość kupionych wierzytelności jest przedawnionych. Wszelkie firmy antywindykacyjne, które powstały na przestrzeni ostatnich kilku lat bazowały głównie na przedawnieniu. Warte zaznaczenia jest, iż trafiają dość często do naszej kancelarii dłużnicy, którzy mieli podpisane umowy „na obronę” z pseudokancelariami. Otóż taka obrona przed komornikiem w trakcie postępowania egzekucyjnego polega głównie na tym, iż wnoszone są sprzeciwy od nakazów zapłaty. Skutek takich działań jest jedynie taki, że taka firma antywindykacyjna odwleka w czasie pojawienie się komornika. No i swoje zarabia. Dłużnik zaś ma nadzieję, że sprawa zostanie wygrana i dług „zniknie”. Owszem czasami się to zdarzy. Jednak w przygniatającej liczbie przypadków powództwa są zasadne. Ewentualnie firma antywindykacyjna wygra na zasadzie braku wymagalności. Skutek takiego „sukcesu” jest taki, że wierzyciel ponownie wypowiada umowę i ponownie wnosi pozew o zapłatę. Za drugim razem sąd zasądzi kwotę zgodnie z żądaniami powództwa. Czasami obrona w pozwach o zapłatę może być uzasadniona. Wymaga to jednak ułożenia rzetelnej strategii oddłużania.

Egzekucja komornicza – jak się bronić? Podsumowanie.

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu obsługi osób i firm zadłużonych. Posiadamy duże doświadczenie w oddłużaniu i ochronie majątków naszych klientów, również w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Istotne jest tutaj zabezpieczenie majątku przed komornikiem. Przeprowadzamy postępowania restrukturyzacyjne przedsiębiorstw. Pełnimy również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Szukają Państwo profesjonalnej pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu!

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ekonomista i prawnik. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem…

Jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) jest obecnie wśród przedsiębiorców najbardziej popularnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Statystyki otwieranych postępowań wskazują, że ok. 90% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych to właśnie postępowania o zatwierdzenie układu. W tym artykule wyjaśnimy fenomen popularności PZU oraz odpowiemy na pytanie jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu. Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu? Zacznijmy jednak…

Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli – ile trwa ustalenie i jak wygląda?

Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli – ile trwa ustalenie i jak wygląda? Ustalenie planu spłaty wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego osoby fizycznej oznacza zarazem częściowe oddłużenie upadłego. O zasadach ustalania planu spłaty i jego możliwych wariantach pisaliśmy szeroko w artykule plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. W tym wpisie skupimy się natomiast na końcowym etapie postępowania…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Na czym polega układ z wierzycielami?

Kategorie:

Na czym polega układ z wierzycielami? Układ z wierzycielami dla dłużnika jest ratunkiem przed upadłością i pozwala mu odzyskać zdolność płatniczą. Z kolei wierzycielowi daje możliwość uzyskania wyższego stopnia zaspokojenia niż w upadłości dłużnika. Z tych dwóch względów wynika, że obydwie strony powinny być żywo zainteresowane zawarciem porozumienia w postaci układu. Odpowiadając na pytanie na…

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Kategorie:

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem…

Upadłość konsumencka kancelaria prawna

Kategorie:

Upadłość konsumencka kancelaria oddłużeniowa. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i w Gdyni, prowadzimy jednak postępowania upadłościowe na terenie całego kraju.  Od wielu lat zajmujemy się oddłużaniem osób fizycznych - zarówno poprzez upadłość, jak i negocjacje bądź obronę w powództwach o zapłatę. Upadłość konsumencka kancelaria prawna Wypracowane przez nas procedury pozwalają na przeprowadzenie postępowania upadłościowego…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania