...

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł). Spośród 111 wierzycieli za układem wypowiedziało się 99,91%. Zawarty układ spółki produkcyjnej jest zarazem korzystny dla wierzycieli, albowiem zostaną oni spłaceni w stopniu wyższym niż w ramach alternatywnego postępowania upadłościowego.

Jaki rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego należy wybrać dla spółki produkcyjnej?

Dostępne są cztery rodzaje postępowań:

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe.
 3. Postępowanie układowe.
 4. Postępowanie sanacyjne.

Szerszy opis postępowań znajdą Państwo na naszym blogu w artykule postępowania restrukturyzacyjne. Obecnie najbardziej popularnym postępowaniem restrukturyzacyjnym jest postępowanie o zatwierdzenie układu, które stanowi około 90% wszystkich spośród inicjowanych postępowań. Nie zawsze jednak jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku spółek o nieco większej skali działalności niż jednoosobowe działalności gospodarcze. Do takich należą właśnie zazwyczaj spółki produkcyjne. Chodzi głównie o to, że samo otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu nie chroni spółki przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Spółka zyskuje w tej materii ochronę dopiero po złożeniu do sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu.

Kolejność rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Chodzi o art. 7 ust. 2, art. 11 oraz art. 12 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego:
Art. 7 [Wszczęcie na wniosek]

2. Przez wniosek restrukturyzacyjny należy rozumieć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.
Art. 11 [Kolejność rozpoznania wniosków] 
W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.
Art. 12 [Zawiadomienie o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego]

1. Sąd restrukturyzacyjny niezwłocznie po powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości zawiadamia sąd upadłościowy o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego.

2. Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku.

Mając na uwadze powyższe dopiero złożenie wniosku o zatwierdzenie układu powoduje, że rozpoznanie ewentualnego wniosku o ogłoszenie upadłości zostanie wstrzymane. Sama zaś procedura głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu powinna trwać trzy miesiące. Jest to czas, w którym jeden z wierzycieli może wnieść o upadłość i dopiero złożenie wniosku o zatwierdzenie układu wstrzyma rozpoznanie wniosku upadłościowego. Co prawda wątpliwym jest rozpoznanie wniosku upadłościowego w terminie trzech miesięcy, ale zarząd spółki powinien mieć kompleksową wiedzę w kwestii postępowania restrukturyzacyjnego.

Sprawdź jaki rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego jest właściwy dla Twojej spółki.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Kwota wierzytelności spornych, a układ spółki produkcyjnej

Za wierzytelności sporne należy uznać takie, których spółka produkcyjna nie uznaje, bądź nie uznaje ich w jakiejś części. Jeśli suma wierzytelności spornych przekracza 15% ogółu wierzytelności uprawnionych do głosowania to wtedy możliwe jest do wyboru wyłącznie postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Na czym polega sanacja pisaliśmy na naszym blogu.

Układ spółki produkcyjnej – podsumowanie

Mając na uwadze powyższe spółka produkcyjna zanim zdecyduje się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, to powinna skonsultować się z rzetelnym doradcą restrukturyzacyjnym. Najlepiej kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Pozwoli to dobrać odpowiedni rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, co może mieć kluczowe znaczenie dla możliwości ochrony przedsiębiorstwa. Nasza kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu postępowań restrukturyzacyjnych. Zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł). Spośród 111 wierzycieli za układem wypowiedziało się…

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Co wolno upadłemu?

Kategorie:

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik traci możliwość zarządzania i rozporządzania swoim majątkiem, który wchodzi do masy upadłościowej. Jak jednak wyglądają jego pozostałe uprawnienia i obowiązki? Objaśniamy co wolno upadłemu gdy zostanie wobec niego ogłoszona upadłość konsumencka. Majątek – masa upadłościowa Obowiązki upadłego określone są w art. 57 Prawa Upadłościowego. Upadły wskazuje i wydaje syndykowi…

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego - Lipiński i Wspólnicy

Kategorie:

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego specjalizuje się w dziedzinie restrukturyzacji oraz upadłości. Wbrew pozorom nie jest to wąska dziedzina prawa. Prawo restrukturyzacyjne oraz upadłościowe stykają się bowiem z innymi dziedzinami prawa i wprowadzają w nich często wyjątki od stosowania norm ogólnych.  Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego powinna ponadto, poza świetną znajomością prawa swobodnie poruszać się w meandrach ekonomii oraz…

Kancelaria Lipiński i Wspólnicy nadzorcą układu w kolejnym postępowaniu

Kategorie:

Kancelaria Lipiński i Wspólnicy została nadzorcą układu w kolejnym Uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Tym razem będziemy prowadzić postępowanie restrukturyzacyjne gospodarstwa rolnego.  Działania restrukturyzacyjne trwają w tej sprawie już od grudnia 2020 r. i negocjacje pozasądowe zostały zniweczone przez jeden z banków, który nie chciał zgodzić się na umorzenie egzekucji komorniczej. Przyczyniło się to do tego, że…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]