Ugoda z firmą windykacyjną. Czy warto ją podpisywać?

Ugoda z firmą windykacyjną – czy warto ją podpisywać? Przed tym pytaniem staje wielu dłużników. Ugoda z firmą windykacyjną może być czasami dobrym rozwiązaniem. Może, ale nie musi. Wszystko zależy od sytuacji dłużnika.

Działania windykacyjne

Po niedawnej zmianie przepisów wedle których sądy z urzędu mają sprawdzać przedawnienie roszczeń zauważalny jest spadek pozwów o zapłatę wnoszonych przez fundusze, które kupują wierzytelności od banków. Firmy windykacyjne działające na zlecenie funduszów zmieniły zatem swój sposób działania. Obecnie nasilone są działania windykacyjne mające nakłonić dłużnika do zawarcia ugody. Działania te polegają zazwyczaj na bombardowaniu dłużnika telefonami, sms-ami, mailami oraz windykacją terenową. Nie będziemy zagłębiać się w zgodność tych działań z obowiązującymi przepisami prawa. Dla dłużnika liczy się przede wszystkim możliwość zakończenia sprawy i uzyskania spokoju od natrętnych działań firm windykacyjnych. Zatem jakie możliwości ma dłużnik? W sytuacji, gdy zobowiązań jest wiele można wyróżnić cztery podstawowe rozwiązania:

 1. Zignorować powstałą sytuację.
 2. Podpisać ugodę.
 3. Bronić się w pozwach o zapłatę.
 4. Ogłosić upadłość.

Zastrzegamy od razu, że najlepszym rozwiązaniem jest umiejętne wykorzystanie wszystkich powyższych wariantów.

Sytuacje, w jakich znajdują się dłużnicy, różnią się od siebie ze względu na:

 • posiadany majątek,
 • źródło dochodów i ich wysokość,
 • posiadanie przez wierzyciela tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego nakazu zapłaty bądź wyroku.

Z naszej praktyki wynika, że pewna część dłużników decyduje się na zignorowanie powstałej sytuacji. Wystarczy zmiana numeru telefonu i adresu zamieszkania, aby odciąć się od działań firm windykacyjnych. Nie uchroni to jednak dłużnika w 100% od kontaktu z komornikiem, który może ustalić aktualny adres dłużnika, jeśli nie osiąga on dochodu w szarej strefie. Jeśli takie rozwiązanie dłużnikowi odpowiada to sprawa jest dość skutecznie zamieciona pod dywan. Dla wielu to załatwia sprawę. Niestety takie podejście może po kilku latach okazać się zgubne. Niejednokrotnie zdarza się, że dłużnik chce otworzyć działalność bądź znalazł dobrze płatną pracę. Wtedy zagrzebane trupy mogą wypaść z szafy i skutecznie pokrzyżować plany. Z tego też względu negocjacje z firmą windykacyjną mogą okazać się dobrym rozwiązaniem.

Ugoda z firmą windykacyjną – kiedy warto ją podpisać?

Należy wyjść od tego, jakie możliwości finansowe względem wysokości zadłużenia ma dłużnik. Trzeba też podejść do sprawy na chłodno i umiejętnie prowadzić negocjacje z wierzycielami. Rzeczą całkowicie zrozumiałą jest to, że firma windykacyjna będzie dążyła do zawarcia ugody wedle, której w maksymalnej wysokości uzyska zaspokojenie swoich roszczeń.

W tym miejscu należy się na chwilę zatrzymać. Warto bowiem rzetelnie oszacować wartość swojego majątku. Następnie trzeba wykonać symulację zaspokojenia poszczególnych wierzycieli wskutek ogłoszenia upadłości dłużnika. Z tak sporządzoną kalkulacją można rozpocząć negocjacje. Z naszej praktyki wynika, że ugoda z firmą windykacyjną nabiera całkowicie innego kształtu, gdy w sprawie dłużnik reprezentowany jest przez naszą kancelarię.

Ma to w szczególności znaczenie, gdy dłużnik posiada nieruchomość. Zdecydowana większość wypracowanych w takiej sytuacji przez nas ugód zmniejszała wysokość zadłużenia o 50%. Jeśli dłużnik nie posiada majątku to redukcja zobowiązań sięga średnio 70%.

Każdy przypadek jest inny

Sytuacje dłużników zazwyczaj różnią się od siebie. Zatem strategia prowadzenia negocjacji również jest odmienna. Co do zasady ugoda z firmą windykacyjną jest opłacalna dla obydwu stron, jeśli dłużnik może w dość krótkim czasie spłacić swoich wierzycieli. Przy spłatach ratalnych nie można zbytnio obciążać swojego budżetu, gdyż opóźnienie w płatności choćby jednej raty może zakończyć się wypowiedzeniem ugody.

Jeśli wysokość zobowiązań (oczywiście po ich redukcji w wyniku zawarcia ugody) w znacznym stopniu wciąż przewyższa możliwości zarobkowe dłużnika, to właściwym rozwiązaniem będzie odpowiednie przygotowanie się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Ugoda z firmą windykacyjną i majątek o znacznej wartości

Odpowiednie prowadzenie negocjacji ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy dłużnik jest właścicielem nieruchomości. Firmy windykacyjne działające na zlecenie funduszy prześcigają się w swym „pomocowym” podejściu do takiego dłużnika. Dość powszechne są działania polegające na:

– wystawianiu na portalach internetowych nieruchomości dłużnika na sprzedaż. Oficjalnie fundusz chce sprzedać swoją wierzytelność. Ogłoszenie jednak wygląda na typową ofertę sprzedaży nieruchomości,

– dość częstym wysyłaniu swoich windykatorów pod nieruchomość dłużnika,

– bezpośrednim kontakcie mecenasa, co ma wzbudzić powagę sytuacji. W rzeczywistości osoby te całkowicie zmieniają swą retorykę, gdy po stronie dłużnika również występuje profesjonalny pełnomocnik,

– w celu przejęcia nieruchomości od dłużnika w zamian za odstąpienie od egzekwowania długu fundusze proponują nawet przekazanie dłużnikowi pewnej kwoty środków na „dobry start”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że kwota ta jest o wiele mniejsza niż ta, którą dłużnik uzyskałby na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych ogłaszając upadłość.

– straszenie komornikiem i eksmisją jest chlebem powszednim w działalności firmy windykacyjnej.

Zastraszony dłużnik

Przy kumulatywnym zastosowaniu powyższych działań dłużnik jest zazwyczaj tak zastraszony, że jest skłonny podpisać ugodę. W takiej sytuacji ugoda z firmą windykacyjną jest dla niej świetnym biznesem. W szczególności, gdy nie został wniesiony pozew o zapłatę. Fundusz zaoszczędza wtedy środki i czas, potrzebne na uzyskanie wyroku.

Położenie funduszu zmienia się diametralnie, gdy dłużnik ma odpowiednią obsługę prawną. Fundusz musi wtedy uwzględnić w swych kalkulacjach kilkanaście istotnych pozycji, które wpływają w znaczny sposób na poziom jego zaspokojenia oraz na czas, w którym uzyska te środki. Przy odpowiednio przeprowadzonych negocjacjach uzyskanie znacznej redukcji zobowiązania jest osiągalne w większości przypadków.

Ugoda z firmą windykacyjną – podsumowanie

Czy warto ją podpisywać? To zależy od sytuacji i możliwości dłużnika. Z naszej praktyki wynika jednoznaczny wniosek, że ugoda z firmą windykacyjną jest dobrym rozwiązaniem, jeśli dłużnikowi zależy na szybkim zakończeniu sprawy. Czasami jednak wypada poświęcić nieco swego czasu i ugrać więcej poprzez obronę w sądzie. Każda sytuacja jest inna i wymaga analizy oraz ułożenia strategii działania.
Jesteśmy dużymi zwolennikami rozwiązań poza sądowych, gdyż wiemy, ile korzyści może dzięki nim osiągnąć dłużnik. Trzeba jednak odpowiednio znać przepisy prawa oraz rynek wierzytelności, aby zawrzeć dobrą ugodę. Jeśli chcą Państwo skonsultować swoją sytuację to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Krzysztof Lipiński. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ekonomista i prawnik. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Zatwierdzony układ gospodarstwa rolnego

Zatwierdzony układ gospodarstwa rolnego

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego zakończona sukcesem. W tej sprawie wszystko zaczęło się od wyznaczenia naszej kancelarii przez sąd na nadzorcę sądowego. Dziś w ramach przyspieszonego postępowania układowego sąd zatwierdził układ zakładający średnią redukcję kapitału w wysokości 30% oraz całkowite umorzenie odsetek i kosztów dochodzenia wierzytelności. Co ciekawe za układem wypowiedziało się 100% wierzycieli. Zatwierdzony układ gospodarstwa…

Zawarty układ częściowy w tzw. układzie konsumenckim

Zawarty układ częściowy w tzw. układzie konsumenckim

W tym tygodniu nasza praca zaowocowała na tyle, że warto się tym pochwalić. 1. Sąd zatwierdził bowiem układ firmy transportowej. Wkrótce orzeczenie się uprawomocni i po redukcji całości odsetek i rozłożeniu płatności na raty przedsiębiorstwo zacznie wykonywać układ. Układ zakładał całkowite umorzenie odsetek i rozłożenie płatności na 84 miesiące. Kwota wierzytelności objętych układem wynosiła około…

Skarga pauliańska – na czym polega i kogo dotyczy?

Skarga pauliańska – na czym polega i kogo dotyczy?

Choć instytucja skargi pauliańskiej wydaje się być dość skomplikowana, w praktyce rozwiązanie to może być skutecznym sposobem na odzyskanie środków od niewypłacalnych dłużników. Jest to niezwykle istotne narzędzie w rękach wszystkich wierzycieli, a z perspektywy prawa upadłościowego, może być wykorzystywane również przez syndyka w celu ubezskutecznienia czynności prawnej upadłego dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli. Definicja skargi…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Komentarz kancelarii do zmian w Prawie restrukturyzacyjnym

Komentarz kancelarii do zmian w Prawie restrukturyzacyjnym

W dzienniku Rzeczpospolita objaśniamy na czym polega nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Z artykułem można się zapoznać pod tym linkiem.

Ile wynagrodzenia zajmuje komornik?

Ile wynagrodzenia zajmuje komornik?

W niniejszym artykule odpowiemy na bardzo istotne z punktu widzenia wielu dłużników pytanie – ile wynagrodzenia zajmuje komornik? Przy okazji wskażemy w jaki sposób można bronić się przed egzekucją komorniczą i żyć spokojnie bez widma postępowań egzekucyjnych. Jak długo komornik zajmuje wynagrodzenie? Odpowiedź jest dość oczywista – do momentu wyegzekwowania całej kwoty. W sytuacji zaś,…

Wezwanie do zapłaty z EOS lub Kruk?

Wezwanie do zapłaty z EOS lub Kruk?

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty z EOS lub Kruk? Ewentualnie od innej firmy windykacyjnej bądź funduszu sekurytyzacyjnego? Sprawdź, jakie masz możliwości. Weryfikacja statusu zobowiązania Zanim podejmiesz decyzję o skontaktowaniu się z firmą windykacyjną zweryfikuj, jaki jest status zobowiązania. Mam tu na myśli: kwestię przedawnienia, zasądzenie zobowiązania z tytułu egzekucji komorniczej (nakaz zapłaty, wyrok, wyrok zaoczny), prowadzone…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia