...

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

W ostatnim roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze byli największą grupą spośród wszystkich przedsiębiorstw, która wszczęła postępowanie restrukturyzacyjne. W tym największą popularnością cieszyła się szybka i uproszczona forma restrukturyzacji w ramach postępowania o zatwierdzenie układu. Popularność restrukturyzacji sądowej rośnie z roku na rok. Nic dziwnego, pozwala ona bowiem na ochronę majątku przedsiębiorcy przed jednoczesnej redukcji zobowiązań i ochronie przed egzekucją komorniczą czy upadłością. W minionym roku najczęściej spotykana była restrukturyzacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja firmy transportowej, restrukturyzacja firmy handlowej i budowlanej. W minionym okresie rynek doświadczył też wzmożonych restrukturyzacji restauracji czy ogólnie rzecz ujmując gastronomii. Restrukturyzacja firmy jednoosobowej będzie zapewne cieszyć się dużym zainteresowaniem również w 2023 roku i kolejnych latach.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej – jak to działa?

Restrukturyzację firmy może przeprowadzić każdy przedsiębiorca. Jedynym kryterium jakie musi spełnić to mieć problemy z płynnością finansową, czyli być niewypłacalnym bądź zagrożonym niewypłacalnością. W Prawie restrukturyzacyjnym są cztery rodzaje postępowań do zastosowania. Obecnie, jak już zostało wyżej zaakcentowane najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu.  Wybór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego powinien być skonsultowany z doświadczonym licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Zakres ochrony, jaki oferują poszczególne postępowania restrukturyzacyjne jest bowiem zróżnicowany. Nie bez znaczenia jest również wybór odpowiedniego doradcy restrukturyzacyjnego, który powinien wziąć na siebie ciężar prowadzenia negocjacji z wierzycielami. Negocjacje te są bardzo ważnym elementem postępowania restrukturyzacyjnego, ponieważ w dużym stopniu to właśnie od nich zależy, jakie będą poszczególne etapy restrukturyzacji i jak będzie wyglądała spłata zobowiązań. Nie ma wątpliwości, że to właśnie sposób spłaty zobowiązań finansowych ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy mają długi, a chcą w dalszym ciągu prowadzić swoją firmę. Właśnie z myślą o takich osobach powstała możliwość zainicjowania postępowania restrukturyzacyjnego jako alternatywy dla ogłoszenia upadłości. 

Z naszej praktyki wynika, że negocjacje prowadzone przez naszą kancelarię dają o wiele lepsze rezultaty niż w sytuacji pozostawienia ich dłużnikowi. Doradca restrukturyzacyjny zapewnia bowiem wierzycielom obiektywizm przekazywanych informacji o sytuacji ekonomicznej dłużnika. Pozwala to na skuteczne prowadzenie negocjacji w przedmiocie zawarcia układu. Jednocześnie należy wiedzieć, że postępowanie restrukturyzacyjne bywa bardzo skomplikowane i wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych, w związku z czym nie każdy przedsiębiorca jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim samodzielnie. Właśnie dlatego nieoceniona może okazać się profesjonalna pomoc prawna. Decydując się na wsparcie tego typu, można również liczyć na to, że postępowanie restrukturyzacyjne zakończy się sukcesem – czyli przywróceniem firmie jednoosobowej płynności finansowej. 

Na czym polega układ z wierzycielami?

Generalnie rzecz biorąc jest to ułożenie na nowo warunków spłaty zobowiązań i najczęściej również ich częściowa redukcja. Samo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje, że przedsiębiorca nie musi w jego trakcie spłacać zobowiązań objętych układem (czyli tych, które posiadał na dzień układowy). Dodatkowo układ zazwyczaj jest tak skonstruowany, że zakłada karencję w spłacie zobowiązań. Dłużnik może zatem liczyć przykładowo na roczną karencję w spłacie zobowiązań i dodatkowo ich redukcję oraz rozłożenie spłat na kilka lat. Propozycje układowe konstruuje się w ścisłym połączeniu z możliwościami generowania dochodu przez przedsiębiorstwo dłużnika. Na uwadze należy mieć także majątek posiadany przez dłużnika.

Podstawowym celem negocjacji z wierzycielami jest wypracowanie rozwiązań, które będą korzystne zarówno dla wierzycieli, jak i dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Wiele zależy od tego, jakie są jego zobowiązania pieniężne, a także – nie da się ukryć – od dobrej woli wierzycieli. Z pomocą profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego z reguły jednak da się wypracować satysfakcjonujące obie strony rozwiązania. To jeden z powodów, dla których coraz więcej osób prowadzących firmę jednoosobową nie wybiera postępowania upadłościowego, a restrukturyzację.

infografika

Postępowanie o zatwierdzenie układu – czy warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Wiele osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zastanawia się nad tym, czy postępowanie o zatwierdzenie układu będzie odpowiednim rozwiązaniem w ich przypadku. W wielu przypadkach tak właśnie jest. Możliwość przeprowadzenia postępowania w uproszczonym trybie jest rozwiązaniem nie tylko wygodnym, ale też pozwala na sporą oszczędność czasu. Oczywiście w każdym przypadku decyzja o tym, czy warto zdecydować się na postępowanie o zatwierdzenie układu, powinna zostać poprzedzona dokładną analizą sytuacji majątkowo – finansowej jednoosobowej działalności gospodarczej. Wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego i w tym przypadku może okazać się nieocenione. Popularność i atrakcyjność postępowania o zatwierdzenie układu wynika głównie z tego, że otwiera je nadzorca układu, a nie sąd. Przedsiębiorca zyskuje zatem cenny czas i w szybki sposób może uzyskać ochronę w celu niezakłóconego prowadzenia działalności operacyjnej. Istotnym aspektem tego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego jest to, że daje ono dłużnikowi bardzo szeroką ochronę. Porównywalną do tej, jaką dłużnik uzyskuje w postępowaniu sanacyjnym.

Postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone tylko w sytuacji, gdy suma wierzytelności nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W celu otwarcia tego postępowania dłużnik powinien zawrzeć umowę o nadzór nad postępowaniem z doradcą restrukturyzacyjnym.

Kalkulator rat układowych

Przejdź do kalkulatora

Restrukturyzacja pozwoli firmie odzyskać płynność finansową

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i chcą uniknąć postępowania upadłościowego, nie mają do wyboru zbyt wielu możliwości. Restrukturyzacja jest jedną z nich. Decydując się na jedno z postępowań restrukturyzacyjnych, np. na postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe lub na postępowanie sanacyjne, można – w perspektywie czasu – odzyskać długoterminową płynność finansową. Oczywiście niezbędne jest spłacenie wszystkich zobowiązań finansowych – a przynajmniej części z nich, w zależności od tego, jaka jest suma wierzytelności spornych i na co zgodzą się wierzyciele – jednak z pewnością w wielu przypadkach jest to rozwiązanie lepsze, niż postępowanie upadłościowe. Podkreślić należy, że odpowiednie ustalenie planu spłaty wierzycieli sprawi, że przedsiębiorca będzie w stanie jednocześnie prowadzić swoją działalność, a tym samym osiągać zyski. Przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego warto więc rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”, aby podjąć jak najlepszą decyzję.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej – podsumowanie

Restrukturyzacja jest obecnie najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy borykającego się z kłopotami dotyczącymi płynności finansowej. Przedsiębiorca nie ma nic do stracenia, może jedynie zyskać. A zyskać może wiele, gdyż może ochronić swój majątek i zarazem zredukować swoje zobowiązania. Przedsiębiorca nie powinien jednak zwlekać z podjęciem działań, gdyż szansa na zawarcie układu jest tym większa, im szybciej dłużnik zacznie wdrażać środki restrukturyzacyjne.

Dowiedz się więcej i przeczytaj: Restrukturyzacja firmy


 • Jakie są etapy postępowania o zatwierdzenie układu (uproszczona restrukturyzacja)?

  W celu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu ze skutkiem obwieszczenia o dniu układowym można wyróżnić poniższe etapy:

  1. Zawarcie umowy o nadzór nad postępowaniem o zatwierdzenie układu.

  2. Sporządzenie przez dłużnika spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Do wstępnego planu warto załączyć historyczne wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz wykaz majątku.

  3. Wyznaczenie przez dłużnika dnia układowego.

  4. Obwieszczenie przez nadzorcę układu o dniu układowym, czyli otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

  5. Zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania.

  6. Opracowanie propozycji układowych, sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.

  7. Negocjacje z wierzycielami w celu wypracowania układu, który zostanie zawarty.

  8. Zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem lub głosowanie bez zwoływania zgromadzenia.

  9. W sytuacji gdy układ zostanie zawarty dłużnik składa do sądu restrukturyzacyjnego wniosek o zatwierdzenie układu.

  10. Zatwierdzenie układu przez sąd.

  11. Uprawomocnienie się orzeczenia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu i rozpoczęcie wykonywania układu przez dłużnika.

  12. Nadzorca układu obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu.

  13. Kwartalne raportowanie do sądu przez nadzorcę wykonania układu terminowości regulowania rat przez dłużnika oraz wykonywanie przez niego założeń planu restrukturyzacyjnego.

  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

 • Czym jest dzień układowy?

  Dzień układowy ustalany jest w postępowaniu o zatwierdzenie układu i rozstrzyga kto jest objęty układem i jaka jest kwota jego wierzytelności. Postępowanie o zatwierdzenie układu nie powinno trwać dłużej niż cztery miesiące. Mowa tu o przeprowadzeniu procedury głosowania. Dzień układowy nie może zaś przypadać w okresie dalszym niż trzy miesiące od złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Oznacza to, że dłużnik może otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne wyznaczając dzień układowy na miesiąc wprzód. Może to jednak okazać się zgubne, albowiem niektóre sądy stoją na stanowisku, iż taka konstrukcja nie jest dopuszczalna. Wskazać należy jednak, że jest to błędna ocena, gdyż przepisy Prawa restrukturyzacyjnego nie zakazują takiej konstrukcji.

  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

 • Jaki rodzaj postępowania wybrać do restrukturyzacji firmy jednoosobowej?

  W zdecydowanej większości przypadków będzie to postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym nadzorca układu dokona obwieszczenia o dniu układowym. Jest to bardzo szybka i skuteczna procedura. Obecnie ok. 90% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych to właśnie postępowania o zatwierdzenie układu. Jego główną zaletą jest możliwość zapewnienia szybkiego parasola ochronnego dla działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

 • Co można zrobić w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia układu?

  Przedsiębiorstwo dłużnika ma wtedy kilka rozwiązań. Pisaliśmy o tym szerzej w artykule https://lipinskikancelaria.pl/niezawarty-uklad-z-wierzycielami/. Dłużnik może otworzyć kolejne postępowanie restrukturyzacyjne. Może również zdecydować się na ogłoszenie upadłości. Może również szukać rozwiązania w zawarciu ugód z wierzycielami, ale już bez nadzoru sądu, czy sądu restrukturyzacyjnego.

  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

 • Co dłużnik i wierzyciele zyskują na skutek zatwierdzenia układu przez sąd?

  Dłużnik przede wszystkim ochronić swój majątek. Dodatkowo może uzyskać umorzenie części zobowiązań. Najczęstszą spotykaną propozycją układową jest umorzenie całości odsetek oraz brak ich dalszego naliczania. Standardem jest również umarzanie całości kosztów windykacji, kosztów sądowych i egzekucyjnych. Dłużnik może uzyskać również umorzenie części swoich zobowiązań. Tak umorzone zobowiązania rozkładane są na takie raty, które dłużnik będzie mógł spłacać. Przykładowo na okres 84 miesięcy.

  Z perspektywy wierzyciela otrzyma on wyższy stopień spłaty niż w ramach zaspokojenia w ramach postępowania upadłościowego.

  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.


O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia dwa sposoby ukończenia sądowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego - zakończenie i umorzenie. Zdarzenia te pociągają za sobą różne skutki prawne. Warto zaznaczyć, że w przypadku negatywnego rezultatu postępowania restrukturyzacyjnego, otwierają one przedsiębiorcy drogę do wyboru innych rozwiązań dla swojego przedsiębiorstwa. W tym artykule wyjaśnię, na czym polega umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego…

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym skuteczna restrukturyzacja spółki z o.o. spowodowała, że dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł).…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Kategorie:

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia dwa sposoby ukończenia sądowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego - zakończenie i umorzenie. Zdarzenia te pociągają za sobą różne skutki prawne. Warto zaznaczyć, że w przypadku negatywnego rezultatu postępowania restrukturyzacyjnego, otwierają one przedsiębiorcy drogę do wyboru innych rozwiązań dla swojego przedsiębiorstwa. W tym artykule wyjaśnię, na czym polega umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego…

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Kategorie:

Czy wobec problemów, które spotykają rolnika, istnieją możliwości ochrony przed niewypłacalnością? Na czym polega restrukturyzacja gospodarstwa rolnego? W tym tekście przybliżam informacje na ten temat. Kancelaria restrukturyzacyjna, którą prowadzę ze wspólnikami w Gdyni i w Gdańsku to miejsce, w którym mogą Państwo uzyskać jeszcze więcej informacji i wsparcia prawnego na każdym etapie prowadzenia gospodarstwa.  [nc4wp_slogan title="Dowiedz…

Kancelaria odpowiada na pytania czytelników "Rzeczpospolitej"

Kategorie:

Na łamach dziennika "Rzeczpospolita" odpowiadamy na pytania czytelników. Z artykułami można zapoznać się w poniższym linku.

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]