...

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem potwierdza wysoką jakość świadczonych przez nas usług. W 2023 roku otworzyliśmy również dodatkowe biuro naszej kancelarii i obecnie mamy aż trzy biura. Właściciel kancelarii uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, będąc tym samym w gronie zaledwie około 5% osób w kraju posiadających kwalifikację otrzymaną od Ministerstwa Sprawiedliwości. Dodatkowo kancelaria rozszerzyła zakres swojej działalności o sporządzanie wycen przedsiębiorstw.

Postępowania restrukturyzacyjne

W 2023 roku nasza kancelaria pełniła funkcję nadzorcy w 18 postępowaniach restrukturyzacyjnych. Spośród nich w 14 znamy już wyniki głosowania nad układem i aż w 11 postępowaniach układ został zawarty, co daje skuteczność naszej kancelarii w zawieraniu układów na poziomie 78,57%. Poprawiliśmy zatem naszą skuteczność względem 2022 roku o 8,57%. Warto dodać, że w większości przypadków sądy zatwierdziły już zawarte układy i nie ma ani jednej odmowy zatwierdzenia układu. W naszej kancelarii gwarantujemy indywidualne podejście do każdej sprawy oraz mamy bardzo dobry warsztat w zakresie prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw. Stawiamy na jakość, nie na ilość, co owocuje bardzo wysoką skutecznością kancelarii w zawieraniu układów z wierzycielami.

Skuteczność kancelarii w zawieraniu układów wynosi 78,57%.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Wśród postępowań były zarówno postępowania o zatwierdzenie układu, gdzie do dłużnika należy wybór nadzorcy, jak i zarówno przyspieszone postępowania układowe, gdzie sąd wyznacza nadzorcę.

Przekrój przeprowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych był zróżnicowany:

Postępowania upadłościowe

Sądy upadłościowe wyznaczyły nas do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w 38 postępowaniach upadłościowych. Ich stopień jest bardzo zróżnicowany. W znacznej mierze były to postępowania dotyczące upadłości konsumenckiej. Część z nich prowadzona jest w trybie ogólnym – ze względu na zwiększony stopień skomplikowania. W zakresie konsumenckich postępowań upadłościowych cechujemy się szybkością działania oraz skrupulatnością, co potwierdza liczba otrzymywanych postępowań. Jedno z postępowań upadłościowych dotyczące spółki komandytowej planujemy zakończyć przed upływem roku przy 100% spłacie wszystkich wierzycieli.

Plany restrukturyzacyjne, analizy finansowe oraz testy prywatnego wierzyciela

Wykonaliśmy audyt bardzo dużej spółki produkcyjnej zatrudniającej ponad 250 osób, z majątkiem o wartości ponad 70 mln zł i sumą zobowiązań ponad 50 mln zł. W ramach audytu wykonaliśmy między innymi szczegółową analizę finansową oraz weryfikację wszelkich umów zawartych przez spółkę. Sporządziliśmy bardzo rozbudowany i szczegółowy plan restrukturyzacyjny, Skutkiem naszych działań było odstąpienie przez spółkę od wszczynania postępowania restrukturyzacyjnego, albowiem mogłoby to negatywnie przełożyć się na jej działalność. Spółka została dokapitalizowana i podjęła próbę restrukturyzacji bez pomocy przepisów Prawa restrukturyzacyjnego.

Plany kancelarii na 2024 rok.

W nadchodzącym 2024 roku będziemy kontynuować nasz rozwój oferując usługi na najwyższym poziomie na rynku. Dziękujemy zarazem za zaufanie – zarówno klientom, jak i sądom upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ekonomista i prawnik. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem…

Jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) jest obecnie wśród przedsiębiorców najbardziej popularnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Statystyki otwieranych postępowań wskazują, że ok. 90% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych to właśnie postępowania o zatwierdzenie układu. W tym artykule wyjaśnimy fenomen popularności PZU oraz odpowiemy na pytanie jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu. Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu? Zacznijmy jednak…

Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli – ile trwa ustalenie i jak wygląda?

Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli – ile trwa ustalenie i jak wygląda? Ustalenie planu spłaty wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego osoby fizycznej oznacza zarazem częściowe oddłużenie upadłego. O zasadach ustalania planu spłaty i jego możliwych wariantach pisaliśmy szeroko w artykule plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. W tym wpisie skupimy się natomiast na końcowym etapie postępowania…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Pre-pack w upadłości konsumenckiej zakończony sukcesem!

Kategorie:

Pre-pack w upadłości konsumenckiej zakończony sukcesem! Otrzymaliśmy właśnie postanowienie Sądu Upadłościowego w Elblągu w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz zatwierdzenia warunków sprzedaży majątku naszej klientki. Upadłość konsumencka może być przeprowadzona sprawnie, a majątek sprzedany przykładowo do kogoś z rodziny. Niewypłacalny dłużnik będący osobą fizyczną, posiadający majątek może bowiem ogłosić upadłość konsumencką w ramach przygotowanej likwidacji (tzw.…

Kancelaria restrukturyzacyjna – czym się zajmuje?

Kategorie:

Czym właściwie zajmuje się kancelaria restrukturyzacyjna? Ogólnie rzecz biorąc cel jej działań jest zbieżny z celem postępowania restrukturyzacyjnego, którym jest ochrona przedsiębiorstwa przed upadłością. Jest to oczywiście możliwe jedynie w sytuacji przywrócenia przedsiębiorstwu możliwości do długotrwałego konkurowania na rynku oraz odzyskania przez nie zdolności płatniczej. Taki właśnie cel przyświeca działaniom kancelarii licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. [nc4wp_slogan…

Restrukturyzacja firmy Toruń - Kancelaria Lipiński i Wspólnicy

Kategorie:

Czeka Cię restrukturyzacja firmy? Nasza kancelaria restrukturyzacyjna to dobre miejsce, aby otrzymać specjalistyczną pomoc. Zespół kancelarii tworzy licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, prawnicy i ekonomiści. Przeprowadzamy restrukturyzacje firm i pomagamy w restrukturyzacji zadłużenia lub uzyskaniu finansowania. Obsługujemy firmy z całego obszaru Polski. Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur lub online na komunikatorze wideo. Specjalizujemy się…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania