...

Oddłużenie spółki z o.o. – na czym polega?

Oddłużenie spółki z o.o. pozwala odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa i zapewnić jego dalszą, niezakłóconą działalność operacyjną. Dlaczego restrukturyzacja spółki z o.o. jest procesem wartym przeprowadzenia? Jakie korzyści ze sobą niesie? Jak można uzyskać oddłużenie spółki z o.o.? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji spółki z o.o.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Oddłużenie spółki z o.o. — cel restrukturyzacji

Restrukturyzacja spółki z o.o. ma przede wszystkim służyć temu, aby zachować przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym. W przypadku restrukturyzacji realizowanej w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego celem jest niewątpliwie uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości. Niestety, nie zawsze zobowiązania spółki regulowane są w terminie, a problemy z wypłacalnością mogą się nawarstwiać. Na szczęście upadłość spółki nie zawsze jest jedynym rozwiązaniem. Restrukturyzacja jest dobrą alternatywą. Dzięki temu zarząd spółki ma również szansę na uniknięcie odpowiedzialności za długi spółki. Efektem działań restrukturyzacyjnych jest odzyskanie płynności finansowej i niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala zarazem na ochronę przed egzekucją komorniczą. Majątek spółki jest zatem chroniony. Skutkiem postępowania restrukturyzacyjnego ma być zawarcie układu z wierzycielami. Co do zasady układ jest korzystniejszy dla wierzycieli niż ogłoszenie upadłości spółki. Jest to zatem realizacja zasady WIN-WIN, gdzie wszyscy zyskują. Z jednej strony dłużnik może zmniejszyć wysokość swoich zobowiązań i rozłożyć pozostałą część długu na dogodne dla niego raty. Po drugiej stronie są wierzyciele, którzy otrzymają więcej niż w upadłości.

Środki restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja spółki ma stwarzać warunki, które sprzyjają odbudowaniu potencjału przedsiębiorstwa. Chodzi o to, aby zobowiązania spółki zostały uregulowane. Przepisy prawa upadłościowego szczegółowo regulują wszystkie te kwestie. Ma także przystosować działania firmy do okoliczności, które panują na rynku. Wszczęcie procedury pozwala ochronić spółkę przed egzekucjami komorniczymi oraz umożliwia karencję w spłacie zobowiązań. Uzyskanie 12 miesięcy karencji w spłacie zobowiązań jest bowiem czymś normalnym. Jest to zarazem czas dla spółki na wdrożenie procedury naprawczej. Na skutek zawarcia układu z wierzycielami spółki dochodzi zazwyczaj do zmniejszenia długów spółki i ich rozłożenia w czasie. Działanie taki pozwala odzyskać płynność finansową w ujęciu długoterminowym. Oczywiście nie da się uniknąć ustalania planu spłaty wierzycieli. W przeważającej ilości przypadków restrukturyzacja sądowa jest najlepszym sposobem na oddłużenie spółki z o.o. O meandrach zawierania układu pisaliśmy w artykule jak zawrzeć układ z wierzycielami? W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego spółka ma zarazem czas na dokonanie zmian w swojej działalności operacyjnej. Może wyeliminować nierentowne przedsięwzięcia i przykładowo usprawnić proces produkcyjny w przedsiębiorstwie. Dzięki temu można uniknąć postępowania upadłościowego. Po zakończeniu postępowania upadłościowego firma będzie mogła cieszyć się płynnością finansową. 

PRZEPROWADZAMY Z POWODZENIEM RESTRUKTURYZACJĘ DUŻYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Z WIELOMILIONOWYMI DŁUGAMI. PRZEPROWADZIMY ZATEM Z SUKCESEM RÓWNIEŻ TWOJE POSTĘPOWANIE.

Oddłużenie spółki z o.o. – jak to wygląda?

Przepisy prawa upadłościowego przewidują możliwość przeprowadzenia czterech procedur, które nie pozwalają na doprowadzenie do upadłości spółki:

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe.
 3. Postępowanie układowe.
 4. Wszczęcie postępowania sanacyjnego.

Wybór właściwego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego uwarunkowany jest sytuacją przedsiębiorstwa. Powinien być dokonany po analizie wykonanej przez doświadczonego doradcę restrukturyzacyjnego. Obecnie najbardziej popularną formą restrukturyzacji jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to bowiem najszybsza i najtańsza ścieżka do odzyskania płynności finansowej i zdolności do konkurowania na rynku. Szybkość tego postępowania wynika z faktu, że to nadzorca układu (a nie sąd) dokonuje otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W niektórych sądach trzeba czekać miesiącami na rozpatrzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W tym przypadku postępowanie można otworzyć w kilka dni. Co więcej, trzeba je przeprowadzić w maksymalnie 4 miesiące. Tempo jest zatem ekspresowe – w porównaniu z działaniem większości sądów restrukturyzacyjnych. Po zawarciu układu spółka składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Zatem w zasadzie całe postępowanie toczy się poza sądem – pod nadzorem nadzorcy układu. Wyboru nadzorcy dokonuje spółka poprzez zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Tylko doradca restrukturyzacyjny może bowiem pełnić funkcję nadzorcy układu.

Kalkulator rat układowych

Przejdź do kalkulatora

Nie zwlekaj z oddłużeniem spółki – działaj!

Z decyzją o restrukturyzacji nie warto zwlekać. Rozpoczęcie restrukturyzacji spółki z o.o. we właściwym czasie może uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością. Konieczne jest przede wszystkim ustalenie planu spłaty wierzycieli. Postępowanie upadłościowe nie zawsze jest konieczne! Oddłużenie spółki z o.o. na wczesnym etapie kłopotów z płynnością finansową jest bardziej prawdopodobne niż w zaawansowanym stanie niewypłacalności. Podjęcie działań z wyprzedzeniem jest tym bardziej istotne jeśli spółka jest dużym przedsiębiorstwem. Wtedy przed otwarciem postępowania należy:

 • przygotować strategię działania, 
 • opracować środki restrukturyzacyjne,
 • przygotować propozycje układowe dla wierzycieli,
 • opracować plan restrukturyzacyjny,
 • sporządzić spis wierzycieli,
 • sporządzić wyceny posiadanego przez spółkę majątku.

Istotną rolą postępowania restrukturyzacyjnego jest też ochrona członków zarządu spółki przed przenoszeniem osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania. To również ochrona przed możliwością zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji w organach spółek. Urzędy Skarbowe coraz częściej korzystają z tej instytucji.

Jeśli rozważasz oddłużenie spółki z o.o., skontaktuj się z naszą kancelarią. Jesteśmy kancelarią wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu i zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym skuteczna restrukturyzacja spółki z o.o. spowodowała, że dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł).…

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Kancelaria odpowiada na pytania czytelników "Rzeczpospolitej"

Kategorie:

Na łamach dziennika "Rzeczpospolita" odpowiadamy na pytania czytelników. Z artykułami można zapoznać się w poniższym linku.

Restrukturyzacja firmy a BIK

Kategorie:

Restrukturyzacja firmy w wielu przypadkach rozpoczyna się na etapie kilkumiesięcznych opóźnień w płatnościach bądź nawet egzekucji komorniczych. Również w wielu przypadkach dla przedsiębiorstwa najważniejsza jest ochrona przed upadłością i odzyskanie płynności finansowej. W związku z tym przedsiębiorcy nie przejmują się zbytnio konsekwencjami zainicjowania postępowania restrukturyzacyjnego. Bywają jednak sytuacje, w których pozytywna historia kredytowa jest kluczowa…

Restrukturyzacja firmy kancelaria prawna

Kategorie:

Restrukturyzacja spółek, przedsiębiorstw, firm jednoosobowych i gospodarstw rolnych to główny zakres naszej działalności. Zespół naszej kancelarii do licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (syndyk), adwokaci, radcy prawni, doradcy finansowi i podatkowi. Zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem restrukturyzacyjnym oraz doradztwem biznesowym. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami dłużnika, aby chronić jego majątek przy jednoczesnym utrzymaniu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i optymalnym poziomie…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]