Oddłużenie spółki z o.o. Na czym polega?

Oddłużenie spółki z o.o. pozwala odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa i zapewnić jego dalszą, niezakłóconą działalność operacyjną. Dlaczego restrukturyzacja spółki z o.o. jest procesem wartym przeprowadzenia? Jakie korzyści ze sobą niesie? Jak można uzyskać oddłużenie spółki z o.o.? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji spółki z o.o.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Oddłużenie spółki z o.o. — cel restrukturyzacji

Restrukturyzacja spółki z o.o. ma przede wszystkim służyć temu, aby zachować przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym. W przypadku restrukturyzacji realizowanej w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego celem jest niewątpliwie uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości. Dzięki temu zarząd spółki ma również szansę na uniknięcie odpowiedzialności za długi spółki. Efektem działań restrukturyzacyjnych jest ogólnie rzecz biorąc odzyskanie płynności finansowej i niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala zarazem na ochronę przed egzekucją komorniczą. Majątek spółki jest zatem chroniony. Skutkiem postępowania restrukturyzacyjnego ma być zawarcie układu z wierzycielami. Co do zasady układ jest korzystniejszy dla wierzycieli niż ogłoszenie upadłości spółki. Jest to zatem realizacja zasady WIN-WIN, gdzie wszyscy zyskują. Z jednej strony dłużnik może zmniejszyć wysokość swoich zobowiązań i rozłożyć pozostałą część długu na dogodne dla niego raty. Po drugiej stronie są wierzyciele, którzy otrzymaką więcej niż w upadłości.

Środki restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja spółki ma stwarzać warunki, które sprzyjają odbudowaniu potencjału przedsiębiorstwa. Ma także przystosować działania firmy do okoliczności, które panują na rynku. Wszczęcie procedury pozwala ochronić spółkę przed egzekucjami komorniczymi oraz umożliwia karencję w spłacie zobowiązań. Uzyskanie 12 miesięcy karencji w spłacie zobowiązań jest bowiem czymś normalnym. Jest to zarazem czas dla spółki na wdrożenie procedury naprawczej. Na skutek zawarcia układu z wierzycielami spółki dochodzi zazwyczaj do zmniejszenia długów spółki i ich rozłożenia w czasie. Działanie taki pozwala odzyskać płynność finansową w ujęciu długoterminowym. W przeważającej ilości przypadków restrukturyzacja sądowa jest najlepszym sposobem na oddłużenie spółki z o.o. O meandrach zawierania układu pisaliśmy w artykule jak zawrzeć układ z wierzycielami? W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego spółka ma zarazem czas na dokonanie zmian w swojej działalności operacyjnej. Może wyeliminować nierentowne przedsięwzięcia i przykładowo usprawnić proces produkcyjny w przedsiębiorstwie. 

PRZEPROWADZAMY Z POWODZENIEM RESTRUKTURYZACJĘ DUŻYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Z WIELOMILIONOWYMI DŁUGAMI. PRZEPROWADZIMY ZATEM Z SUKCESEM RÓWNIEŻ TWOJE POSTĘPOWANIE.

Oddłużenie spółki z o.o. jak to wygląda?

Prawo restrukturyzacyjne daje możliwość przeprowadzenia czterech procedur, które nie pozwalają na doprowadzenie do upadłości spółki:

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe.
 3. Postępowanie układowe.
 4. Wszczęcie postępowania sanacyjnego.

Wybór właściwego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego uwarunkowany jest sytuacją przedsiębiorstwa. Powinien być dokonany po analizie wykonanej przez doświadczonego doradcę restrukturyzacyjnego. Obecnie najbardziej popularną formą restrukturyzacji jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to bowiem najszybsza i najtańsza ścieżka do odzyskania płynności finansowej i zdolności do konkurowania na rynku. Szybkość tego postępowania wynika z faktu, że to nadzorca układu (a nie sąd) dokonuje otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W niektórych sądach trzeba czekać miesiącami na rozpatrzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W tym przypadku postępowanie można otworzyć w kilka dni. Co więcej trzeba je przeprowadzić w maksymalnie 4 miesiące. Tempo jest zatem ekspresowe – w porównaniu z działaniem większości sądów restrukturyzacyjnych. Po zawarciu układu spółka składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Zatem w zasadzie całe postępowanie toczy się poza sądem – pod nadzorem nadzorcy układu. Wyboru nadzorcy dokonuje spółka poprzez zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Tylko doradca restrukturyzacyjny może bowiem pełnić funkcję nadzorcy układu.

Nie zwlekaj z oddłużeniem spółki – działaj!

Z decyzją o restrukturyzacji nie warto zwlekać. Rozpoczęcie restrukturyzacji spółki z o.o. we właściwym czasie może uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością. Oddłużenie spółki z o.o. na wczesnym etapie kłopotów z płynnością finansową jest bardziej prawdopodobne niż w zaawansowanym stanie niewypłacalności. Podjęcie działań z wyprzedzeniem jest tym bardziej istotne jeśli spółka jest dużym przedsiębiorstwem. Wtedy przed otwarciem postępowania należy:

 • przygotować strategię działania, 
 • opracować środki restrukturyzacyjne,
 • przygotować propozycje układowe dla wierzycieli,
 • opracować plan restrukturyzacyjny,
 • sporządzić spis wierzycieli,
 • sporządzić wyceny posiadanego przez spółkę majątku.

Istotną rolą postępowania restrukturyzacyjnego jest też ochrona członków zarządu spółki przed przenoszeniem osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania. To również ochrona przed możliwością zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji w organach spółek. Urzędy Skarbowe coraz częściej korzystają z tej instytucji.

Jeśli rozważasz oddłużenie spółki z o.o., skontaktuj się z naszą kancelarią. Jesteśmy kancelarią wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu i zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 792 873 876

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

Zawarty układ firmy jednoosobowej

Dziś doprowadziliśmy do zawarcia kolejnego układu. Tym razem jest to firma jednoosobowa z branży usługowej. Układ z wierzycielami zakłada całkowite umorzenie odsetek oraz częściowe umorzenie kapitału (od 10% do 30%). Zawarty układ firmy jednoosobowej pozwoli na odzyskanie płynności przedsiębiorstwa. Wierzycielami dłużnika były głównie banki. Łączna suma wierzytelności wyniosła ponad milion złotych. Propozycje układowe zakładają przewidują…

Zawarty układ firmy transportowej

W postępowaniu o zatwierdzenie układu, które prowadziliśmy doszło do zawarcia układu z wierzycielami. Dłużnik prowadzący firmę transportową otworzył postępowanie restrukturyzacyjne na etapie zagrożenia niewypłacalnością. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i następnie zawarty układ firmy transportowej pozwoliły dłużnikowi na prowadzenie działalności w niezakłócony sposób. Do zawarcia układu doprowadziliśmy w zaledwie trzy miesiące. Dłużnik złożył do sądu wniosek o…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Kancelaria odpowiada na pytania czytelników dziennika "Rzeczpospolita"

Na łamach dziennika "Rzeczpospolita" odpowiadamy na pytania czytelników. Z artykułami można zapoznać się w poniższym linku.

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka bądź prawidłowo to określając upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej daje możliwość uzyskania oddłużenia. Opisaliśmy już na naszym blogu zasady uzyskiwania oddłużenia upadłego w upadłości konsumenckiej oraz ustalania planu spłaty wierzycieli. W niniejszym artykule opiszemy umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej bądź ogólniej rzecz ujmując osoby fizycznej. Odpowiemy również na pytanie jakie długi nie…

Restrukturyzacja spółki z o.o.

Restrukturyzacja spółki z o.o. może oznaczać szereg zmian w jej strukturze oraz działalności operacyjnej. Zmiany te mają za zadanie zwiększyć jej wydajność i poprawić (wzmocnić) płynność finansową. Kiedy warto rozważyć proces restrukturyzacji spółki z o.o. oraz na czym polega restrukturyzacja sp. z o.o.? [nc4wp_slogan title="Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy." subtitle="Skontaktuj się z nami -…

Biuro w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/118,
80-855 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia