Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego specjalizuje się w dziedzinie restrukturyzacji oraz upadłości. Wbrew pozorom nie jest to wąska dziedzina prawa. Prawo restrukturyzacyjne oraz upadłościowe stykają się bowiem z innymi dziedzinami prawa i wprowadzają w nich często wyjątki od stosowania norm ogólnych.  Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego powinna ponadto, poza świetną znajomością prawa swobodnie poruszać się w meandrach ekonomii oraz obrotu gospodarczego. Nie obejdzie się oczywiście bez dobrej znajomości prawa spółek, prawa handlowego i podatkowego. Osoba wykonująca zawód licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego musi ponadto liczyć z dużą odpowiedzialnością. Zarządza bowiem majątkami innych osób oraz przedsiębiorstw (bądź ma wpływ na nie).

Czym zajmuje się kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego?

Są to oczywiście kwestie związane z restrukturyzacją, upadłością oraz dziedzinami pokrewnymi. Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego może specjalizować się w:

 • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • doradztwie restrukturyzacyjnym,
 • doradztwie upadłościowym,
 • pełnieniu funkcji syndyka,
 • pełnieniu funkcji nadzorcy bądź zarządcy sądowego,
 • pełnieniu funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego,
 • pełnieniu funkcji przymusowego zarządcy,
 • reprezentacji wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • weryfikacji przesłanek do ogłoszenia upadłości i ustaleniu dnia powstania stanu niewypłacalności (funkcja biegłego sądowego),
 • doradztwie biznesowym oraz strategicznym.

Jak wynika zatem z powyższego zakres działalności kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego może być mocno nastawiony na biznes. Oczywiście nie zawsze ma to miejsce. Czasami doradcy restrukturyzacyjni skupiają się wyłącznie na pełnieniu funkcji syndyka. Są również kancelarie, które zapewniają kompleksowy zakres usług z zakresu Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego. Dla przykładu w ramach doradztwa restrukturyzacyjnego można wykonywać takie usługi jak:

 • sporządzanie planów restrukturyzacyjnych,
 • weryfikacja testów prywatnego wierzyciela,
 • weryfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pod kątem zagrożenia stanem niewypłacalności,
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa,
 • sporządzenie i omówienie dostępnych środków restrukturyzacyjnych.

Czym zajmuje się kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy?

Nasza kancelaria świadczy kompleksowy zakres usług restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W skład naszej kancelarii wchodzą specjaliści przede wszystkim z dziedziny prawa i ekonomii. Jesteśmy długoletnimi uczestnikami obrotu gospodarczego i wiemy jak skutecznie doradzać przedsiębiorcom. W związku z tym skupiamy się głównie na obsłudze przedsiębiorstw. Dotyczy to zarówno doradztwa restrukturyzacyjnego, jak i upadłościowego. Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i wspólnicy doradza na każdym etapie, zarówno przy zakładaniu firmy, jak i w sytuacjach kryzysowych. Celem jest zawsze pogodzenie interesu wierzycieli i dłużnika, aby przedsiębiorstwo mogło dalej funkcjonować w obrocie gospodarczym. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej świadczymy głównie usługi z zakresu ogłaszania upadłości konsumenckich.

Jako interdyscyplinarny zespół doświadczonych specjalistów zajmujemy się:

 • restrukturyzacją spółek kapitałowych,
 • restrukturyzacją firm jednoosobowych,
 • restrukturyzacją gospodarstw rolnych,
 • doradztwem restrukturyzacyjnym,
 • doradztwem upadłościowym,
 • pełnimy funkcję syndyka,
 • pełnieniu funkcji nadzorcy bądź zarządcy sądowego,
 • pełnieniu funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego,
 • pełnieniu funkcji przymusowego zarządcy,
 • reprezentacji wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • doradztwie biznesowym,
 • doradztwie strategicznym (czyli jak wyjść z kryzysowej sytuacji w przedsiębiorstwie),
 • wyceną przedsiębiorstw,
 • ogłaszaniu upadłości konsumenckich.

Restrukturyzacja, upadłość, czy też doradztwo strategiczne? Zgłoś się do nas.

Nasza działalność spotyka się z uznaniem naszych klientów oraz sądów, z którymi współpracujemy. Gwarantujemy profesjonalną obsługę Twojej sprawy oraz indywidualne podejście. Zapraszamy do kontaktu.
  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

  kontakt@lipinskikancelaria.pl
  tel. 792 873 876

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

  Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

  Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
  Kancelaria specjalizuje się w:
  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym.

  Ostatnie Wpisy

  Wyłączenie auta z masy upadłości

  Czy można wyłączyć auto z masy upadłości? Co do zasady nie jest to możliwe. Są jednak pewne wyjątki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie będą to częste przypadki. Związane muszą być bowiem z niepełnosprawnością upadłego. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wyłączenie auta z masy upadłości jest możliwe. Jaki majątek nie wchodzi do…

  Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej.

  Najczęściej spotykaną konstrukcją spółki komandytowej jest osoba fizyczna będąca komandytariuszem oraz spółka z o.o. w roli komplementariusza. W niniejszym artykule wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej. Zaznaczamy na wstępie, że są dwa rozbieżne poglądy w tej materii. Odpowiedzialność komplementariusza za długi spółki komandytowej. Do spółki komandytowej stosuje…

  Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

  W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

  Zobacz wszystkie na blogu

  Polecane artykuły

  Restrukturyzacja Koszalin

  Restrukturyzacja firmy w mieście Koszalin. Restrukturyzacja firmy pozwala na redukcję zadłużenia oraz może chronić przez egzekucją komorniczą. Nadrzędnym celem restrukturyzacji jest ochrona przed upadłością poprzez przywrócenie przedsiębiorcy zdolności do długoterminowego konkurowania na rynku. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest co do zasady przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego. To od niego w znacznej mierze zależeć będzie ostateczny rezultat zainicjowanego…

  Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

  Adwokat Michał Sokołowski w dzienniku Rzeczpospolita wypowiedział się na temat odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. Z artykułem można zapoznać się pod tym linkiem.

  Prawomocny układ z wierzycielami spółki

  Miło nam poinformować o kolejnym prawomocnie zatwierdzonym układzie z wierzycielami w nadzorowanym przez naszą kancelarię uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prawomocny układ z wierzycielami spółki oznacza ratunek przed upadłością oraz przed odpowiedzialnością członków zarządu spółki za jej zobowiązania. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zakończył bowiem postępowanie restrukturyzacyjne Profestec Engineering & Service Partner sp. z o.o. z dniem 24 lutego…

  Biuro w Gdańsku

  Wały Piastowskie 1/118,
  80-855 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Gdynia