...

Wyłączenie auta z masy upadłości

Czy można wyłączyć auto z masy upadłości? Co do zasady nie jest to możliwe. Są jednak pewne wyjątki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie będą to częste przypadki. Związane muszą być bowiem z niepełnosprawnością upadłego. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wyłączenie auta z masy upadłości jest możliwe.

Jaki majątek nie wchodzi do masy upadłości?

Przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika.

W zakresie majątku ruchomego do masy upadłości nie wchodzi mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Szczegółowo określa to art. 829 i 8291 Kodeksu postępowania cywilnego.

Przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika.

Wyłączenie auta z masy upadłości będzie w szczególności możliwe w sytuacji, w której dłużnik jest niepełnosprawny.  Chodzi bowiem o przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny (art. 829 pkt. 9 kpc). Jeśli zatem upadły jest niepełnosprawny i potrzebuje auta do wykonywania podstawowych czynności w swoim życiu, to wyłączenie auta z masy upadłości będzie możliwe. Analogicznie sprawa będzie wyglądać, gdy osoby z rodziny upadłego (z którymi prowadzi gospodarstwo domowe) są niepełnosprawne.

Przedmioty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika.

Osoba, wobec której została orzeczona upadłość konsumencka może posiłkowo wykorzystać art. 1061 kpc. Jest w nim co prawda mowa o osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Jednak umiejętne skonstruowanie wniosku o wyłączenie auta z masy upadłości może uwzględniać posiłkowo ten przepis prawa.

Art. 1061 kpc:

Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie, gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłuchaniu stron, biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej dłużnika. 

Potrzebujesz wsparcia kancelarii restrukturyzacyjnej?

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Kontakt

Wyłączenie auta z masy upadłości – kiedy jest możliwe?

Podstawą prawną do wyłączenia samochodu z masy upadłości jest art. 73 Prawa upadłościowego. W przypadku tzw. uproszczonych konsumenckich postępowań upadłościowych wniosek taki kierujemy do sądu. W przypadkach, gdy postępowanie prowadzone jest z udziałem Sędziego-komisarza wniosek taki kierujemy właśnie do niego.

Jak już zostało wyżej wskazane we wniosku powoływać można się na niepełnosprawność upadłego bądź jego rodziny. Co jednak w sytuacji, gdy upadły i jego rodzina są zdrowi? Warto wykazać wtedy, że wyłączenie auta z masy upadłości będzie z korzyścią dla wierzycieli. Z jednej strony dojdzie bowiem do zubożenia masy upadłości, co nie będzie opłacalne dla wierzycieli. Z drugiej strony wyłączenie auta nie musi oznaczać zubożenia. Może zdarzyć się, że auto jest konieczne upadłemu do dojeżdżania do pracy, dzięki której może zarobić o wiele więcej. Jeśli dzięki temu upadły będzie mógł spłacić wierzycieli w stopniu co najmniej takim, jaki wynikałby ze sprzedaży auta przez syndyka, to sąd może uwzględnić wniosek upadłego. Tak też było w sprawie, którą prowadziliśmy. Poniżej załączamy treść postanowienia sądu:

Wyłączenie samochodu z masy upadłości. Kancelaria prawna syndyka.

Masz pytania odnośnie upadłości konsumenckiej bądź chcesz ogłosić upadłość? Skontaktuj się z nami. Jako kancelaria z uprawnieniami syndyka rzetelnie przeprowadzimy Cię przez cały proces postępowania upadłościowego.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i ekonomista. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia dwa sposoby ukończenia sądowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego - zakończenie i umorzenie. Zdarzenia te pociągają za sobą różne skutki prawne. Warto zaznaczyć, że w przypadku negatywnego rezultatu postępowania restrukturyzacyjnego, otwierają one przedsiębiorcy drogę do wyboru innych rozwiązań dla swojego przedsiębiorstwa. W tym artykule wyjaśnię, na czym polega umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego…

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Problemy finansowe stają się coraz poważniejsze? Zastanawiasz się nad restrukturyzacją firmy? Nie wiesz jakie dokumenty będziesz musiał złożyć, składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Jednym z najważniejszych dokumentów, który niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Sprawdź jakie informacje powinien zawierać taki dokument i jak prawidłowo go…

Zawarty układ spółki produkcyjnej

W postępowaniu nadzorowanym przez naszą kancelarię doprowadziliśmy do zawarcia układu z wierzycielami dużej spółki z o.o. z branży produkcyjnej. Tym samym skuteczna restrukturyzacja spółki z o.o. spowodowała, że dziesiątki osób uchroniły swoje miejsca pracy. Majątek spółki o wartości ponad 17 mln zł został również uchroniony. Podobna była kwota zobowiązań objęta układem (ponad 17,5 mln zł).…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Skarga pauliańska – na czym polega i kogo dotyczy?

Kategorie:

Choć instytucja skargi pauliańskiej wydaje się być dość skomplikowana, w praktyce rozwiązanie to może być skutecznym sposobem na odzyskanie środków od niewypłacalnych dłużników. Jest to niezwykle istotne narzędzie w rękach wszystkich wierzycieli, a z perspektywy prawa upadłościowego, może być wykorzystywane również przez syndyka w celu ubezskutecznienia czynności prawnej upadłego dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli. Definicja skargi…

Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli – ile trwa ustalenie i jak wygląda?

Kategorie:

Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli – ile trwa ustalenie i jak wygląda? Ustalenie planu spłaty wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego osoby fizycznej oznacza zarazem częściowe oddłużenie upadłego. O zasadach ustalania planu spłaty i jego możliwych wariantach pisaliśmy szeroko w artykule plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. W tym wpisie skupimy się natomiast na końcowym etapie postępowania…

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Kategorie:

Zdolność upadłościowa - niewypłacalność Odpowiadając na pytanie kiedy można ogłosić upadłość firmy należy zacząć od ustalenia niewypłacalności przedsiębiorstwa. Niewypłacalność jest bowiem przesłanką do możliwości ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Wedle art. 11 prawa upadłościowego Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie reguluje swych wymagalnych zobowiązań pieniężnych dłużej niż trzy miesiące. Od momentu, gdy niewypłacalność powstanie dłużnik ma 30 dni…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania

[custom_modal post_ids="16199,16297,17384"]