Wyłączenie auta z masy upadłości

Czy można wyłączyć auto z masy upadłości? Co do zasady nie jest to możliwe. Są jednak pewne wyjątki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie będą to częste przypadki. Związane muszą być bowiem z niepełnosprawnością upadłego. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wyłączenie auta z masy upadłości jest możliwe.

Jaki majątek nie wchodzi do masy upadłości?

Przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika.

W zakresie majątku ruchomego do masy upadłości nie wchodzi mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Szczegółowo określa to art. 829 i 8291 Kodeksu postępowania cywilnego.

Przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika.

Wyłączenie auta z masy upadłości będzie w szczególności możliwe w sytuacji, w której dłużnik jest niepełnosprawny.  Chodzi bowiem o przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny (art. 829 pkt. 9 kpc). Jeśli zatem upadły jest niepełnosprawny i potrzebuje auta do wykonywania podstawowych czynności w swoim życiu, to wyłączenie auta z masy upadłości będzie możliwe. Analogicznie sprawa będzie wyglądać, gdy osoby z rodziny upadłego (z którymi prowadzi gospodarstwo domowe) są niepełnosprawne.

Przedmioty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika.

Osoba, wobec której została orzeczona upadłość konsumencka może posiłkowo wykorzystać art. 1061 kpc. Jest w nim co prawda mowa o osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Jednak umiejętne skonstruowanie wniosku o wyłączenie auta z masy upadłości może uwzględniać posiłkowo ten przepis prawa.

Art. 1061 kpc:

Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie, gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłuchaniu stron, biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej dłużnika. 

Wyłączenie auta z masy upadłości – kiedy jest możliwe?

Podstawą prawną do wyłączenia samochodu z masy upadłości jest art. 73 Prawa upadłościowego. W przypadku tzw. uproszczonych konsumenckich postępowań upadłościowych wniosek taki kierujemy do sądu. W przypadkach, gdy postępowanie prowadzone jest z udziałem Sędziego-komisarza wniosek taki kierujemy właśnie do niego.

Jak już zostało wyżej wskazane we wniosku powoływać można się na niepełnosprawność upadłego bądź jego rodziny. Co jednak w sytuacji, gdy upadły i jego rodzina są zdrowi? Warto wykazać wtedy, że wyłączenie auta z masy upadłości będzie z korzyścią dla wierzycieli. Z jednej strony dojdzie bowiem do zubożenia masy upadłości, co nie będzie opłacalne dla wierzycieli. Z drugiej strony wyłączenie auta nie musi oznaczać zubożenia. Może zdarzyć się, że auto jest konieczne upadłemu do dojeżdżania do pracy, dzięki której może zarobić o wiele więcej. Jeśli dzięki temu upadły będzie mógł spłacić wierzycieli w stopniu co najmniej takim, jaki wynikałby ze sprzedaży auta przez syndyka, to sąd może uwzględnić wniosek upadłego. Tak też było w sprawie, którą prowadziliśmy. Poniżej załączamy treść postanowienia sądu:

POSTANOWIENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE WYŁĄCZENIA AUTA Z MASY UPADŁOŚCI

Wyłączenie samochodu z masy upadłości. Kancelaria prawna syndyka.

Masz pytania odnośnie upadłości konsumenckiej bądź chcesz ogłosić upadłość? Skontaktuj się z nami. Jako kancelaria z uprawnieniami syndyka rzetelnie przeprowadzimy Cię przez cały proces postępowania upadłościowego.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 792 873 876

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Wyłączenie auta z masy upadłości

Czy można wyłączyć auto z masy upadłości? Co do zasady nie jest to możliwe. Są jednak pewne wyjątki wskazane w kodeksie postępowania cywilnego, ale nie będą to częste przypadki. Związane muszą być bowiem z niepełnosprawnością upadłego. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, kiedy wyłączenie auta z masy upadłości jest możliwe. Jaki majątek nie wchodzi do…

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej.

Najczęściej spotykaną konstrukcją spółki komandytowej jest osoba fizyczna będąca komandytariuszem oraz spółka z o.o. w roli komplementariusza. W niniejszym artykule wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. (komplementariusza) za długi spółki komandytowej. Zaznaczamy na wstępie, że są dwa rozbieżne poglądy w tej materii. Odpowiedzialność komplementariusza za długi spółki komandytowej. Do spółki komandytowej stosuje…

Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Uproszczona restrukturyzacja od kuchni – czyli na czym to polega?

Uproszczona restrukturyzacja od kuchni – czyli na czym to polega? Uproszczona restrukturyzacja od kuchni – czyli na czym to polega i co zrobić, aby układ został zawarty? W niniejszym artykule opiszemy dobre praktyki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Podpowiemy również na co powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca dokonując wyboru doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. Uproszczona…

Ugoda z firmą windykacyjną. Czy warto ją podpisywać?

Ugoda z firmą windykacyjną - czy warto ją podpisywać? Przed tym pytaniem staje wielu dłużników. Ugoda z firmą windykacyjną może być czasami dobrym rozwiązaniem. Może, ale nie musi. Wszystko zależy od sytuacji dłużnika. Działania windykacyjne Po niedawnej zmianie przepisów wedle których sądy z urzędu mają sprawdzać przedawnienie roszczeń zauważalny jest spadek pozwów o zapłatę wnoszonych…

Upadłość konsumencka a podatek dochodowy

Upadłość konsumencka a podatek dochodowy. W niniejszym artykule odpowiemy między innymi na pytanie czy oddłużenie upadłego i umorzenie jego zobowiązań w upadłości konsumenckiej powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Z artykułu wynika również inny istotny wniosek. Zapraszamy do lektury. Umorzenie zobowiązań przedsiębiorcy poza postępowaniem upadłościowym a podatek dochodowy. Umorzenie zobowiązań co do zasady powoduje powstanie przychodu…

Biuro w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/118,
80-855 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia