Restrukturyzacja firmy a BIK

Restrukturyzacja firmy a BIK

Restrukturyzacja firmy w wielu przypadkach rozpoczyna się na etapie kilkumiesięcznych opóźnień w płatnościach bądź nawet egzekucji komorniczych. Również w wielu przypadkach dla przedsiębiorstwa najważniejsza jest ochrona przed upadłością i odzyskanie płynności finansowej. W związku z tym przedsiębiorcy nie przejmują się zbytnio konsekwencjami zainicjowania postępowania restrukturyzacyjnego. Bywają jednak sytuacje, w których pozytywna historia kredytowa jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego rozwoju. Restrukturyzacja firmy, a BIK. W tym artykule odpowiemy na pytanie jakie konsekwencje niesie za sobą rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Restrukturyzacja firmy, a BIK. Spłata zobowiązań objętych układem.

Obecnie najbardziej popularnym postępowaniem restrukturyzacyjnym jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W tym postępowaniu dłużnik nie ma zakazu regulowania zobowiązań objętych układem. Chodzi o zobowiązania, które powstały przed otwarciem postępowania. Praktyka pokazuje oczywiście, że większość dłużników korzysta z przywileju, że nie musi spłacać długów objętych układem. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie w Biurze Informacji Kredytowej, czyli w bazie BIK. W większości przypadków ma to marginalne znaczenie dla dłużnika, bowiem najważniejsze jest dla niego uniknięcie upadłości i ochrona majątku. Co innego jednak jest w sytuacji, gdy dłużnik jest zagrożony niewypłacalnością. Zagrożenie niewypłacalnością jest wtedy, gdy dłużnik jeszcze reguluje terminowo swoje zobowiązania, ale w najbliższym czasie może utracić płynność finansową.

Zagrożenie niewypłacalnością, a wiarygodność kredytowa.

Najbardziej transparentnym przykładem będzie sytuacja jednego z naszych klientów, który terminowo reguluje swoje zobowiązania. Jednak na skutek rozliczenia subwencji z PFR S.A. otrzymał decyzję, wedle której ma do zwrotu 165.000,00 zł. Konieczność zwrotu jednorazowo takiej kwoty spowoduje u niego utratę płynności finansowej, bowiem nie będzie mieć środków na wypłatę wynagrodzeń oraz pozostałe koszty prowadzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Dłużnik musi zatem skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego celem ratowania majątku przedsiębiorstwa przed egzekucją bądź upadłością.

Moratorium w spłacie zobowiązań.

Dłużnik może skorzystać z moratorium w spłacie zobowiązań, czyli ich nie spłacać. Wtedy znajdzie to odzwierciedlenie w raporcie BIK. Zakładając, że postępowanie będzie trwać trzy miesiące i w jego trakcie dojdzie do zawarcia układu, to dłużnik złoży do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Rozpatrzenie wniosku w optymistycznym wariancie potrwa dwa miesiące. Następnie trzeba doliczyć około miesiąca na jego uprawomocnienie. W czasie po złożeniu wniosku do sądu, dłużnik wciąż nie musi regulować zobowiązań objętych układem. Spowoduje to łącznie zwłokę w spłacie co najmniej sześciomiesięczną. Po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu rozpocznie się spłacanie zobowiązań bankowych. W tym momencie bank powinien zaraportować do BIK rozpoczęcie spłat. Konkludując w BIK będzie sześciomiesięczne opóźnienie w regulowaniu zobowiązań. Dodatkowo w BIK może pojawić się wzmianka o restrukturyzacji zobowiązania kredytowego, co spowoduje obniżenie scoringu kredytowego. Jeśli dłużnik będzie wykonywać terminowo postanowienia układu to wraz z upływem czasu jego scoring będzie się poprawiał.

Restrukturyzacja firmy i spłacanie zobowiązań objętych układem.

Jeśli dłużnikowi zależy na dobrej historii kredytowej i ma na to wystarczający kapitał to w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego może spłacać zobowiązania objęte układem. Nie spowoduje to pogorszenia historii spłat. Jednak po zatwierdzeniu układu i rozpoczęciu spłat bank może zaraportować do BIK to, że kredyt jest w restrukturyzacji. Spowoduje to czasowe obniżenie scoringu kredytowego (czyli wiarygodności kredytowej). Jego odbudowanie będzie jednak znacznie łatwiejsze niż w sytuacji braku spłaty zobowiązań w trakcie postępowania. Istotną kwestią jest również Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Restrukturyzacja firmy, a BIK. Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Wraz z dniem obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego znajduje to odzwierciedlenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje, bowiem że dłużnik jest widoczny w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Dane o nim automatycznie przestają być ujawniane po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeżeli w postępowaniu został prawomocnie zatwierdzony układ, dane o dłużniku automatycznie przestają być ujawniane po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu albo 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu układu z mocy prawa.

Instytucje finansowe weryfikują oczywiście Krajowy Rejestr Zadłużonych. W czasie zaraz po zatwierdzeniu układu w mojej ocenie dłużnik będzie mieć problem z uzyskaniem finansowania. Dotyczy to kredytów bankowych, jak i leasingów. Nie wyklucza to oczywiście uzyskania finansowania na zasadzie odstępstwa, gdyż taka procedura jest dostępna w instytucjach finansowych.

Restrukturyzacja firmy a BIK. Podsumowanie.

Konkludując – w sytuacji gdy dłużnikowi zależy na dobrej historii kredytowej, to powinien rozsądnie podchodzić do restrukturyzacji. Nie będzie to dotyczyć wielu sytuacji, ale praktyka naszej kancelarii pokazuje, że zdarzają się one. Przedsiębiorca powinien rozważyć wszystkie za i przeciw. Zawsze bowiem jest rozwiązanie. Trzeba tylko umieć je znaleźć i zastosować w praktyce.

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wiemy jak zadbać o ochronę praw
dłużnika i sprawnie przeprowadzić go przez postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne.

  O autorze

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.

  Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.


  kontakt@lipinskikancelaria.pl,
  tel. 792 873 876

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową. Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.

  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne. 

  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:

  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika – tzw. powództwa pauliańskie.

  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.

  Kancelaria specjalizuje się w:

  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym. 

  Ostatnie wpisy

  Polecane artykuły

  Wezwanie do zapłaty z EOS lub Kruk?

  Otrzymałeś wezwanie do zapłaty z EOS lub Kruk? Ewentualnie od innej firmy windykacyjnej bądź funduszu sekurytyzacyjnego? Sprawdź jakie masz możliwości. Weryfikacja statusu …

  Upadłość konsumencka

  Zastanawiasz się jak ogłosić upadłość konsumencką? Co to tak naprawdę jest i czy pomoc prawnicza jest niezbędna? Czy upadłość konsumencka w Gdańsku …

  Oddłużanie firm i osób fizycznych

  Pod pojęciem antywindykacji należy rozumieć wszelkie działania osłonowe dla dłużnika, które zmierzają do redukcji stopnia zadłużenia oraz optymalnej, możliwej ochrony jego majątku. Są to w szczególności takie działania jak: – restrukturyzacja zobowiązania na każdym etapie korzystania z obcego kapitału, – negocjacje z wierzycielami, – doradztwo prawne dotyczące majątku – dłużnicy często popełniają błędy na tym polu, – obrona w powództwach o zapłatę, – obrona w powództwach o zapłatę tzw. “frankowiczów”, – pozywanie banków i funduszy celem odzyskania nienależnie uzyskanych środków w egzekucji komorniczej, – prowadzenie postępowań dotyczących egzekucji komorniczej.

  Polecane artykuły

  Jakie są skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego?
  Restrukturyzacja firmy a BIK
  Oddłużenie spółki z o.o.
  Biuro w Gdańsku

  Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

  Kontakt

  tel. 58 352 13 43

  kom: 792 873 876
  email: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Technologię dostarcza: Nikiu.com

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy

  Kancelaria Lipiński i Wspólnicy © Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie Nikiu.com