Restrukturyzacja firmy a BIK

Restrukturyzacja firmy w wielu przypadkach rozpoczyna się na etapie kilkumiesięcznych opóźnień w płatnościach bądź nawet egzekucji komorniczych. Również w wielu przypadkach dla przedsiębiorstwa najważniejsza jest ochrona przed upadłością i odzyskanie płynności finansowej. W związku z tym przedsiębiorcy nie przejmują się zbytnio konsekwencjami zainicjowania postępowania restrukturyzacyjnego. Bywają jednak sytuacje, w których pozytywna historia kredytowa jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego rozwoju. Restrukturyzacja firmy, a BIK. W tym artykule odpowiemy na pytanie jakie konsekwencje niesie za sobą rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Restrukturyzacja firmy, a BIK. Spłata zobowiązań objętych układem.

Obecnie najbardziej popularnym postępowaniem restrukturyzacyjnym jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W tym postępowaniu dłużnik nie ma zakazu regulowania zobowiązań objętych układem. Chodzi o zobowiązania, które powstały przed otwarciem postępowania. Praktyka pokazuje oczywiście, że większość dłużników korzysta z przywileju, że nie musi spłacać długów objętych układem. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie w Biurze Informacji Kredytowej, czyli w bazie BIK. W większości przypadków ma to marginalne znaczenie dla dłużnika, bowiem najważniejsze jest dla niego uniknięcie upadłości i ochrona majątku. Co innego jednak jest w sytuacji, gdy dłużnik jest zagrożony niewypłacalnością. Zagrożenie niewypłacalnością jest wtedy, gdy dłużnik jeszcze reguluje terminowo swoje zobowiązania, ale w najbliższym czasie może utracić płynność finansową.

Zagrożenie niewypłacalnością, a wiarygodność kredytowa.

Najbardziej transparentnym przykładem będzie sytuacja jednego z naszych klientów, który terminowo reguluje swoje zobowiązania. Jednak na skutek rozliczenia subwencji z PFR S.A. otrzymał decyzję, wedle której ma do zwrotu 165.000,00 zł. Konieczność zwrotu jednorazowo takiej kwoty spowoduje u niego utratę płynności finansowej, bowiem nie będzie mieć środków na wypłatę wynagrodzeń oraz pozostałe koszty prowadzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Dłużnik musi zatem skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego celem ratowania majątku przedsiębiorstwa przed egzekucją bądź upadłością.

Moratorium w spłacie zobowiązań.

Dłużnik może skorzystać z moratorium w spłacie zobowiązań, czyli ich nie spłacać. Wtedy znajdzie to odzwierciedlenie w raporcie BIK. Zakładając, że postępowanie będzie trwać trzy miesiące i w jego trakcie dojdzie do zawarcia układu, to dłużnik złoży do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Rozpatrzenie wniosku w optymistycznym wariancie potrwa dwa miesiące. Następnie trzeba doliczyć około miesiąca na jego uprawomocnienie. W czasie po złożeniu wniosku do sądu, dłużnik wciąż nie musi regulować zobowiązań objętych układem. Spowoduje to łącznie zwłokę w spłacie co najmniej sześciomiesięczną. Po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu rozpocznie się spłacanie zobowiązań bankowych. W tym momencie bank powinien zaraportować do BIK rozpoczęcie spłat. Konkludując w BIK będzie sześciomiesięczne opóźnienie w regulowaniu zobowiązań. Dodatkowo w BIK może pojawić się wzmianka o restrukturyzacji zobowiązania kredytowego, co spowoduje obniżenie scoringu kredytowego. Jeśli dłużnik będzie wykonywać terminowo postanowienia układu to wraz z upływem czasu jego scoring będzie się poprawiał.

Restrukturyzacja firmy i spłacanie zobowiązań objętych układem.

Jeśli dłużnikowi zależy na dobrej historii kredytowej i ma na to wystarczający kapitał to w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego może spłacać zobowiązania objęte układem. Nie spowoduje to pogorszenia historii spłat. Jednak po zatwierdzeniu układu i rozpoczęciu spłat bank może zaraportować do BIK to, że kredyt jest w restrukturyzacji. Spowoduje to czasowe obniżenie scoringu kredytowego (czyli wiarygodności kredytowej). Jego odbudowanie będzie jednak znacznie łatwiejsze niż w sytuacji braku spłaty zobowiązań w trakcie postępowania. Istotną kwestią jest również Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Restrukturyzacja firmy, a BIK. Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Wraz z dniem obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego znajduje to odzwierciedlenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje, bowiem że dłużnik jest widoczny w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Dane o nim automatycznie przestają być ujawniane po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeżeli w postępowaniu został prawomocnie zatwierdzony układ, dane o dłużniku automatycznie przestają być ujawniane po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu albo 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu układu z mocy prawa.

Instytucje finansowe weryfikują oczywiście Krajowy Rejestr Zadłużonych. W czasie zaraz po zatwierdzeniu układu w mojej ocenie dłużnik będzie mieć problem z uzyskaniem finansowania. Dotyczy to kredytów bankowych, jak i leasingów. Nie wyklucza to oczywiście uzyskania finansowania na zasadzie odstępstwa, gdyż taka procedura jest dostępna w instytucjach finansowych.

Restrukturyzacja firmy a BIK. Podsumowanie.

Konkludując – w sytuacji gdy dłużnikowi zależy na dobrej historii kredytowej, to powinien rozsądnie podchodzić do restrukturyzacji. Nie będzie to dotyczyć wielu sytuacji, ale praktyka naszej kancelarii pokazuje, że zdarzają się one. Przedsiębiorca powinien rozważyć wszystkie za i przeciw. Zawsze bowiem jest rozwiązanie. Trzeba tylko umieć je znaleźć i zastosować w praktyce.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 792 873 876

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy wzrost cen energii. Wszystko to powoduje, że obecnie masowo otwierane są przez przedsiębiorców postępowania restrukturyzacyjne. Wśród nich najbardziej popularne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, w którym o jego…

Zawarty układ firmy jednoosobowej

Dziś doprowadziliśmy do zawarcia kolejnego układu. Tym razem jest to firma jednoosobowa z branży usługowej. Układ z wierzycielami zakłada całkowite umorzenie odsetek oraz częściowe umorzenie kapitału (od 10% do 30%). Zawarty układ firmy jednoosobowej pozwoli na odzyskanie płynności przedsiębiorstwa. Wierzycielami dłużnika były głównie banki. Łączna suma wierzytelności wyniosła ponad milion złotych. Propozycje układowe zakładają przewidują…

Zawarty układ firmy transportowej

W postępowaniu o zatwierdzenie układu, które prowadziliśmy doszło do zawarcia układu z wierzycielami. Dłużnik prowadzący firmę transportową otworzył postępowanie restrukturyzacyjne na etapie zagrożenia niewypłacalnością. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i następnie zawarty układ firmy transportowej pozwoliły dłużnikowi na prowadzenie działalności w niezakłócony sposób. Do zawarcia układu doprowadziliśmy w zaledwie trzy miesiące. Dłużnik złożył do sądu wniosek o…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński nadzorcą układu Motocave sp. z o.o.

Szanowni Państwo,W dniu 2 marca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 41 / 2021 poz. 14745 ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu wobec Motocave spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Ku Ujściu 60 (80-549 Gdańsk), o numerze KRS 0000651455, NIP 5833223040, REGON 366038068. Postępowanie prowadzone jest…

Upadłość konsumencka a podatek dochodowy

Upadłość konsumencka a podatek dochodowy. W niniejszym artykule odpowiemy między innymi na pytanie czy oddłużenie upadłego i umorzenie jego zobowiązań w upadłości konsumenckiej powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Z artykułu wynika również inny istotny wniosek. Zapraszamy do lektury. Umorzenie zobowiązań przedsiębiorcy poza postępowaniem upadłościowym a podatek dochodowy. Umorzenie zobowiązań co do zasady powoduje powstanie przychodu…

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

W minionym 2020 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze byli największą grupą spośród wszystkich przedsiębiorstw, która wszczęła postępowanie restrukturyzacyjne. Popularność restrukturyzacji sądowej rośnie z roku na rok. Nic dziwnego, pozwala ona bowiem na ochronę majątku przedsiębiorcy przed jednoczesnej redukcji zobowiązań i ochronie przed egzekucją komorniczą. W minionym roku najczęściej spotykana była restrukturyzacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja…

Biuro w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/118,
80-855 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia