Nadzorca układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Nadzorca układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Nadzorca układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Funkcję nadzorcy układu, jako pozasądowego organu postępowania może sprawować jedynie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Funkcja ta jest pełniona w sposób niezależny i samodzielny. Nadzorca układu nie jest bowiem przedstawicielem dłużnika. Pomaga mu jednak w przeprowadzeniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, przygotowaniu propozycji układowych i przeprowadzeniu głosowania nad układem. Czuwa również nad zgodnością z prawem postępowania restrukturyzacyjnego oraz nad zachowaniem słusznego interesu wierzycieli. Jest zatem obiektywnym organem postępowania, który czuwa nad poprawnością prowadzonego postępowania oraz pomaga w znalezieniu porozumienia pomiędzy wierzycielami i dłużnikiem.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Nadzorca układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Prawo restrukturyzacyjne wskazuje na poniższe obowiązki nadzorcy układu:

 • kontrolowanie czynności dłużnika dotyczących jego majątku, a także przedsiębiorstwa,
 • sporządzenie planu restrukturyzacyjnego,
 • przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych,
 • sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych,
 • współpraca z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów przy zachowaniu praw wierzycieli,
 • przygotowanie i złożenie sprawozdania o możliwości wykonania układu,
 • wykonywanie uprawnień nadzorcy sądowego na etapie uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • wyrażanie zgody na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w przedsiębiorstwie dłużnika
 • dotyczy to jedynie tzw. Uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego,
 • poinformowanie dłużnika o dostępnych źródłach finansowania oraz pomoc w ich uzyskaniu,
 • udzielanie wierzycielom informacji o sytuacji majątkowej dłużnika wpływającej na możliwość wykonania przez niego układu. Jest to bardzo istotne w kontekście wypracowania układu, który zostanie zaaprobowany przez większość wierzycieli.

Rola nadzorcy układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Jak wynika z powyższego zakres obowiązków nadzorcy układu jest dość szeroki. Ciąży na nim duża odpowiedzialność w zakresie zgodności z prawem prowadzonego postępowania. Nadzorca dba również o to, aby interes wierzyciel nie został naruszony.

Co istotne w mojej ocenie, to właśnie nadzorca powinien zadbać o odpowiedni dialog pomiędzy wierzycielami i dłużnikiem. Pozwoli to na wypracowanie układu, który zostanie przyjęty przez wierzycieli. W tym celu odpowiednie prowadzenie negocjacji jest kluczowe

Nadzorca jako profesjonalista skutecznie wspiera proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa bądź restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Wierzyciele mogą przy tym liczyć na obiektywizm z jego strony, co może być pomocne w zawarciu układu. Nadzorca układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym powinien wyważyć słuszne interesy wierzycieli oraz dłużnika i dbać o to, aby wierzyciele nie zostali pokrzywdzeni. Z drugiej strony wspiera dłużnika w procesie restrukturyzacji

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wiemy jak zadbać o ochronę praw
dłużnika i sprawnie przeprowadzić go przez postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne.

  O autorze

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.

  Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

  kontakt@lipinskikancelaria.pl,
  tel. 792 873 876

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową. Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.

  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne. 

  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:

  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika – tzw. powództwa pauliańskie.

  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.

  Kancelaria specjalizuje się w:

  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym. 

  Ostatnie wpisy

  Polecane artykuły

  Sądy upadłościowe

  Sądy upadłościowe – wykaz sądów Sądy upadłościowe to w Polsce instytucje rozpatrujące wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wykonujące również inne czynności …

  Upadłość konsumencka 2022

  Upadłość konsumencka 2022 – czyli omówienie najważniejszych zmian jakie wejdą w życie w przypadku upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Dowiedz się więcej …

  Czym są możliwości zarobkowe upadłego?

  Czym są możliwości zarobkowe upadłego? Z jakiego powodu dłużnik decydujący się na ogłoszenie upadłości powinien mieć wiedzę o tym zagadnieniu? Ustalenie planu …

  Polecane artykuły

  Upadłość konsumencka Starogard Gdański
  Obowiązek złożenia wniosku o upadłość
  Upadłość konsumencka Tczew
  Biuro w Gdańsku

  Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

  Kontakt

  tel. 58 352 13 43

  kom: 792 873 876
  email: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Technologię dostarcza: Nikiu.com

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy

  Kancelaria Lipiński i Wspólnicy © Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie Nikiu.com