...

Restrukturyzacja firmy z branży reklamowej (zaawansowane postępowania egzekucyjne)

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii – udało nam się zawrzeć układ z wierzycielami w postępowaniu o zatwierdzenie układu przedsiębiorstwa działającego w ramach dwóch branż: reklamowej oraz dotyczącej wytwarzania i sprzedaży kolekcji biżuterii rękodzielniczej. Sprawą zajmowała się Adwokat Katarzyna Marcinkiewicz, której należą się bardzo duże wyrazy uznania, albowiem była to bardzo trudna sprawa w kontekście możliwości zawarcia układu.

Poniżej krótki opis stanu faktycznego. Na podkreślenie zasługuje to, że wobec dłużniczki było w trakcie wiele postępowań egzekucyjnych. Pomimo tego Mecenas Marcinkiewicz udało się przekonać wierzycieli do zawarcia układu.

Restrukturyzacja firmy z branży reklamowej. Opis stanu faktycznego.

Dłużniczka prowadząca działalność gospodarczą utraciła płynność finansową już w 2018 roku, wskutek zaangażowania zbyt wysokich środków finansowych w nierentowną inwestycję, co jednocześnie pokryło się z chorobą najbliższego członka rodziny. Wskazane powyżej problemy, finalnie przyczyniły się do chwilowej utraty nadzoru nad własną firmą i borykania się z indywidualnymi dolegliwościami zdrowotnymi przez dłużniczkę.

Pomimo zaistniałych komplikacji ekonomicznych, klientka podejmowała intensywne działania mające na celu poprawę swojej sytuacji finansowej, a ze względu na jej zaangażowanie w dalszy rozwój działalności i rosnący potencjał nowych kanałów dystrybucji, zależało nam na skutecznym i szybkim przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Wskazania wymaga, że mierzyliśmy się ze zwiększoną skalą trudności, wynikającą z toczących się względem dłużniczki postępowań egzekucyjnych wszczętych przez ośmiu, z łącznie jedenastu wierzycieli uczestniczących w restrukturyzacji. Łączna suma wierzytelności wyniosła 1,3 mln złotych, z czego około 95% było objętych zaawansowanymi postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których komornicy rozpoczęli już czynności związane z licytacją nieruchomości dłużniczki.

Negocjacje z wierzycielami i test prywatnego wierzyciela.

Dzięki sprawnie opracowanym propozycjom układowym, które zakładały zarówno ratalną spłatę wierzytelności w okresie kolejnych ośmiu lat, jak i sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości naszej klientki, układ okazał się kompromisowym rozwiązaniem dla każdej ze stron.

Warto dodać, że istotnym aspektem prowadzonych negocjacji było sporządzenie rzetelnego testu prywatnego wierzyciela, który w sposób jednoznaczny wykazał, że wierzyciele publicznoprawni, uczestniczący w postępowaniu o zatwierdzenie układu, będą zaspokojeni w większym stopniu w przypadku zawarcia układu niż w postępowaniu upadłościowym, co skłoniło ich do oddania głosu „za” układem.

Restrukturyzacja firmy z branży reklamowej. Podsumowanie.

Podsumowując, nawet w przypadku tak trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się nasza klientka, istnieje możliwość zakończenia restrukturyzacji z pozytywnym skutkiem, co wiąże się również z umorzeniem postępowań egzekucyjnych i możliwością kontynuowania swoich planów biznesowych z „czystą kartą”.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ekonomista i prawnik. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

Misja

Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
 • restrukturyzacja firm,
 • oddłużanie firm,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • postępowania egzekucyjne,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
Kancelaria specjalizuje się w:
 • prawie upadłościowym,
 • restrukturyzacyjnym,
 • bankowym,
 • gospodarczym.

Ostatnie Wpisy

Podsumowanie działalności kancelarii w 2023 r.

Mamy koniec roku, czas zatem na jego podsumowanie. Ten rok był dla kancelarii rokiem dynamicznego rozwoju zarówno w zakresie prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych, jak i upadłościowych, gdzie pełnimy funkcję syndyka masy upadłości. Wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych restrukturyzacji, jak i upadłości. Skokowy wzrost nastąpił w zakresie spraw przydzielonych z sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, co nas cieszy, albowiem…

Jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) jest obecnie wśród przedsiębiorców najbardziej popularnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Statystyki otwieranych postępowań wskazują, że ok. 90% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych to właśnie postępowania o zatwierdzenie układu. W tym artykule wyjaśnimy fenomen popularności PZU oraz odpowiemy na pytanie jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu. Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu? Zacznijmy jednak…

Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli – ile trwa ustalenie i jak wygląda?

Uprawomocnienie planu spłaty wierzycieli – ile trwa ustalenie i jak wygląda? Ustalenie planu spłaty wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego osoby fizycznej oznacza zarazem częściowe oddłużenie upadłego. O zasadach ustalania planu spłaty i jego możliwych wariantach pisaliśmy szeroko w artykule plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. W tym wpisie skupimy się natomiast na końcowym etapie postępowania…

Zobacz wszystkie na blogu

Polecane artykuły

Oddłużanie chwilówek i parabanków

Kategorie:

Oddłużanie chwilówek i parabanków Wpaść w pułapkę chwilówek jest bardzo łatwo. Trudna sytuacja finansowa w połączeniu z darmową pierwszą chwilówką nie wydają się na pierwszy rzut oka dużym zagrożeniem. Mija termin spłaty i wtedy często nie ma środków na zwrot pożyczki. Pojawia się konieczność przedłużenia pożyczki na kolejny okres, a wraz z tym koszty. Nie…

Skutki zawarcia układu z wierzycielami

Kategorie:

Opisaliśmy już na naszym blogu propozycje układowe w restrukturyzacji. Wyjaśniliśmy również na czym polega układ z wierzycielami. Dziś omówimy skutki zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Kogo wiąże układ z wierzycielami? Restrukturyzacja firmy z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego umożliwia zawarcie układu z wierzycielami. Układ wiąże wierzycieli, którzy z mocy prawa są nim objęci. Dotyczy to nawet sytuacji, w której wierzytelności…

Wpływ ustaw COVID’owych na postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kategorie:

Wpływ ustaw COVID’owych na postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne Termin na wniesienie wniosku o upadłość Przedsiębiorca ma na zgłoszenie wniosku o upadłość 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. Stan ten pojawia się gdy dłużnik nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań przez ponad trzy miesiące. Ustawa „covid’owa”z dnia 2 marca 2020r. wprowadza zmiany w zakresie obowiązku wniesienia wniosku…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Pliki do pobrania