Czym jest Krajowy rejestr zadłużonych i jak z niego korzystać?

Z dniem 1 grudnia 2021 r. został oddany do użytkowania system teleinformatyczny Krajowy rejestr zadłużonych (dalej jako „KRZ”). W systemie tym prowadzone są postępowania restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowe oraz postępowania dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że co do zasady wszelkie czynności procesowe są wykonywane za pomocą systemu teleinformatycznego. Nie jest dopuszczalne podejmowanie działań poza systemem KRZ.

Czym tak naprawdę jest Krajowy rejestr zadłużonych?

W systemie tym jako jawnym rejestrze dostępne są dane o dłużnikach, którzy są niewypłacalni oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne bądź postępowanie upadłościowe. Oznacza to, że dane osoby, która przykładowo ogłosiła upadłość konsumencką będą dostępne w tym rejestrze. To samo dotyczy przedsiębiorcy w stosunku, do którego została ogłoszona upadłość bądź zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. Dane te są widoczne w rejestrze KRZ przez określony czas, który jest uzależniony od tego jak długo trwało postępowanie oraz jaki to był rodzaj postępowania (upadłość czy restrukturyzacja firmy).

Co można zrobić w systemie Krajowy rejestr zadłużonych?

Generalnie rzecz biorąc dokonuje się w nim wszelkich czynności związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Tak więc osoba chcąca ogłosić upadłość konsumencką bądź upadłość firmy powinna wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości przez system krajowy rejestr zadłużonych. W przypadku restrukturyzacji przedsiębiorca musi wnieść wniosek również w systemie KRZ. Uczestnicy postępowań, czyli co do zasady dłużnicy i ich wierzyciele mają dostęp online do akt postępowań.

Jak poruszać się po systemie KRZ?

W KRZ dostępne są cztery portale:

 1. Portal publiczny jako jawny rejestr dostępny dla każdego konieczności logowania.
 2. Portal użytkownika zarejestrowanego dedykowany dla dłużników i ich pełnomocników. Wymaga utworzenia konta w KRZ i zalogowania.
 3. Rejestr dla organów administracji publicznej dedykowany dla organów egzekucyjnych do zamieszczania danych o dłużnikach w stosunku do których była prowadzona egzekucja i została umorzona na skutek bezskuteczności.
 4. Portal użytkownika branżowego dedykowany dla syndyków, nadzorców układu, nadzorców sądowych oraz zarządców sądowych.

Portal publiczny Krajowego rejestru zadłużonych.

Jak wyżej wskazaliśmy portal ten nie wymaga zalogowania i jest dostępny dla każdego. Składa się on z następujących funkcjonalności:

 • Tablica obwieszczeń.
 • Wyszukiwanie podmiotów.
 • Wyszukiwanie wspólników.
 • Wyszukiwanie masy upadłości.
 • Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych.
 • Weryfikacja autentyczności dokumentu.

Tablica obwieszczeń, wyszukiwanie podmiotów i wspólników.

W portalu publicznym można zatem wyszukać obwieszczenia o ogłoszonych upadłościach bądź rozpoczętych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Można też zweryfikować jaki jest obecny status tych postępowań. Portal publiczny KRZ zapewnia zatem bardzo dużą transparentność postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. W celu wyszukania podmiotu (dłużnika) wystarczy znać jego NIP, PESEL bądź nazwę. Można również wyszukiwać informacje po kryterium daty obwieszczenia i rodzaju postępowania.

Wyszukiwanie masy upadłości.

Ta opcja systemu KRZ ma cztery warianty wyszukiwania:

 • Parametry składnika.
 • Parametry podmiotu.
 • Parametry syndyka.
 • Parametry sygnatury i numeru.

Można zatem wyszukać konkretny składnik majątku przykładowo ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne, prawa majątkowe czy też należności. Można wyszukiwać również po wartości oszacowania składnika masy upadłości.

Wyszukiwanie dostępne jest również po danych konkretnego dłużnika, danych syndyka masy upadłości bądź po sygnaturze postępowania. Jak zatem widać system Krajowy rejestr zadłużonych oferuje dużą transparentność postępowań.

Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych.

System KRZ umożliwia również wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych, którzy pełnią funkcję syndyków, nadzorców czy też zarządców sądowych. System pozwala sprawdzić czy dana osoba posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, ile prowadzi postępowań oraz jakie to są rodzaje postępowań. Można też sprawdzić, które postępowania się zakończyły, a które wciąż trwają.

Weryfikacja autentyczności dokumentu.

System KRZ umożliwia również weryfikację autentyczności dokumentu. W tym celu trzeba wpisać identyfikator posiadanego dokumentu.

Portal użytkownika zarejestrowanego.

Ta funkcjonalność Krajowego rejestru zadłużonych wymaga utworzenia konta w systemie oraz zalogowania. W związku z brzmieniem przepisów prawa wszelkie pisma i czynności procesowe muszą być wnoszone i wykonywane w systemie KRZ. Dokonywanie tych czynności poza systemem nie wywiera żadnych skutków prawnych. W związku z tym każdy dłużnik, który chce ogłosić upadłość bądź zainicjować postępowanie restrukturyzacyjne musi utworzyć sobie konto w KRZ. Tak samo wygląda sytuacja wierzycieli, którzy są uczestnikami postępowań – aby mieć wgląd w akta i wykonywać jakiekolwiek czynności w tychże postępowaniach, muszą mieć konto w KRZ i się do niego zalogować.

Portal użytkownika branżowego.

Jest to część, z której mogą korzystać wyłącznie doradcy restrukturyzacyjni, którzy pełnią funkcje syndyków, nadzorców oraz zarządców. Ta część systemu również wymaga utworzenia konta i zalogowania.
  O autorze

  Krzysztof Lipiński

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w restrukturyzacji przedsiębiorstw. W postępowaniach restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy układu, nadzorcy oraz zarządcy sądowego. Pełni również funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem nadzorował restrukturyzację dużych spółek kapitałowych, jak i działalności jednoosobowych.

  Biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ekonomista i prawnik. W swojej praktyce współpracuje z sądami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Reprezentuje również wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

  Od lat specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W swej praktyce dużą wagę przywiązuje do pogodzenia interesów dłużników oraz wierzycieli, co ma prowadzić do ograniczenia liczby ogłaszanych upadłości.

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową.

  Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa.

  Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:
  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.
  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne.
  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:
  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika - tzw. powództwa pauliańskie.
  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.
  Kancelaria specjalizuje się w:
  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym.

  Ostatnie Wpisy

  Czym jest Krajowy rejestr zadłużonych i jak z niego korzystać?

  Czym jest Krajowy rejestr zadłużonych i jak z niego korzystać?

  Z dniem 1 grudnia 2021 r. został oddany do użytkowania system teleinformatyczny Krajowy rejestr zadłużonych (dalej jako „KRZ”). W systemie tym prowadzone są postępowania restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowe oraz postępowania dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że co do zasady wszelkie czynności procesowe są wykonywane za pomocą systemu teleinformatycznego. Nie jest dopuszczalne podejmowanie działań poza…

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - kim jest i czym się zajmuje?

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - kim jest i czym się zajmuje?

  Właściciel kancelarii Krzysztof Lipiński z dniem 11 października 2023 r. uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Tym samym kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński jest w gronie zaledwie około 6% doradców w całej Polsce, którzy uzyskali od Ministerstwa Sprawiedliwości kwalifikację w swym zawodzie. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński pełni zarówno funkcję syndyka w wielu postępowaniach upadłościowych oraz…

  Zatwierdzony układ gospodarstwa rolnego

  Zatwierdzony układ gospodarstwa rolnego

  Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego zakończona sukcesem. W tej sprawie wszystko zaczęło się od wyznaczenia naszej kancelarii przez sąd na nadzorcę sądowego. Dziś w ramach przyspieszonego postępowania układowego sąd zatwierdził układ zakładający średnią redukcję kapitału w wysokości 30% oraz całkowite umorzenie odsetek i kosztów dochodzenia wierzytelności. Co ciekawe za układem wypowiedziało się 100% wierzycieli. Zatwierdzony układ gospodarstwa…

  Zobacz wszystkie na blogu

  Polecane artykuły

  Pre-pack w upadłości konsumenckiej zakończony sukcesem!

  Pre-pack w upadłości konsumenckiej zakończony sukcesem!

  Pre-pack w upadłości konsumenckiej zakończony sukcesem! Otrzymaliśmy właśnie postanowienie Sądu Upadłościowego w Elblągu w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz zatwierdzenia warunków sprzedaży majątku naszej klientki. Upadłość konsumencka może być przeprowadzona sprawnie, a majątek sprzedany przykładowo do kogoś z rodziny. Niewypłacalny dłużnik będący osobą fizyczną, posiadający majątek może bowiem ogłosić upadłość konsumencką w ramach przygotowanej likwidacji (tzw.…

  Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy

  Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy

  Propozycje układowe w restrukturyzacji firmy dotyczą restrukturyzacji zobowiązań. Zatem głównym celem układu jest ustalenie nowych zasad zaspokajania wierzycieli. W związku z tym jest to zazwyczaj dla dłużnika najważniejsza kwestia, bowiem pozwala mu na oddłużenie firmy. Przykładowe propozycje układowe dłużnika wskazane są w prawie restrukturyzacyjnym. Jakie mogą być propozycje układowe? Propozycje układowe, które w praktyce można…

  Upadłość konsumencka ogłoszona w 4 dni

  Upadłość konsumencka ogłoszona w 4 dni

  Jak się okazuje system teleinformatyczny, w którym obecnie prowadzone są postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, może znacznie przyspieszyć rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości. W Polsce mamy trzydzieści wydziałów sądów gospodarczych zajmujących się sprawami z zakresu upadłości i restrukturyzacji. Jako, że prowadzimy sprawy we wszystkich sądach w Polsce to mamy dobre rozeznanie jak obecnie wygląda rozpatrywanie spraw…

  Biuro w Gdańsku

  ul. Henryka Sienkiewicza 11/2
  80-227 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Gdynia