Ochrona majątku

Ochrona majątku

Ochrona majątku nie polega na ukrywaniu go przed komornikiem bądź syndykiem. Obecnie dostępnych jest dużo narzędzi prawnych, która pozwalają ochronić majątek z poszanowaniem praw wierzycieli. Możliwa jest zatem ochrona majątku z jednoczesnym zmniejszeniem wysokości długów do spłaty. Z profesjonalnym wsparciem prawnym można zabezpieczyć majątek i jednocześnie uregulować zobowiązania – w porozumieniu z wierzycielami. Wszystko w zgodzie z literą prawa. Jako kancelaria restrukturyzacyjna specjalizujemy się m.in. w pomocy osobom prywatnym i firmom, które mają zadłużenia. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami i reprezentujemy klienta na drodze sądowej, jeśli do niej dojdzie. Dbamy o to, aby przywrócić płynność finansową i zabezpieczyć klienta przed sytuacją, jaką jest upadłość. W naszej ocenie upadłość jest zawsze rozwiązaniem ostatecznym. Co istotne wielu dłużników ma złudne myślenie o upadłości sądząc, iż jest to proces łatwy, a oddłużenie jest szybkie. Nic bardziej mylnego. Na całkowite i szybkie uzyskanie umorzenia zobowiązań mogą liczyć tylko nieliczni dłużnicy. W naszej kancelarii klienci uzyskują zawsze kompleksową analizę ich sytuacji i mogą wtedy dokonać świadomego wyboru, które rozwiązanie jest dla nich najlepsze. Niejednokrotnie klient chce ogłosić upadłość, a wybiera inne rozwiązanie. Może to być przykładowo restrukturyzacja, układ konsumencki lub negocjacje z wierzycielami.

Ochrona majątku – wsparcie prawnika

Kompleksowa prawna jest najlepszą drogą do uniknięcia problemów. Jeżeli dłużnik od początku współpracuje z prawnikiem, może uniknąć trudnych sytuacji finansowych – jego decyzje są bardziej przemyślane i świadome, bazujące na przepisach prawnych i uzasadnionej perspektywie na przyszłość. Realia są jednak takie, że po pomoc prawnika sięga się za późno. Zazwyczaj jest to sytuacja już dość głębokiej niewypłacalności. Dłużnicy korzystają również z pomocy firm “antywindykacyjnych”, których ostatnimi laty powstało bardzo dużo. Firmy takie, oferujące swe usługi często bez odpowiedniego zaplecza prawnego, pogarszają niejednokrotnie sytuację dłużników. Ich “pomoc” nie prowadzi bowiem do konstruktywnych rozwiązań. Zalecamy zatem rozsądnie wybierać pomoc prawną i kontaktować się z osobami posiadającymi stosowne uprawnienia. Warto również sprawdzić opinie o kancelarii.

Ogólnie rzecz biorąc pomoc rzetelnego prawnika jest przydatna w momencie, kiedy pojawia się zagrożenie utraty finansów, planowana jest restrukturyzacja lub po prostu niezbędne wydaje się doradztwo prawne i konsultacje w sprawie ochrony majątku. Z naszego doświadczenia wiemy, że restrukturyzacja bądź układ konsumencki jest najlepszym działaniem, które chroni dłużnika przed komornikiem

Ochrona majątku przedsiębiorcy osoby fizycznej.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Pozwala ono bowiem na zmniejszenie wysokości długów do spłaty. Przykładowo poprzez umorzenie odsetek i brak ich dalszego naliczania oraz umorzenie części kapitału. Dodatkowo można rozłożyć spłaty na wykonalny dla dłużnika czas. Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala również na ochronę majątku dłużnika. Chroni przed egzekucją komorniczą. Postępowania egzekucyjne są bowiem zawieszane i nie można wszczynać nowych egzekucji komorniczych. W Prawie restrukturyzacyjnym jest kilka możliwych form restrukturyzacji. Dobór właściwej zależy od sytuacji dłużnika.

Restrukturyzacja firmy może przyjąć formę:

 • postępowania o zatwierdzenie układu – obecnie najbardziej popularne postępowanie,
 • przyspieszonego postępowania układowego,
 • postępowania układowego,
 • postępowania sanacyjnego.

Ochrona majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Dla osób, które nie prowadzą swojej firmy dostępne są rozwiązania jak układ konsumencki bądź negocjacje z wierzycielami. Układ konsumencki oparty jest co do zasady na rozwiązaniach dostępnych w prawie restrukturyzacyjnym. Oznacza to, że konsument może restrukturyzować swoje zobowiązania na podobnej zasadzie jak przedsiębiorcy. Może zatem uzyskać ochronę swojego majątku oraz umorzenie części swoich zobowiązań.

Opieka prawna naszej kancelarii opiera się między innymi na:

 • analizie prawnej sytuacji danej osoby bądź firmy,
 • stworzeniu strategii ochrony majątku,
 • skompletowaniu potrzebnej dokumentacji i składaniu wniosków,
 • negocjacji z wierzycielami,
 • reprezentacji sądowej.

Siedziby naszej kancelarii mieszczą się w Gdańsku i Gdyni, ale prowadzimy postępowania na obszarze całej Polski.

Kancelaria prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Ochrona majątku.

W naszej działalności duży nacisk kładziemy na indywidualne podejście do każdej sprawy. Nie ma bowiem dwóch identycznych spraw. Tylko takie podejście optymalizuje szanse na powodzenie dla naszego klienta. Zachęcamy do sprawdzenia opinii od naszych klientów. Jeśli chcesz, aby Twoją sprawą zajęli się profesjonaliści to skontaktuj się z nami. Przeprowadzamy bowiem z powodzeniem restrukturyzacje dużych spółek, mniejszych firm jednoosobowych oraz gospodarstw rolnych. Reprezentujemy dłużników w postępowaniach upadłościowych. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami uzyskując umorzenie długów w wysokości do 80% zadłużenia. Reprezentujemy dłużników w układach konsumenckich. Pełnimy funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Współpracując z nami masz gwarancję, iż Twoją sprawą będą zajmować się profesjonaliści.

Ochrona majątku

Ochrona majątku

Ochrona majątku

Ochrona majątku nie polega na ukrywaniu go przed komornikiem bądź syndykiem. Obecnie dostępnych jest dużo narzędzi prawnych, która pozwalają ochronić majątek z poszanowaniem praw wierzycieli. Możliwa jest zatem ochrona majątku z jednoczesnym zmniejszeniem wysokości długów do spłaty. Z profesjonalnym wsparciem prawnym można zabezpieczyć majątek i jednocześnie uregulować zobowiązania – w porozumieniu z wierzycielami. Wszystko w zgodzie z literą prawa. Jako kancelaria restrukturyzacyjna specjalizujemy się m.in. w pomocy osobom prywatnym i firmom, które mają zadłużenia. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami i reprezentujemy klienta na drodze sądowej, jeśli do niej dojdzie. Dbamy o to, aby przywrócić płynność finansową i zabezpieczyć klienta przed sytuacją, jaką jest upadłość. W naszej ocenie upadłość jest zawsze rozwiązaniem ostatecznym. Co istotne wielu dłużników ma złudne myślenie o upadłości sądząc, iż jest to proces łatwy, a oddłużenie jest szybkie. Nic bardziej mylnego. Na całkowite i szybkie uzyskanie umorzenia zobowiązań mogą liczyć tylko nieliczni dłużnicy. W naszej kancelarii klienci uzyskują zawsze kompleksową analizę ich sytuacji i mogą wtedy dokonać świadomego wyboru, które rozwiązanie jest dla nich najlepsze. Niejednokrotnie klient chce ogłosić upadłość, a wybiera inne rozwiązanie. Może to być przykładowo restrukturyzacja, układ konsumencki lub negocjacje z wierzycielami.

Ochrona majątku – wsparcie prawnika

Kompleksowa prawna jest najlepszą drogą do uniknięcia problemów. Jeżeli dłużnik od początku współpracuje z prawnikiem, może uniknąć trudnych sytuacji finansowych – jego decyzje są bardziej przemyślane i świadome, bazujące na przepisach prawnych i uzasadnionej perspektywie na przyszłość. Realia są jednak takie, że po pomoc prawnika sięga się za późno. Zazwyczaj jest to sytuacja już dość głębokiej niewypłacalności. Dłużnicy korzystają również z pomocy firm “antywindykacyjnych”, których ostatnimi laty powstało bardzo dużo. Firmy takie, oferujące swe usługi często bez odpowiedniego zaplecza prawnego, pogarszają niejednokrotnie sytuację dłużników. Ich “pomoc” nie prowadzi bowiem do konstruktywnych rozwiązań. Zalecamy zatem rozsądnie wybierać pomoc prawną i kontaktować się z osobami posiadającymi stosowne uprawnienia. Warto również sprawdzić opinie o kancelarii.

Ogólnie rzecz biorąc pomoc rzetelnego prawnika jest przydatna w momencie, kiedy pojawia się zagrożenie utraty finansów, planowana jest restrukturyzacja lub po prostu niezbędne wydaje się doradztwo prawne i konsultacje w sprawie ochrony majątku. Z naszego doświadczenia wiemy, że restrukturyzacja bądź układ konsumencki jest najlepszym działaniem, które chroni dłużnika przed komornikiem

Ochrona majątku przedsiębiorcy osoby fizycznej.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Pozwala ono bowiem na zmniejszenie wysokości długów do spłaty. Przykładowo poprzez umorzenie odsetek i brak ich dalszego naliczania oraz umorzenie części kapitału. Dodatkowo można rozłożyć spłaty na wykonalny dla dłużnika czas. Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala również na ochronę majątku dłużnika. Chroni przed egzekucją komorniczą. Postępowania egzekucyjne są bowiem zawieszane i nie można wszczynać nowych egzekucji komorniczych. W Prawie restrukturyzacyjnym jest kilka możliwych form restrukturyzacji. Dobór właściwej zależy od sytuacji dłużnika.

Restrukturyzacja firmy może przyjąć formę:

 • postępowania o zatwierdzenie układu – obecnie najbardziej popularne postępowanie,
 • przyspieszonego postępowania układowego,
 • postępowania układowego,
 • postępowania sanacyjnego.

Ochrona majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Dla osób, które nie prowadzą swojej firmy dostępne są rozwiązania jak układ konsumencki bądź negocjacje z wierzycielami. Układ konsumencki oparty jest co do zasady na rozwiązaniach dostępnych w prawie restrukturyzacyjnym. Oznacza to, że konsument może restrukturyzować swoje zobowiązania na podobnej zasadzie jak przedsiębiorcy. Może zatem uzyskać ochronę swojego majątku oraz umorzenie części swoich zobowiązań.

Opieka prawna naszej kancelarii opiera się między innymi na:

 • analizie prawnej sytuacji danej osoby bądź firmy,
 • stworzeniu strategii ochrony majątku,
 • skompletowaniu potrzebnej dokumentacji i składaniu wniosków,
 • negocjacji z wierzycielami,
 • reprezentacji sądowej.

Siedziby naszej kancelarii mieszczą się w Gdańsku i Gdyni, ale prowadzimy postępowania na obszarze całej Polski.

Kancelaria prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Ochrona majątku.

W naszej działalności duży nacisk kładziemy na indywidualne podejście do każdej sprawy. Nie ma bowiem dwóch identycznych spraw. Tylko takie podejście optymalizuje szanse na powodzenie dla naszego klienta. Zachęcamy do sprawdzenia opinii od naszych klientów. Jeśli chcesz, aby Twoją sprawą zajęli się profesjonaliści to skontaktuj się z nami. Przeprowadzamy bowiem z powodzeniem restrukturyzacje dużych spółek, mniejszych firm jednoosobowych oraz gospodarstw rolnych. Reprezentujemy dłużników w postępowaniach upadłościowych. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami uzyskując umorzenie długów w wysokości do 80% zadłużenia. Reprezentujemy dłużników w układach konsumenckich. Pełnimy funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych. Współpracując z nami masz gwarancję, iż Twoją sprawą będą zajmować się profesjonaliści.

Specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wiemy jak zadbać o ochronę praw
dłużnika i sprawnie przeprowadzić go przez postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne.

  O autorze

  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.

  Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

  kontakt@lipinskikancelaria.pl,
  tel. 792 873 876

  Misja

  Kancelaria powstała z myślą o obsłudze przedsiębiorców i konsumentów mających kłopoty z płynnością finansową. Jako zespół składający się z licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, adwokatów,  doradców biznesowych i podatkowych oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną praw dłużników, wierzycieli oraz poprawą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Misją naszej kancelarii jest ratowanie przedsiębiorców i konsumentów przed niewypłacalnością przy jednoczesnym pogodzeniu interesu wierzycieli, co w sprawach dotyczących spłaty zadłużenia wymaga odpowiedniego doświadczenia. Zawsze jest rozwiązanie, trzeba tylko wiedzieć jak je znaleźć.

  Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń – 58 352 13 43. W zgłoszeniu opisz proszę swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku, jego szacunkowej wartości i zabezpieczeniach ustanowionych na majątku,
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?
  Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub w Gdyni bądź online na komunikatorze video.

  Zapoznanie się z aktami większości spraw i wskazanie oraz omówienie możliwych rozwiązań jest bezpłatne. 

  Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy skupia się na poniższych zagadnieniach:

  • restrukturyzacja firm,
  • oddłużanie firm,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • upadłość firmy,
  • upadłość konsumencka,
  • postępowania egzekucyjne,
  • obsługa prawna firm,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • powództwa dotyczące bezskuteczności czynności prawnych dłużnika – tzw. powództwa pauliańskie.

  Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzimy jednak postępowania na terenie całego kraju. Przez lata praktyki wypracowaliśmy procedury, które pozwalają nam obsługiwać klientów zdalnie. Jest to również z korzyścią dla klientów, gdyż nie wymaga od nich dużego nakładu czasu w celu uzyskania oddłużenia.

  Kancelaria specjalizuje się w:

  • prawie upadłościowym,
  • restrukturyzacyjnym,
  • bankowym,
  • gospodarczym. 

  Ostatnie wpisy

  Polecane artykuły

  Upadłość konsumencka raport za 2021

  Po pierwszej połowie 2021 roku w artykule upadłość konsumencka w liczbach przewidywaliśmy, że liczba ogłoszonych w 2021 roku upadłości wyniesie 16500. Okazuje …

  Ile wynagrodzenia zajmuje komornik?

  W niniejszym artykule odpowiemy na bardzo istotne z punktu widzenia wielu dłużników pytanie – ile wynagrodzenia zajmuje komornik? Przy okazji wskażemy w …

  Obowiązek złożenia wniosku o upadłość

  Obowiązek złożenia wniosku o upadłość – w niniejszym artykule opiszemy tę kwestię. Wskażemy również kto jest uprawniony do złożenia takiego wniosku. Wyjaśnimy, …

  Polecane artykuły

  Upadłość konsumencka Elbląg
  Jakie są etapy postępowania upadłościowego?
  Zatwierdzony układ z wierzycielami spółki
  Biuro w Gdańsku

  Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

  Kontakt

  tel. 58 352 13 43

  kom: 792 873 876
  email: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Technologię dostarcza: Nikiu.com

  Kancelaria restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy

  Kancelaria Lipiński i Wspólnicy © Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie Nikiu.com