Postępowania restrukturyzacyjne

 • Motocave sp. z o.o. w restrukturyzacji

  Motocave spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Ku Ujściu 60 (80-549 Gdańsk) o numerze KRS 0000651455NIP 5833223040, REGON 366038068 w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk.

  Dzień układowy określono na dzień 4 marca 2021 r.

  Postępowanie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod sygnaturą VI GRz 10/21.

 • Gospodarstwo Rolne Daniel Jażdżejewski w restrukturyzacji

  Gospodarstwo Rolne Daniel Jażdżejewski z siedzibą w ………….., 77-320 ………….., REGON ………….., NIP ………….., PESEL ………….. w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086).

  Nadzorcą układu jest Doradca Restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk, adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl.

  Dzień układowy wyznaczono na dzień 25 marca 2021 r.

  Postępowanie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod sygnaturą VI GRz 20/21.

 • Firma Handlowo - Usługowa Andrzej Trzciński w restrukturyzacji

  W trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Firma Handlowo-Usługowa Andrzej ………….. z siedzibą w Koszalinie (75-360), ul. ………….., NIP: ………….., REGON ………….., PESEL ……………

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk. Adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy ustalono na 9 kwietnia 2021 roku.

  Postępowanie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy Sekcja d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą VII GRz 5/21.

 • Gospodarstwo Rolne Krystian Wichrowski w restrukturyzacji

  W trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Gospodarstwo Rolne Krystian ………….. z siedzibą w miejscowości ………….., 72-514 ………….., NIP ………….., REGON ………….., PESEL ……………

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk. Adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy określono na dzień 28 kwietnia 2021 r.

  Postępowanie prowadzone jest w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie pod sygnaturą XII GRz 14/21.

 • LAKMAL Joanna Dolna

  W trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika LAKMAL Joanna ………….. ul. ………….., 89-600 Chojnice, NIP: ………….., REGON ………….., PESEL …………..

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk. Adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy ustalono na 1 maja 2021 roku.

  Postępowanie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod sygnaturą VI GRz 28/21.

 • Marcin Zalewski w restrukturyzacji

  W trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadczam o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika Marcin Zalewski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marcin ………….. z siedzibą w Gdańsku (………….., 80-299 Gdańsk), NIP ………….., REGON ………….., PESEL ……………

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk, adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy wyznaczono na 14 maja 2021 r.

  Postępowanie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod sygnaturą VI GRz 30/21.

 • Usługi Transportowe – Patryk Słowiński w restrukturyzacji

  Patryk Słowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe – Patryk ………….. (………….. 26, 87-860 …………..), NIP ………….., REGON ………….. PESEL ………….. w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086),

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk, adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl.

  Dzień układowy określono na 21 maja 2021 roku.

  Postępowanie jest prowadzone w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy pod sygnaturą V GRz 11/21.

 • I. BIOCOMPLETE ROMUALD RUCHNIEWICZ II. CERTUS ROMUALD RUCHNIEWICZ w restrukturyzacji

  Romuald Ruchniewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

  1. BIOCOMPLETE ROMUALD ………….. II. CERTUS ROMUALD ………….. z siedzibą w Gdyni (81-586), ul. ………….. 50/2, NIP ………….., REGON ………….., PESEL …………..

   

  w trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), w celu zawarcia układu częściowego.

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk. Adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy określono na dzień 1 czerwca 2021 r.

  Postępowanie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod sygnaturą VI GRz 38/21.

 • TOPINSTAL Radosław Syguła w restrukturyzacji

  Radosław Syguła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOPINSTAL Radosław ………….. z siedzibą w ………….. 3, 63-024 Krzykosy, NIP ………….., REGON ………….., PESEL ………….. w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086.

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk.

  Adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy określono na 24 czerwca 2021 roku

  Postępowanie jest prowadzone w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań pod sygnaturą XI GRz 98/21.

 • this.pl Audio Olga Grudzińska-Kamiennik w restrukturyzacji

  Olga Grudzińska-Kamiennik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą this.pl Audio Olga …………..-………….. (………….., 76-142 Malechowo), NIP ………….., REGON ………….., PESEL ………….. w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086).

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk. Adres e-mail kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy określono na 21 czerwca 2021 roku.

  Postępowanie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy Sekcja d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą VII GRz 9/21.

 • IES sp. z o.o. w restrukturyzacji

  IES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (53-333) przy ulicy Powstańców Śląskich 112, KRS 0000443426, NIP 8961532475, REGON 022030389 w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086).

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk. Adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy określono na 27 czerwca 2021 roku.

  Postępowanie jest prowadzone w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław pod sygnaturą VIII GRz 33/21

 • SMS Food Industries Poland sp. z o.o. w restrukturyzacji

  SMS FOOD INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ulicy Zielonej 30, KRS 0000355648, NIP 5922230082, REGON 221012609 w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 ze zm.), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 ze zm.).

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk. Adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy określono na 20 lipca 2021 roku.

  Postępowanie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod sygnaturą VI GRz 50/21.

 • PROFESTEC ENGINEERING & SERVICE PARTNER sp. z o.o.w restrukturyzacji

  PROFESTEC ENGINEERING & SERVICE PARTNER
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy (85-301) przy ulicy Orlej 42/11, KRS 0000832727, NIP 0000832727, REGON 385738925 w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 ze zm.), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 ze zm.).

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Brzozowa 8 lok. 2.06, 80-243 Gdańsk. Adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy określono na 16 lipca 2021 roku.

  Postępowanie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy pod sygnaturą XV GRz 17/21.

 • 1. FHU Maciej Wasilewski 2.Młynek (wspólnik spółki cywilnej) Maciej Wasilewski w restrukturyzacji

  Maciej ………….. posiadający PESEL ………….. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowo Usługowa Maciej …………..” NIP ………….., REGON ………….. oraz prowadzący wspólnie z Izabelą …………..  działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Młynek Maciej ………….. Izabela ………….. s.c.” NIP ………….., REGON ………….. w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 ze zm.).

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk. Adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy określono na 24 listopada 2021 r.

  Postępowanie jest prowadzone w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod sygnaturą VI GRz 75/21.

 • "VALVEX GDAŃSK" sp. z o.o. w restrukturyzacji

  „VALVEX Gdańsk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ulicy Węsierska 28, KRS 0000148207, NIP 5831001281, REGON 19040230800000
  w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 ze zm.).

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk. Adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy określono na 19 listopada 2021 roku.

  Postępowanie jest prowadzone w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod sygnaturą VI GRz 77/21.

 • Gospodarstwo Rolne Balcerek Nestor w restrukturyzacji

  Nestor Balcerek prowadzący działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne ………….. Nestor, ………….., 26-922 Sieciechów, NIP ………….., REGON ………….., PESEL ………….. w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 ze zm.).

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk. Adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy określono na dzień 24 listopada 2021 r.

  Postępowanie jest prowadzone w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy pod sygnaturą V GRz 14/21.

 • Adam Andrzej Jaworski Hosting - Systems w restrukturyzacji

  Adam Andrzej Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Andrzej ………….. – Hosting Systems, 00-120 ………….., 14 piętro, adres do doręczeń 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. J………….., NIP ………….., REGON ………….., PESEL ………….. w trybie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 ze zm.).

  Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Krzysztof Lipiński (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1517), ul. Wały Piastowskie 1/118, 80-855 Gdańsk. Adres e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl

  Dzień układowy określono na 24 listopada 2021 r.

  Postępowanie jest prowadzone w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim V Wydział Gospodarczy pod sygnaturą V GRz 18/21.

 • "CNBL TOWAROWA 33" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w restrukturyzacji

  OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO (UKŁAD CZĘŚCIOWY)

  Nadzorca układu, którym jest Krzysztof Lipiński w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu zmierzające do zawarcia układu częściowego) dłużnika, którym jest “CNBL TOWAROWA 33” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 10 stycznia 2022 r..

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: “CNBL TOWAROWA 33” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2. dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000118430, NIP 5252253861;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Warszawa;
  4. adres dłużnika to: ul. Towarowa 33, 00-869 WARSZAWA;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Warszawa;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
  8. Osobą uprawnioną do reprezentacji dłużnika jest Marek Michał Michalski pełniący funkcję członka zarządu, posiadający numer PESEL 62070400317.
 • TELEWIZJA POLSKA INTERNETOWA TVPI MONIKA GULIŃSKA

  OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

  Nadzorca układu, którym jest Krzysztof Lipiński (nr licencji 1517) w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Monika Gulińska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TELEWIZJA POLSKA INTERNETOWA TVPI ………….. ………….., niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 14 stycznia 2022 r..

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Monika ………….. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TELEWIZJA POLSKA INTERNETOWA TVPI ………….. …………..;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL ………….., NIP …………..;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Warszawa;
  4. adres dłużnika to: ul. ………….. Warszawa;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Warszawa;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym

   dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;

  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
 • P.P.H.U "AGROKOMPLEKS" WYBORSKA I WYBORSKI SPÓŁKA JAWNA w restrukturyzacji

  OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

  Nadzorca układu, którym jest Krzysztof Lipiński (nr licencji 1517) w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “AGROKOMPLEKS” WYBORSKA I WYBORSKI SPÓŁKA JAWNA Spółka jawna, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 16 lutego 2022 r..

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE “AGROKOMPLEKS” WYBORSKA I WYBORSKI SPÓŁKA JAWNA Spółka jawna;
  2. dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000119425;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: ;
  4. adres dłużnika to: POLSKI KONOPAT 12, 86-101 POLSKI KONOPAT;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Polski Konopat;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym

   dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;

  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
  8. osoby uprawnione do reprezentacji dłużnika to: Wojciech Wyborski (wspólnik) posiadający numer PESEL 66121804215 oraz Renata Wyborska (wspólnik) posiadająca numer PESEL 69020904303.
 • Gospodarstwo Rolne Wojciech Wyborski w restrukturyzacji

  Nadzorca układu, którym jest Krzysztof Lipiński (nr licencji 1517) w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Wojciech Wyborski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Wojciech ………….., niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 24 lutego 2022 r..

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Wojciech ………….. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Wojciech …………..;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL …………..;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Polski Konopat;
  4. adres dłużnika to: ………….. 86-105 Świecie;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Polski Konopat;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym

   dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;

  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
 • MFB sp. z o.o. w restrukturyzacji

  OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

  Nadzorca układu, którym jest Krzysztof Lipiński (nr licencji 1517) w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest MFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 kwietnia 2022 r..

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: MFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2. dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000449014;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: ;
  4. adres dłużnika to: Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Gdańsk;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym

   dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;

  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
  8. Osobą uprawnioną do reprezentacji dłużnika jest Izabela Natalia Meler posiadająca numer PESEL 71080501004, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu.
 • KAROL CHEBA Firma Usługowa "STOL-KAR" w restrukturyzacji

  OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

  Nadzorca układu, którym jest Krzysztof Lipiński (nr licencji 1517) w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest ………….. ………….. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ………….. ………….. Firma Usługowa “STOL-KAR”, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 czerwca 2022 r..

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Karol ………….. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ………….. ………….. Firma Usługowa “STOL-KAR”;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL …………..;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Szczenurze;
  4. adres dłużnika to: ………….., 84-360 Szczenurze;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Szczenurze;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym

   dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;

  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
 • Przewozy Autokarowe, Transport Ciężarowy, Pomoc Drogowa Mierzejewski Krzysztof

  OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

  Nadzorca układu, którym jest Krzysztof Lipiński (nr licencji 1517) w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Krzysztof Mierzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przewozy Autokarowe, Transport Ciężarowy, Pomoc Drogowa Mierzejewski Krzysztof, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 lipca 2022 r..

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Krzysztof Mierzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przewozy Autokarowe, Transport Ciężarowy, Pomoc Drogowa Mierzejewski Krzysztof;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 65031603631;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Malbork;
  4. adres dłużnika to: Młodych 1, 82-200 Malbork;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Malbork;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym

   dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;

  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
 • Switch B2B - Kamil Pucek w restrukturyzacji

  Sygnatura akt: WA1M/GRz-nu/114/2022

  Nadzorca układu, którym jest Krzysztof Lipiński (nr licencji 1517) w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Kamil Pucek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Switch B2B – Kamil Pucek, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 września 2022 r..

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Kamil Pucek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Switch B2B – Kamil Pucek;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 92112005873, NIP 5222981981;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Warszawa;
  4. adres dłużnika to: Aksamitna 3, 02-287 Warszawa;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Warszawa;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym

   dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;

  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
 • BARTOSZ KIERESIŃSKI AGENCJA MUZYCZNA w restrukturyzacji

  Sygnatura akt: GD1G/GRz-nu/63/2022

  Nadzorca układu, którym jest Krzysztof Lipiński (nr licencji 1517) w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Bartosz KIERESIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BARTOSZ KIERESIŃSKI AGENCJA MUZYCZNA, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 września 2022 r..

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Bartosz KIERESIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BARTOSZ KIERESIŃSKI AGENCJA MUZYCZNA;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 77072102013;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Słupsk;
  4. adres dłużnika to: Jana Kilińskiego 11, 76-200 Słupsk;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Słupsk;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym

   dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;

  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
 • Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Przemysław Ciesielski

  TREŚĆ OBWIESZCZENIA

  OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

  Nadzorca układu (nr licencji 1517), którym jest Krzysztof Lipiński w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Przemysław Ciesielski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Przemysław Ciesielski, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 października 2022 r..

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Przemysław Ciesielski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Przemysław Ciesielski;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 78121101414;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Zielona Góra;
  4. adres dłużnika to: Dąbrówki 5, 65-096 Zielona Góra;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Zielona Góra;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym

   dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;

  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
 • Marex Marek Lubert

  Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

  Numer obwieszczenia 20230127/00090

  Sygnatura postepowania GD1G/GRz-nu/14/2023

  Data obwieszczenia 27.01.2023

   

  PODMIOT

  Imię Marek

  Nazwisko Lubert

  Firma MAREX MAREK LUBERT

  Miejsce zamieszkania Wytowno, Polska / POLAND

  PESEL 81031812675

  NIP 8392603050

  TREŚĆ OBWIESZCZENIA

  OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

  Nadzorca układu, którym jest Krzysztof Lipiński w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika,

  którym jest Marek Lubert prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAREX MAREK LUBERT, niniejszym na podstawie art. 226a

  ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 lutego 2023 r..

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  dłużnikiem jest: Marek Lubert prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAREX MAREK LUBERT;

  dane identyfikujące dłużnika: PESEL 81031812675;

  miejsce zamieszkania dłużnika to: Wytowno;

  adres dłużnika to: Wytowno 51/2, 76-270 Wytowno;

  głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Wytowno;

  nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym

  dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie

  restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

  nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;

  wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków

  niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności

  uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem

  postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia

  skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

 • Łapczyk Joanna 1. Studio Reklamy "NEON SYSTEM" 2. EGO JEWELLERY & ART

  Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

  Numer obwieszczenia 20230207/00218

  Sygnatura postepowania GD1G/GRz-nu/16/2023

  Data obwieszczenia 07.02.2023

   

  PODMIOT

  Imię Joanna

  Nazwisko Łapczyk

  Firma 1. Studio Reklamy “NEON SYSTEM” 2. EGO JEWELLERY & ART

  Miejsce zamieszkania Gdynia, Polska / POLAND

  PESEL 65022503809

  NIP 5861034003

  TREŚĆ OBWIESZCZENIA

  OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

  Nadzorca układu, którym jest Krzysztof Lipiński w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika,

  którym jest Joanna Łapczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 1. Studio Reklamy “NEON SYSTEM” 2. EGO JEWELLERY &

  ART, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 5 lutego 2023 r..

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  dłużnikiem jest: Joanna Łapczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 1. Studio Reklamy “NEON SYSTEM” 2. EGO

  JEWELLERY & ART;

  dane identyfikujące dłużnika: PESEL 65022503809;

  miejsce zamieszkania dłużnika to: Gdynia;

  adres dłużnika to: Kartuska 97A, 81-086 Gdynia;

  głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Gdynia;

  nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym

  dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie

  restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

  nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;

  wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków

  niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności

  uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem

  postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia

  skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

 • Walkowiak Grzegorz Mateusz. w restrukturyzacji (Przyspieszone postępowanie układowe)

  sygn. akt GD1G/GR/1/2023

  Postanowienie

  Dnia 23 lutego 2023 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,
  w składzie:

  Przewodniczący:

  sędzia Ewa Kubiak

  po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2023 r. w Gdańsku,
  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z wniosku dłużnika,
  którym jest Grzegorz Walkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
  Walkowiak Grzegorz Mateusz,

  Postanawia

  otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika, którym jest: Grzegorz
  Walkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Walkowiak Grzegorz
  Mateusz, PESEL 86072111093, adres Wierciny Nowy Dwór Gdański,

  wyznaczyć nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Lipiński
  (numer licencji 1517);

  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
  postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a
  postępowanie ma charakter główny.

  Uzasadnienie co do wskazania podstawy jurysdykcji

  Sąd ustalił i zważył co następuje:

  Dla rozstrzygnięcia wniosku niezbędne jest ustalenie, czy polski sąd posiada jurysdykcję
  krajową do rozpoznania sprawy. W tym celu konieczne jest określenie właściwej dla
  rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej z uwzględnieniem faktu, że kwestia
  jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w prawie krajowym jak i w rozporządzeniu
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
  postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19). Rozporządzenie unijne
  obowiązuje w całości i bezpośrednio w polskim systemie prawnym. Zgodnie z pkt 9
  Preambuły rozporządzenie znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań
  upadłościowych, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, niezależnie od
  tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, przedsiębiorcą czy osobą
  niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania te są wymienione wyczerpująco
  w załączniku A. W odniesieniu do krajowych postępowań wymienionych w załączniku A
  rozporządzenie 2015/848 powinno mieć zastosowanie bez dalszego badania przez sąd
  państwa członkowskiego, czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.
  Postępowanie, którego dotyczy wniosek jest wymienione w załączniku A do
  Rozporządzenia.
  Zgodnie z pkt 23 Preambuły rozporządzenia nr 2015/848 pozwala ono na wszczęcie
  głównego postępowania w państwie członkowskim, w którym dłużnik posiada główny
  ośrodek swojej podstawowej działalności. Postępowanie to ma zakres uniwersalny, jego
  celem jest objęcie całego majątku dłużnika. W celu ochrony różnych interesów
  rozporządzenie 2015/848 pozwala na wszczęcie równolegle z głównym postępowaniem
  wtórnych postępowań. Wtórne postępowanie może zostać wszczęte w państwie
  członkowskim, w którym dłużnik ma swój oddział. Skutki wtórnego postępowania
  ograniczone są tylko do majątku dłużnika znajdującego się w tym państwie. Bezwzględnie
  obowiązujące przepisy dotyczące koordynacji z głównym postępowaniem gwarantują
  niezbędną jednolitość postępowania w ramach Unii. Takie uregulowanie eliminuje z
  zakresu zastosowania rozporządzenia dłużników, których główny ośrodek podstawowej
  działalności znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej mimo, że na jej obszarze
  znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania dłużnika albo jego majątek. W
  konsekwencji, jeżeli główny ośrodek dłużnika znajduje się w Polsce to jurysdykcja zawsze
  będzie wynikała z przepisów rozporządzenia 2015/848, a konkretnie z art. 3 ust. 1
  rozporządzenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848 sądy państwa
  członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej
  działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania („główne
  postępowanie ”). Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym
  dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako
  takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku spółki lub osoby prawnej
  domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem ich
  podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej. Domniemanie takie ma
  zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa nie została przeniesiona do innego
  państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o
  wszczęcie postępowania upadłościowego. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej
  niezależną działalność gospodarczą lub zawodową domniemywa się, wobec braku
  dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne
  miejsce wykonywania tej działalności. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy,
  gdy główne miejsce wykonywania działalności nie zostało przeniesione do innego
  państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o
  wszczęcie postępowania. W przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się,
  wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności
  jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma zastosowanie tylko wtedy,
  gdy miejsce zwykłego pobytu nie zostało przeniesione do innego państwa członkowskiego
  w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania.
  W niniejszej sprawie główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w
  Polsce. Oznacza to, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/949 w sprawie
  postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE L 141 z 5.06.2015r., s.
  19-72), a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania głównego.
  Z tych przyczyn należało orzec jak w stosownym punkcie postanowienia.
  Podpis:

 • PHU TEL-COM SERWIS Ireneusz Lechmyc

  OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

  Nadzorca układu, którym jest Krzysztof Lipiński w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika,

  którym jest Ireneusz Lechmyc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU TEL-COM SERWIS Ireneusz Lechmyc, niniejszym na

  podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 marca 2023 r.

  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  dłużnikiem jest: Ireneusz Lechmyc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU TEL-COM SERWIS Ireneusz Lechmyc;

  dane identyfikujące dłużnika: PESEL 81062805035;

  miejsce zamieszkania dłużnika to: Wejherowo;

  adres dłużnika to: Pucka 42, 84-200 Wejherowo;

  głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Wejherowo;

  nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym

  dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;

  wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

 • Biuro w Gdańsku

  Wały Piastowskie 1/118,
  80-855 Gdańsk

  Biuro w Gdyni

  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Gdynia